Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Våld i hemmet ökar under Rysslands invasion i Ukraina

Sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina har det kommit flera rapporter om hur ryska styrkor utsatt kvinnor för sexuellt våld. Men medan media belyser dessa fruktansvärda fall står ukrainska kvinnor inför andra typer av våld som inte får samma uppmärksamhet.

Foto från Dnipro, Ukraina där Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Slavic Heart är verksamma. Fotograf: Oksana Parafeniuk
Foto från Dnipro, Ukraina där Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Slavic Heart är verksamma. Fotograf: Oksana Parafeniuk

I februari 2022 inledde Ryssland sin fullskaliga invasion i Ukraina. Sedan dess har miljontals ukrainare tvingats lämna landet på grund av beskjutningar och attacker från ryska styrkor riktade mot civila mål, inklusive sjukhus, skolor och bostadsområden.

Kort efter att invasionen startade började det komma in rapporter om konfliktrelaterat sexuellt våld från områden som var ockuperade av ryska styrkor.

– Vi har sett flera väldigt allvarliga fall, de svåraste är de fall där våldet riktats mot barn. Det är mycket tabu att prata om detta [sexuellt våld] och många områden som har ockuperats ligger på landsbygden där kunskapen om sexuellt våld och krigsbrott är låg. Vi misstänker att vi inte kommer att få höra om många fall förrän flera år framöver. Vi måste berätta för överlevare att det inte finns några utgångsdatum för krigsbrott, säger Nataliia Kyrkach från organisationen Slavic Heart.

Flera rapporter om pågående sexuellt våld

Kvinnorättsorganisationer i Ukraina varnar för att offer och överlevare tvekar över att träda fram på grund av att de är rädda för att bli straffade – särskilt i de områden som fortfarande är ockuperade av Ryssland. Det gör dokumentationen av våldet betydligt svårare.

En del av de bevis och vittnesmål som kommit från Ukraina antyder att ryska styrkor använder sexuellt våld som en del av sin militära strategi. Detta uppmärksammades också av av FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikt, Pramila Patten, i oktober 2022:

– När du hör kvinnor vittna om att ryska soldater är utrustade med Viagra, är det en uppenbar militär strategi.

Ukrainska regeringens arbete mot våldet

Det finns ännu inte tillräckligt med bevis för att kunna dra slutsatser om i vilken utsträckning våldet systematiskt har använts som ett krigsvapen av ryska soldater. Men till skillnad från många andra regeringar i konfliktdrabbade länder har den ukrainska regeringen snabbt agerat och tagit fram en strategi för att motverka det konfliktrelaterade sexuella våldet.

Strategin syftar till att ge vägledning och rekommendationer om hur ukrainska regeringsinstitutioner, civilsamhället, internationella organisationer och FN tillsammans kan förebygga och svara på våldet.

Ökat inhemskt våld mitt under Rysslands invasion

Samtidigt som media och den ukrainska regeringen fokuserar på det sexuella våldet mot kvinnor ökar andra former av våld, specifikt våld i nära relationer. Något som inte får samma uppmärksamhet.

– Tillgången och tillgängligheten av vapen ökar risken för våld i hemmet. Vi har haft ett fall där en man skickade en video till sin fru som visade ett laddat vapen med ammunition och skrev: ’en av dessa är till för dig’. Kriget har medfört nya risker för kvinnor och barn; för att kunna adressera dem alla krävs samordnade insatser och resurser, säger Marta Chumalo, från organisationen Women’s Perspectives i Lviv, Ukraina.

Flera ukrainska kvinnorättsorganisationer strävar efter att ta itu med alla olika former av våld mot kvinnor samtidigt som de stöttar överlevare av det konfliktrelaterade sexuella våldet. Organisationerna har jourverksamhet och skyddade boenden för att kunna stötta utsatta grupper samt erbjuder både humanitärt stöd och integrationsstöd för internflyktingar.

Blundar för våldet

Organisationer som driver skyddade boenden rapporterar att de nu har mindre kapacitet för att stötta överlevare av våld i hemmet på grund av att de har varit tvungna att ställa om och använda boendena för kvinnor på flykt från olika delar av Ukraina.

Myndigheter och polisen avråder samtidigt kvinnor som utsatts för våld i hemmet att rapportera vad som har hänt dem. Om förövaren dessutom råkar vara en tidigare soldat kan kvinnan mötas av motstånd medan den före detta soldaten ses som en hjälte.

– En kvinna vände sig till polisen för hjälp efter att ha utsatts för våld av sin make som hade återvänt från kriget. Men de [polisen] sa till henne: ’du är hans fru, han är en hjälte, du måste hjälpa honom, han är sjuk’, säger Marta.

Kvinnorättsorganisationer trappar upp sitt stöd

Många kvinnorättsorganisationer i Ukraina har ökat sitt engagemang för att stötta offer och överlevare av både konfliktrelaterat sexuellt våld och våld i hemmet ­– samtidigt som de står inför sina egna svåra utmaningar. De driver inte bara jourverksamhet och skyddade boenden utan erbjuder även humanitärt stöd och fortsätter arbetet för kvinnors rättigheter i Ukraina.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina ser Kvinna till Kvinna att en viktig förändring har skett gällande responsen och agerandet från den ukrainska regeringen när det kommer till konfliktrelaterat sexuellt våld, speciellt om man jämför med hur det hanterats i andra konflikter. Men om detta också kommer att påverka hur landet hanterar andra former av våld mot kvinnor återstår att se.

Rapport: våld mot kvinnor i konflikter

I vår rapport ”They came together not to be silenced—gender-based violence in conflict and the role of women’s rights organisations”, kan du läsa om våld mot kvinnor i krig och konflikt i Bosnien-Hercegovina, Irak, Demokratiska republiken Kongo och Ukraina, samt om kvinnorättsorganisationers och aktivisters arbete i dessa länder.

Läs hela rapporten »

Stoppa mäns våld mot kvinnor

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Fler artiklar