Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Grovt sexuellt våld i Ukraina

Från Butja i Ukraina kommer rapporter om grova sexuella övergrepp mot civila. Trots att sexuella övergrepp i krig och konflikt i dag betraktas som ett krigsbrott har risken för att bli straffad för brottet hittills varit låg.

Till höger i bild: Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare.
Till höger i bild: Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare.

Efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka från staden Butja i Ukraina har vittnesmål om tortyr och avrättningar av civila kommit från staden. Flera uppgifter avslöjar också att grova sexuella övergrepp har begåtts mot flickor och kvinnor. Människorättsorganisationen Human Rights Watch kan rapportera om en utdragen våldtäkt som ägde rum under pistolhot. Andra, ännu obekräftade uppgifter berättar också om flera fall av våldtäkter med tortyrliknande inslag, liksom att ett sjukhus i östra Ukraina tagit emot tioåriga flickor som haft bristningar i underlivet efter att ha blivit våldtagna.

– Att vi hamnat i det här läget är helt oacceptabelt och ett tragiskt bevis på att decennier av arbete för att förebygga och stoppa sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt inte på något sätt varit tillräckligt, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Brotten prioriteras inte

Trots att den internationella brottmålsdomstolen i Haag har fastslagit att sexuella övergrepp i väpnade konflikter kan utgöra en krigsförbrytelse har straffriheten för denna typ av brott hittills varit stor. Fall av våldtäkt och sexuellt våld i krig har inte prioriterats i krigsförbrytartribunaler och många förövare har undkommit straff.

– Kriget i Ukraina får inte bli ännu ett krig där förövarna går fria. Att dessa döms är en av förutsättningarna för att de kvinnor och flickor som har utsatts för grovt sexuellt våld kan bearbeta vad de varit med om och därigenom slippa livslånga trauman, säger Petra Tötterman Andorff.

Hon betonar att de sexuella övergreppen kan ske i alla led och bland alla aktörer i en väpnad konflikt, från stridande förband till hjälparbetare och fredsbevarande styrkor. Därför är det viktigt att det redan från början finns en medvetenhet hos alla aktörer om att grova övergrepp kan ske i krig och konflikt.

Övergreppen går att förebygga

Kvinna till Kvinna har alltid verkat för att risken för sexuellt våld ska lyftas i alla samtal som rör en väpnad konflikt:

– Att grova sexuella övergrepp sker i krig är ingen naturlag. De går att förebygga. Det finns exempel på krig där sexuellt våld har varit sällsynt. Det handlar om ett värdegrundsarbete hos de stridande förbanden och att befälen tidigt signalerar till sina soldater att det här beteendet är oacceptabelt, säger Petra Tötterman Andorff.

Kvinna till Kvinna är i nära kontakt med kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare i och runt Ukraina och vår särskilda katastroffond riktas just nu till dem för att säkerställa att de kan utföra sitt arbete.

Kvinnorättsorganisationer har en särskilt viktig roll i att dokumentera sexuellt våld och övergrepp:

– De måste bli lyssnade på och framför allt, deras arbete måste få stöd och resurser. Det internationella samfundet måste etablera ett nära samarbete med de kvinnorättsorganisationer som är kvar i krigets Ukraina och säkerställa att de har kapacitet för att utföra sitt arbete.