Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Ukraina

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. När den fullskaliga invasionen inleddes 2022 aktiverade Kvinna till Kvinna sin katastroffond för att ge akut stöd till kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare i och från Ukraina i deras arbete med att hjälpa kvinnor utsatta för våld, fördrivna kvinnor och familjer i behov av omedelbart stöd.

Under 2023 har vi börjat ge projektbidrag till partnerorganisationer i landet. Vi stödjer organisationer som fokuserar på olika kvinnors behov och rättigheter, inklusive hbtq-personer och kvinnor med funktionsnedsättning.

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Ukraina

Ukraina är ett land som har drabbats av krig sedan 2014 och kvinnorna i Ukraina har levt med konsekvenserna. Rysslands invasion har skapat en storskalig humanitär kris med miljontals fördrivna människor. Nu har alla ukrainare anledning att frukta för sina liv. Skrämmande vittnesmål om sexuella övergrepp, övergrepp och våldtäkter visar att vi inte har gjort tillräckligt, inte långt, för att förhindra att dessa krigsförbrytelser inträffar. Överlevande efter våldtäkt och sexuella övergrepp behöver akut medicinskt och psykologiskt stöd, inklusive tillgång till abort och preventivmedel.

Hur vi stöttar kvinnor i Ukraina

Ukrainska kvinnorättsförsvarare och medarbetare från Kvinna till Kvinna på Kvinna till Kvinnas huvudkontor i Stockholm.

Ukrainska kvinnorättsförsvarare och medarbetare från Kvinna till Kvinna på Kvinna till Kvinnas huvudkontor i Stockholm. Foto: Alina Harmash

Lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare har en särskilt värdefull roll att spela när det gäller att tillgodose kvinnors behov. Deras expertkunskap kring att möta behoven hos olika kvinnor, inklusive hbtq-personer och kvinnor med funktionsnedsättning, under konflikten är något som många gånger saknas i det allmänna humanitära stödet.

Våra partnerorganisationer ger livsviktigt stöd och har redan kvinnors förtroende, som känner att de kan söka hjälp och bearbeta traumatiska upplevelser. De har också en unik kompetens i att arbeta med ett do-no-harm förhållningssätt. Detta är av yttersta vikt för att inte orsaka ytterligare traumatisering för överlevande.

FN larmar: våldtäkt används som vapen av Ryssland

”När man hör kvinnor vittna om ryska soldater utrustade med Viagra är det uppenbart att det rör sig om en militär strategi.”

– Pramila Patten, FN-sändebud för sexuellt våld i konflikt

Källa: SVT

Hittills har följande organisationer och individer fått stöd från Kvinna till Kvinnas katastroffond:

 • Center Women's Perspectives

  Center Women’s Perspectives är en kvinnorättsorganisation specialiserad på genusbaserat våld. De är baserade i Lviv, västra Ukraina, som snabbt blev en plats där hundratusentals flyktingar passerade. Center Women’s Perspectives har ändrat sitt arbete till att ge akut humanitär hjälp till flyktingar – deras härbärge för våld i hemmet har förvandlats till ett nödboende. Medlen ska användas för att ge ännu mer skydd åt internflyktingar.

 • Nina Potarska

  Den ukrainska fredsaktivisten Nina Potarska stödjer kvinnliga människorättsförsvarare i Ukraina från hennes nuvarande hem i Krakow, Polen. Medlen kommer att användas för att hjälpa henne att etablera en bas efter att ha flytt från Ukraina. Hon är i ständig kontakt med kollegor och andra fredsaktivister i Ukraina, där situationen förändras dag för dag.

   

  ”Alla i Ukraina behöver hjälp med rent grundläggande saker, det handlar inte om psykologiskt stöd eller liknande, utan de behöver säkerhet, mat, medicin. De behöver trygga platser utan bombningar, beskjutning och buller”, säger Nina.

 • INSHA

  INSHA är en feministisk, hbtqi-inkluderande icke-statlig organisation från Kherson, Ukraina (för närvarande ockuperad av de ryska styrkorna). Organisationen befinner sig för närvarande i exil men fortsätter att ge akut och livsviktigt stöd till hbtq-personer i Ukraina genom ett nätverk av volontärer.

   

  Medlen kommer att användas för att tillhandahålla medicinska förnödenheter till behövande som inte kan komma åt dem i Cherson. De kommer också att användas för att säkerställa säker (så säker som möjligt) evakuering av hbtq-personer från Cherson.

 • Kateryna Khaneva

  Kateryna Khaneva är en kvinnlig människorättsförsvarare som arbetar för organisationen Slavic Heart. De har tillhandahållit nödvändiga humanitära förnödenheter till människor i avlägsna områden i östra Ukraina, samt säkerställt deras evakuering. Men på grund av att rysk militär flyttade sina huvudsakliga attacker till öster om Ukraina i april 2022, var flera anställda tvungna att evakuera till olika regioner i Ukraina.

   

  Kateryna är för närvarande i Lviv-regionen i västra Ukraina. Medlen kommer att användas för att täcka hyreskostnaderna, vilket ger Kateryna och hennes team tid att ställa om sitt arbete som en fördriven organisation.

 • Feminist Workshop

  Feminist Workshop är en feministisk icke-statlig organisation baserade i Lviv, Ukraina. Sedan 2014 har de arbetat med flickor och unga kvinnor och skapat rum för feministiskt kollektiv kunskap.

   

  Sedan Rysslands invasion av Ukraina har de ändrat sitt arbete för att stödja utsatta grupper som drabbats av kriget. De har inrättat två härbärgen, ett för feministiska aktivister och ett för kvinnor med barn. De har också utvecklat ett nätverk för stöd till äldre kvinnor i Lviv. Organisationen fortsätter sitt fokus på feministisk aktivism och rörelsebyggande, och tillsammans med sitt samhällsarbete förespråkar man feministiska finansieringsprinciper med givare.

 • Feministiska initiativ

  Detta projekt riktar medel till tre feministiska initiativ på gräsrotsnivå som stödjer kvinnor i ockuperade eller krigshärjade städer genom att leverera sanitetsmaterial och medicin. De har arbetat i samordning sedan februari 2022 för att undvika dubbelarbete och dela resurser.

 • Kvinnliga medlare

  Sedan mars 2022 har ukrainska kvinnliga medlare mobiliserat sin professionella community för att lansera snabba konfliktsvarsinitiativ som familjemedling i tider av krig och förebyggande, mildrande och lösning av samhällsbaserade konflikter där internflyktingar befinner sig.

   

  Medlarna arbetar i mobila team tillsammans med psykologer i västra Ukraina, ger psykologiskt stöd, förespråkar människors behov och hjälper till att lösa konflikter och organisera community-baserade dialoger. Medlen kommer att användas till ett fysiskt evenemang där kvinnliga medlare kan öka sina kunskaper och färdigheter i dialogprocesser och ladda batterierna för att kunna fortsätta möta behoven.

Läs mer