Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Yulija Romashko från vår partnerorganisation Slavic Heart. Foto: Oksana Parafeniuk

Kvinna till Kvinna i Ukraina

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina tillsammans med partnerorganisationer sedan 2014. När Rysslands fullskaliga invasion startade var våra partnerorganisationer tvungna att lägga om sitt arbete för att svara på akuta humanitära behov, hjälpa kvinnor utsatta för våld, internflyktingar och familjer. Dessa kvinnorättsorganisationer ser också till att kvinnors behov och prioriteringar kommer med i beslutsprocesser, inklusive återuppbyggnadsplanerna för landet.

Vi samarbetar med organisationer som fokuserar på olika kvinnors behov och rättigheter, inklusive hbtq-kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. De arbetar både i västra Ukraina där majoriteten av internflyktingarna är bosatta och närmare frontlinjen i de östra delarna.

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Ukraina

Kriget i Ukraina har pågått sedan 2014 och Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnorättsorganisationer på plats sedan dess. Precis som alla krig medför kriget i Ukraina specifika konsekvenser för kvinnor. Rysslands invasion har skapat en storskalig humanitär kris med miljontals internflyktingar där majoriteten är kvinnor och barn.

Kvinnorättsorganisationers expertkunskap kring att möta behoven hos olika kvinnor under konflikten är något som många gånger saknas i det allmänna humanitära stödet. Mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet och konfliktrelaterat sexuellt våld, är ett stort hot mot kvinnors säkerhet. Kvinnorättsorganisationer spelar en avgörande roll i att bekämpa våldet och erbjuder livsviktigt stöd till offer/överlevare av våld.

Hur vi stöttar kvinnor i Ukraina

Våra partnerorganisationer ger livsviktigt stöd och har redan kvinnors förtroende, som känner att de kan söka hjälp och bearbeta traumatiska upplevelser hos organisationerna. De har också en unik kompetens i att arbeta med ett do-no-harm förhållningssätt. Detta är av yttersta vikt för att inte orsaka ytterligare traumatisering för överlevare.

Förutom ekonomiskt stöd till partnerorganisationer erbjuder Kvinna till Kvinna erfarenhetsutbyte mellan ukrainska aktivister och aktivister som arbetar i andra konfliktdrabbade länder. Detta bidrar till kunskap, inspiration och en känsla av solidaritet för partnerorganisationer som ofta finner sig frånkopplade och isolerade i sitt arbete.

Kvinna till Kvinna stöttar även partnerorganisationer i deras påverkansarbete. 2023 åkte vi till Bryssel med en delegation av aktivister från Ukraina för att träffa aktörer relaterade till Ukrainas EU-kandidatur och krävde att kvinnors rättigheter skulle vara en del av den processen.

Halyna Fedkovych och Marta Chumalo, Women’s Perspectives. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS

Tillsammans med våra partnerorganisationer ger vi:

 • juridiskt stöd till överlevare av våld.
 • psykosocialt stöd till rättighetsbärare, inklusive hbtq-kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning.
 • utbildning och stöd till polis och tjänstemän för att förbättra skyddet av överlevare av våld.
 • expertis och ökad kännedom om kvinnors behov och prioriteringar i återhämtningen av Ukraina.

Våra partnerorganisationer i Ukraina

 • D.O.M.48.24

  Organisationen grundades 2015 i Ivano-Frankivsk av en grupp internflyktingar som flytt från östra Ukraina. De fokuserar främst på att stötta internflyktingar i och omkring Ivano-Frankivsk.

  Organisationen har arbetat mot våld mot kvinnor sedan 2018, till exempel genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och erbjuda juridisk rådgivning. De erbjuder även utbildning inom socialt entreprenörskap.

  Efter den fullskaliga invasionen har organisationen gett akut stöd till internflyktingar, inklusive skydd, humanitärt stöd, psykosocialt stöd och juridiskt stöd. Med stöd från Kvinna till Kvinna driver de ett krishjälpcenter för offer/överlevare av våld.

