Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Ukraina

När kriget bröt ut 2022 aktiverade Kvinna till Kvinna sin katastroffond för att ge akut stöd till kvinnorättsorganisationer och enskilda kvinnorättsförsvarare i och från Ukraina i deras arbete med att hjälpa kvinnor utsatta för våld, fördrivna kvinnor och familjer i behov av omedelbart stöd.

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Ukraina

Ukraina är ett land som har drabbats av krig sedan 2014 och kvinnorna i Ukraina har levt med konsekvenserna. Allt arbete med fredsbyggande i östra Ukraina, för att försöka lösa konflikten, har mötts av hat, hot och misstänksamhet.

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. 2018 öppnade vi ett kontor i Kyiv och stöttade flera partnerorganisationer över hela landet. På grund av bristande finansiering var vi tvungna att stänga kontoret 2020 men fortsatte samarbetet och dialogen med ukrainska kvinnorättsorganisationer.

Rysslands invasion har skapat en storskalig humanitär kris med miljontals fördrivna människor. Nu har alla ukrainare anledning att frukta för sina liv. Skrämmande vittnesmål om sexuella övergrepp, övergrepp och våldtäkter visar att vi inte har gjort tillräckligt, inte långt, för att förhindra att dessa krigsförbrytelser inträffar. Överlevande efter våldtäkt och sexuella övergrepp behöver akut medicinskt och psykologiskt stöd, inklusive tillgång till abort och preventivmedel.

Lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare har en särskilt värdefull roll att spela när det gäller att tillgodose kvinnors behov. Kvinna till Kvinna arbetar för att öka vårt stöd till deras ovärderliga arbete på plats – på kort och lång sikt.

Hur vi stöttar kvinnor i Ukraina

Det är avgörande att stödja och stå i solidaritet med lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnliga människorättsförsvarare i Ukraina. De svarar mot kvinnornas akuta behov och kan se på det humanitära stödet ur ett genusperspektiv. De har redan kvinnors förtroende, som känner att de kan söka hjälp och bearbeta traumatiska upplevelser och de har också en unik kompetens i att arbeta med ett do-no-harm förhållningssätt. Detta är av yttersta vikt för att inte orsaka ytterligare traumatisering för överlevande.

FN larmar: våldtäkt används som vapen av Ryssland

”När man hör kvinnor vittna om ryska soldater utrustade med Viagra är det uppenbart att det rör sig om en militär strategi.”

– Pramila Patten, FN-sändebud för sexuellt våld i konflikt

Källa: SVT

Hittills har följande organisationer och individer fått stöd från Kvinna till Kvinnas katastroffond:

Center Women’s Perspectives

Center Women’s Perspectives är en kvinnorättsorganisation specialiserad på genusbaserat våld. De är baserade i Lviv, västra Ukraina, som snabbt blev en plats där hundratusentals flyktingar passerade. Center Women’s Perspectives har ändrat sitt arbete till att ge akut humanitär hjälp till flyktingar – deras härbärge för våld i hemmet har förvandlats till ett nödboende. Medlen ska användas för att ge ännu mer skydd åt internflyktingar.

Nina Potarska

Den ukrainska fredsaktivisten Nina Potarska stödjer kvinnliga människorättsförsvarare i Ukraina från hennes nuvarande hem i Krakow, Polen. Medlen kommer att användas för att hjälpa henne att etablera en bas efter att ha flytt från Ukraina. Hon är i ständig kontakt med kollegor och andra fredsaktivister i Ukraina, där situationen förändras dag för dag.

”Alla i Ukraina behöver hjälp med rent grundläggande saker, det handlar inte om psykologiskt stöd eller liknande, utan de behöver säkerhet, mat, medicin. De behöver trygga platser utan bombningar, beskjutning och buller”, säger Nina.

Oksana Potapova

Oksana Potapova är en ukrainsk feminist, fredsbyggande forskare och aktivist. Hon hjälpte Kvinna till Kvinna med att dela ut medel till lokala aktivister och kvinnorättsorganisationer. Sedan hon fick finansieringen har hon varit anställd av Kvinna till Kvinna för att utveckla vårt program i Ukraina.

INSHA

INSHA är en feministisk, hbtqi-inkluderande icke-statlig organisation från Kherson, Ukraina (för närvarande ockuperad av de ryska styrkorna). Organisationen befinner sig för närvarande i exil men fortsätter att ge akut och livsviktigt stöd till hbtqi-personer i Ukraina genom ett nätverk av volontärer. Medlen kommer att användas för att tillhandahålla medicinska förnödenheter till behövande som inte kan komma åt dem i Kherson. De kommer också att användas för att säkerställa säker (så säker som möjligt) evakuering av hbtqi-personer från Kherson.

Kateryna Khaneva

Kateryna Khaneva är en kvinnlig människorättsförsvarare som arbetar för organisationen Slavic Heart. De har tillhandahållit nödvändiga humanitära förnödenheter till människor i avlägsna områden i östra Ukraina, samt säkerställt deras evakuering. Men på grund av att rysk militär flyttade sina huvudsakliga attacker till öster om Ukraina i april 2022, var flera anställda tvungna att evakuera till olika regioner i Ukraina. Kateryna är för närvarande i Lviv-regionen i västra Ukraina. Medlen kommer att användas för att täcka hyreskostnaderna, vilket ger Kateryna och hennes team tid att ställa om sitt arbete som en fördriven organisation.

Feminist Workshop

Feminist Workshop är en feministisk icke-statlig organisation baserade i Lviv, Ukraina. Sedan 2014 har de arbetat med flickor och unga kvinnor och skapat rum för feministiskt kollektiv kunskap. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har de ändrat sitt arbete för att stödja utsatta grupper som drabbats av kriget. De har inrättat två härbärgen, ett för feministiska aktivister och ett för kvinnor med barn. De har också utvecklat ett nätverk för stöd till äldre kvinnor i Lviv. Organisationen fortsätter sitt fokus på feministisk aktivism och rörelsebyggande, och tillsammans med sitt samhällsarbete förespråkar man feministiska finansieringsprinciper med givare.

Feministiska initiativ

Detta projekt riktar medel till tre feministiska initiativ på gräsrotsnivå som stödjer kvinnor i ockuperade eller krigshärjade städer genom att leverera sanitetsmaterial och medicin. De har arbetat i samordning sedan februari 2022 för att undvika dubbelarbete och dela resurser.

Kvinnliga medlare

Sedan mars 2022 har ukrainska kvinnliga medlare mobiliserat sin professionella community för att lansera snabba konfliktsvarsinitiativ som familjemedling i tider av krig och förebyggande, mildrande och lösning av samhällsbaserade konflikter där internflyktingar befinner sig.

Medlarna arbetar i mobila team tillsammans med psykologer i västra Ukraina, ger psykologiskt stöd, förespråkar människors behov och hjälper till att lösa konflikter och organisera community-baserade dialoger. Medlen kommer att användas till ett fysiskt evenemang där kvinnliga medlare kan öka sina kunskaper och färdigheter i dialogprocesser och ladda batterierna för att kunna fortsätta möta behoven.

Läs mer