Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Ukraina

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. När den fullskaliga invasionen inleddes 2022 aktiverade Kvinna till Kvinna sin katastroffond för att ge akut stöd till kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare i och från Ukraina i deras arbete med att hjälpa kvinnor utsatta för våld, fördrivna kvinnor och familjer i behov av omedelbart stöd.

Under 2023 har vi börjat ge projektbidrag till partnerorganisationer i landet. Vi stödjer organisationer som fokuserar på olika kvinnors behov och rättigheter, inklusive hbtq-personer och kvinnor med funktionsnedsättning.

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Ukraina

Ukraina är ett land som har drabbats av krig sedan 2014 och kvinnorna i Ukraina har levt med konsekvenserna. Rysslands invasion har skapat en storskalig humanitär kris med miljontals fördrivna människor. Nu har alla ukrainare anledning att frukta för sina liv. Skrämmande vittnesmål om sexuella övergrepp, övergrepp och våldtäkter visar att vi inte har gjort tillräckligt, inte långt, för att förhindra att dessa krigsförbrytelser inträffar. Överlevande efter våldtäkt och sexuella övergrepp behöver akut medicinskt och psykologiskt stöd, inklusive tillgång till abort och preventivmedel.

Hur vi stöttar kvinnor i Ukraina

Ukrainska kvinnorättsförsvarare och medarbetare från Kvinna till Kvinna på Kvinna till Kvinnas huvudkontor i Stockholm.

Ukrainska kvinnorättsförsvarare och medarbetare från Kvinna till Kvinna på Kvinna till Kvinnas huvudkontor i Stockholm. Foto: Alina Harmash

Lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare har en särskilt värdefull roll att spela när det gäller att tillgodose kvinnors behov. Deras expertkunskap kring att möta behoven hos olika kvinnor, inklusive hbtq-personer och kvinnor med funktionsnedsättning, under konflikten är något som många gånger saknas i det allmänna humanitära stödet.

Våra partnerorganisationer ger livsviktigt stöd och har redan kvinnors förtroende, som känner att de kan söka hjälp och bearbeta traumatiska upplevelser. De har också en unik kompetens i att arbeta med ett do-no-harm förhållningssätt. Detta är av yttersta vikt för att inte orsaka ytterligare traumatisering för överlevande.

FN larmar: våldtäkt används som vapen av Ryssland

”När man hör kvinnor vittna om ryska soldater utrustade med Viagra är det uppenbart att det rör sig om en militär strategi.”

– Pramila Patten, FN-sändebud för sexuellt våld i konflikt

Källa: SVT

Våra partnerorganisationer i Ukraina

 • D.O.M.48.24

  Organisationen grundades 2015 i Ivano-Frankivsk av en grupp internflyktingar som flytt från östra Ukraina. De fokuserar främst på att stötta internflyktingar i och omkring Ivano-Frankivsk.

   

  Organisationen har arbetat mot våld mot kvinnor sedan 2018, till exempel genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och erbjuda juridisk rådgivning. De erbjuder även utbildning inom socialt entreprenörskap.

   

  Efter den fullskaliga invasionen har organisationen gett akut stöd till internflyktingar, inklusive skydd, humanitärt stöd, psykosocialt stöd och juridiskt stöd. Med stöd från Kvinna till Kvinna driver de ett krishjälpcenter för offer/överlevare av våld.

 • Fight For Right

  Fight For Right grundades 2017 och arbetar för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i Ukraina – för att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning känner till sina mänskliga rättigheter och är fria att utöva dem. Organisationen är också förespråkare för att skydda personer med funktionsnedsättningars mänskliga rättigheter för på nationell, regional och lokal nivå.

   

  Med stöd från Kvinna till Kvinna minskar Fight For Right den psykiska bördan för kvinnor med funktionsnedsättning som lider av konsekvenserna av kriget genom att ge juridisk konsultation, psykologiskt stöd och samordningsstöd, till exempel för de som behöver förflytta sig inom Ukraina. Dessutom arbetar de för att öka synligheten och hänsynen till behoven hos kvinnor med funktionsnedsättningar i planeringen av humanitära insatser.

