Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Trafficking hotar kvinnor som flyr kriget i Ukraina

Trafficking, sexuellt våld och utnyttjande. Kvinnor och barn som flyr kriget i Ukraina riskerar att bli föremål för olika former av utnyttjande.

Rysslands brutala invasion av Ukraina pågår och fler än 2,5 miljoner ukrainare har flytt in i EU och Moldavien. Just nu är 90–95 procent av de flyktingar som anländer till dessa länder kvinnor, barn och gamla.

­– Alla aktörer som arbetar med att bistå ukrainska flickor och kvinnor på flykt måste vara särskilt uppmärksamma på riskerna för utnyttjande och trafficking, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Kvinnor på flykt är mer utsatta än män. När kvinnor saknar pengar och andra resurser är risken stor att de blir utnyttjade, till exempel genom trafficking.

– Kvinnor på flykt kan också utsättas för mer våld och sexuellt våld när de ses som att de inte har män som ”skyddar” dem, säger Petra Tötterman Andorff.

En av fem kvinnor som är på flykt eller lever som internflyktingar utsätts för sexuellt våld, visar global statistik från UNHCR .

Behov av organiserade hjälpinsatser

Den kaotiska situationen vid gränsen till Ukraina just nu ökar risken för att flickor och kvinnor blir föremål för människohandel. Ukraina var redan tidigare ett av de största ursprungsländerna för trafficking i Europa.

– Hjälporganisationer vid gränsen vittnar redan om flera försök att plocka upp kvinnor och ensamkommande barn innan dessa hinner registreras som flyktingar, säger Petra Tötterman Andorff.

Utöver flykten ur landet så är en stor del av Ukrainas befolkning på flykt inom landet. Kvinnor har ofta ensamma ansvaret för en större grupp människor under flykt, som barn och äldre släktingar, vilket gör att de inte snabbt kan lämna svåra områden.

– Det finns få organiserade hjälpinsatser för dem i nuläget vilket ökar risken för exploatering och utnyttjande, säger Petra Tötterman Andorff.

I takt med att striderna fortsätter kommer antalet civila offer att öka, och många kommer att vara kvinnor, barn och äldre.

Stöd till kvinnor på flykt

Kvinna till Kvinna jobbar tillsammans med partnerorganisationer i fyra konfliktdrabbade regioner runt om i världen med att stötta kvinnor på flykt. Arbetet handlar bland annat om att skapa uppmärksamhet kring kvinnors särskilda utsatthet på flykt. Det handlar även om att se till att deras rättigheter inte kränks.

– Vi ger stöd till våra partnerorganisationer som arbetar på platser där många kvinnliga flyktingar befinner sig. De gör ett viktigt jobb med att se och möta kvinnornas specifika behov i flyktsituationen, säger Petra Tötterman Andorff.

Med tanke på rådande situation i Ukraina har vi aktiverat vår katastroffond. Vi är just nu i nära kontakt med kvinnorättsförsvarare och kvinnorättsorganisationer i landet för att få information om hur vi på bästa sätt kan stötta dem.