   

 • Fight For Right

  Fight For Right grundades 2017 och arbetar för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i Ukraina – för att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning känner till sina mänskliga rättigheter och är fria att utöva dem. Organisationen är också förespråkare för att skydda personer med funktionsnedsättningars mänskliga rättigheter för på nationell, regional och lokal nivå.

  Med stöd från Kvinna till Kvinna minskar Fight For Right den psykiska bördan för kvinnor med funktionsnedsättning som lider av konsekvenserna av kriget genom att ge juridisk konsultation, psykologiskt stöd och samordningsstöd, till exempel för de som behöver förflytta sig inom Ukraina. Dessutom arbetar de för att öka synligheten och hänsynen till behoven hos kvinnor med funktionsnedsättningar i planeringen av humanitära insatser.

   

 • Insha

  Insha bildades 2014 i Cherson som en feministisk hbtq-inkluderande organisation, som arbetar för att förstärka feministers och hbtq-aktivisters insatser i kampen för lika rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering baserad på kön, könsidentitet och sexuell läggning. Deras arbetsområden inkluderar skydd av kvinnors rättigheter, skydd av hbtq-rättigheter och att främja eliminering av ojämlikhet. Från mars till november 2022 ockuperades staden Cherson av ryska styrkor under deras invasion av Ukraina. Ukrainska styrkor befriade staden den 11 november 2022.

  Med stöd från Kvinna till Kvinna arbetar Insha för att övervinna de negativa konsekvenserna av ockupationen för kvinnor och queerpersoner i Cherson. Detta görs genom att erbjuda psykologisk hjälp, inklusive individuell rådgivning, terapi och stödsgrupper. Organisationen samarbetar också med psykologer och ger dem kunskap om krisrådgivning för de som drabbats av kriget, samt ger råd till hbt-personer och offer för genusbaserat våld under krig och konflikt.

   

 • Slavic Heart

  Slavic Heart grundades 2014 i Sviatohirsk, Donetsk-regionen, för att ge omfattande hjälp till de som drabbats av konflikten i östra Ukraina. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har de skalat upp sitt arbete. Organisationen driver kvinnocenter i de östra delarna av Ukraina, med särskilt fokus på behoven hos kvinnor som bor nära frontlinjen, kvinnor med funktionsnedsättning, internflyktingar, romska kvinnor, äldre kvinnor och kvinnor som lever med hiv.

  Med stöd från Kvinna till Kvinna arbetar Slavic Heart för att öka kvinnors och internflyktingars nivå av skydd mot genusbaserat våld och konfliktrelaterat genusbaserat våld i områdena Dnipropetrovsk och Poltavska. Detta görs genom kännedomsökande aktiviteter om skyddsmekanismer mot genusbaserat våld och konfliktrelaterat sexuellt våld mot kvinnor, samt ge juridiskt stöd. Representanter för det statliga svarssystemet utbildas också av Slavic Heart för att förbättra sina kunskaper om hur man ska bemöta personer som utsatts för genusbaserat våld och konfliktrelaterat sexuellt våld, med hjälp av ett offercentrerat tillvägagångssätt.

   

 • Sphere

  Sedan 2008 har organisationen Sphere arbetat för att ena kvinnorna i Charkiv, inklusive lesbiska och bisexuella kvinnor. De arbetar för att öka medvetenheten om mångfalden av sexuella, genus- och andra identiteter, och främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter för kvinnor – särskilt för hbq+-kvinnor. Dessutom fokuserar de på mobilisering och stärkning av utsatta kvinnor och hbtqi+-rörelsen i Charkiv-regionen och i Ukraina.

  Med stöd från Kvinna till Kvinna ger Sphere kvinnor i utvalda regioner individuellt psykosocialt stöd. Förutom individuellt stöd har organisationen ett kvinnligt nätverksprogram, med modererade möten för att stödja kvinnor att hantera de problem som uppstår under krig. De arbetar också för att öka synligheten för kvinnor under det pågående kriget, öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning i det ukrainska samhället.

   

 • Women's Perspectives

  Women’s Perspectives är en icke-statlig organisation som har arbetat med att skydda kvinnors rättigheter och säkerställa jämställdhet mellan könen sedan 1998. Deras huvudsakliga fokusområden är att avskaffa diskriminering av kvinnor, bekämpa våld i hemmet och andra former av genusbaserat våld och främja jämställdhet på alla beslutsfattande nivåer.