 • Insha

  Insha bildades 2014 i Cherson som en feministisk hbtq-inkluderande organisation, som arbetar för att förstärka feministers och hbtq-aktivisters insatser i kampen för lika rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering baserad på kön, könsidentitet och sexuell läggning. Deras arbetsområden inkluderar skydd av kvinnors rättigheter, skydd av hbtq-rättigheter och att främja eliminering av ojämlikhet. Från mars till november 2022 ockuperades staden Cherson av ryska styrkor under deras invasion av Ukraina. Ukrainska styrkor befriade staden den 11 november 2022.

   

  Med stöd från Kvinna till Kvinna arbetar Insha för att övervinna de negativa konsekvenserna av ockupationen för kvinnor och queerpersoner i Cherson. Detta görs genom att erbjuda psykologisk hjälp, inklusive individuell rådgivning, terapi och stödsgrupper. Organisationen samarbetar också med psykologer och ger dem kunskap om krisrådgivning för de som drabbats av kriget, samt ger råd till hbt-personer och offer för genusbaserat våld under krig och konflikt.

 • Slavic Heart

  Slavic Heart grundades 2015 i Sviatohirsk, Donetsk-regionen, för att ge omfattande hjälp till de som drabbats av konflikten i östra Ukraina. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har de skalat upp sitt arbete. Organisationen driver kvinnocenter i de östra delarna av Ukraina, med särskilt fokus på behoven hos kvinnor som bor nära frontlinjen, kvinnor med funktionsnedsättning, internflyktingar, romska kvinnor, äldre kvinnor och kvinnor som lever med hiv.

   

  Med stöd från Kvinna till Kvinna arbetar Slavic Heart för att öka kvinnors och internflyktingars nivå av skydd mot genusbaserat våld och konfliktrelaterat genusbaserat våld i områdena Dnipropetrovsk och Poltavska. Detta görs genom kännedomsökande aktiviteter om skyddsmekanismer mot genusbaserat våld och konfliktrelaterat sexuellt våld mot kvinnor, samt ge juridiskt stöd. Representanter för det statliga svarssystemet utbildas också av Slavic Heart för att förbättra sina kunskaper om hur man ska bemöta personer som utsatts för genusbaserat våld och konfliktrelaterat sexuellt våld, med hjälp av ett offercentrerat tillvägagångssätt.

 • Sphere

  Sedan 2008 har organisationen Sphere arbetat för att ena kvinnorna i Charkiv, inklusive lesbiska och bisexuella kvinnor. De arbetar för att öka medvetenheten om mångfalden av sexuella, genus- och andra identiteter, och främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter för kvinnor – särskilt för hbq+-kvinnor. Dessutom fokuserar de på mobilisering och stärkning av utsatta kvinnor och hbtqi+-rörelsen i Charkiv-regionen och i Ukraina.

   

  Med stöd från Kvinna till Kvinna ger Sphere kvinnor i utvalda regioner individuellt psykosocialt stöd. Förutom individuellt stöd har organisationen ett kvinnligt nätverksprogram, med modererade möten för att stödja kvinnor att hantera de problem som uppstår under krig. De arbetar också för att öka synligheten för kvinnor under det pågående kriget, öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning i det ukrainska samhället.

 • Women's Perspectives

  Women’s Perspectives är en icke-statlig organisation som har arbetat med att skydda kvinnors rättigheter och säkerställa jämställdhet mellan könen sedan 1998. Deras huvudsakliga fokusområden är att avskaffa diskriminering av kvinnor, bekämpa våld i hemmet och andra former av genusbaserat våld och främja jämställdhet på alla beslutsfattande nivåer.

   

  Med stöd från Kvinna till Kvinna ger Women’s Perspectives lokala team tjänster och stöd till överlevare av genusbaserat våld. Dessutom utbildar de psykoterapeuter, härbärgen/sociala tjänster för internflyktingar och representanter från center för gratis rättshjälp från olika regioner i Ukraina för att öka sina kunskaper och färdigheter om ett holistiskt förhållningssätt till skydd av överlevandes rättigheter inom genusbaserat våld, ärendehantering och tjänster för kvinnor som drabbats av krig och våld.

Läs mer