  Med stöd från Kvinna till Kvinna ger Women’s Perspectives lokala team tjänster och stöd till överlevare av genusbaserat våld. Dessutom utbildar de psykoterapeuter, härbärgen/sociala tjänster för internflyktingar och representanter från center för gratis rättshjälp från olika regioner i Ukraina för att öka sina kunskaper och färdigheter om ett holistiskt förhållningssätt till skydd av överlevandes rättigheter inom genusbaserat våld, ärendehantering och tjänster för kvinnor som drabbats av krig och våld.

   

Läs mer

Tillsammans besegras rädsla och hopplöshet

När kriget hänger över oss behöver vi varandra för att övervinna rädslan, hopplösheten och hjälplösheten. Känslorna bottnar inte sällan i våld; både våld i nära relationer och så kallat konfliktrelaterat sexuellt våld, där bland annat våldtäkt används som vapen. Hos Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Slavic Heart får kvinnor känna att de inte är ensamma.

17 maj 2024

När överlevandet blir viktigare än mänskliga rättigheter

Det är 2024. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är nu inne på sitt tredje år. Flyglarmen ekar varje natt och attacker sker dygnet runt, många gånger med skadade och döda som följd. Men när överlevnad blir det primära, riskerar mänskliga rättigheter och jämställdhet att hamna i skuggan.

16 maj 2024

Kvinnorättsförsvararen i Ukraina: “Vi räddar verkligen liv”

En bättre och säkrare värld för kvinnor och flickor – det var målet när organisationen Slavic Heart grundades. I dag erbjuder de juridiskt och psykosocialt stöd till offer och överlevare av våld i Ukraina.

22 december 2023

De motverkar våld mot kvinnor i västra Ukraina

Medan Rysslands flygattacker pågår, fortsätter Women’s Perspectives i Ukraina att stötta våldsutsatta kvinnor. De fruktar att våld mot kvinnor inte kommer att prioriteras när den fullskaliga invasionen upphör.

21 december 2023

Våld i hemmet ökar under Rysslands invasion i Ukraina

Sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina har det kommit flera rapporter om hur ryska styrkor utsatt kvinnor för sexuellt våld. Men medan media belyser dessa fruktansvärda fall står ukrainska kvinnor inför andra typer av våld som inte får samma uppmärksamhet.

12 december 2023

De står upp för personer med funktionsnedsättningar i Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion har organisationen Fight For Right gett humanitärt stöd och evakueringshjälp till personer med funktionsnedsättningar. Med sin unika expertis vill de bidra till en inkluderande återhämtningsprocess i Ukraina.

5 december 2023

Skyddar kvinnor och hbtqi-personer – nu och för alltid

Brott och hot mot minoriteter och utsatta grupper eskalerar ofta i konfliktdrabbade områden. Det är något som kvinnorätts- och hbtqi-organisationen Sphere bevittnat i första hand efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.

13 september 2023

Att stärka rättigheter för internflyktingar och kvinnor i Ukraina

När Ryssland först invaderade Ukraina våren 2014 tvingades Nataliya Vyshnevetska fly sin hemstad. Tillsammans med andra i samma situation grundade hon D.O.M.48.24 – en organisation som jobbar för kvinnors rättigheter och stöttar internflyktingar.

4 september 2023

Invasionen skapade en annan typ av våld

Women’s Perspectives har kämpat för kvinnors rättigheter i mer än två decennier och stöttar våldsutsatta kvinnor i Lviv, Ukraina. Efter Rysslands storskaliga invasion i februari 2022 bytte organisationen fokus till att hjälpa kvinnor på flykt.

27 juni 2023

5 konsekvenser av våld mot kvinnor i krig och konflikt

I krigsdrabbade områden är det vanligt att sexuellt våld och andra former av våld mot kvinnor ökar. Trots att förekomsten av den här typen av våld i krig och konflikt är välkänt finns det konsekvenser av våldet som sällan uppmärksammas. Här listar vi några av dem.

19 juni 2023