Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De står upp för personer med funktionsnedsättningar i Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion har organisationen Fight For Right gett humanitärt stöd och evakueringshjälp till personer med funktionsnedsättningar. Med sin unika expertis vill de bidra till en inkluderande återhämtningsprocess i Ukraina.

Viiktoria Kharchenko, påverkansansvarig, och Maryna Tekuchova, chef för krisinsatsavdelningen, arbetar på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Fight For Right i Ukraina. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS
Viiktoria Kharchenko, påverkansansvarig, och Maryna Tekuchova, chef för krisinsatsavdelningen, arbetar på Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Fight For Right i Ukraina. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS

Organisationen “Fight For Right: organisation of people with disabilities” grundades 2017 av en grupp kvinnor med funktionsnedsättningar för att främja ledarskap och göra personer med funktionsnedsättningars röster hörda. De arbetar i hela Ukraina och ger direkt stöd till personer med funktionsnedsättningar i regioner där behovet är som störst, till exempel vid frontlinjen, gränsområden och områden som varit ockuperade.

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 tvingades Fight For Right att anpassa sitt arbete och började fokusera på att ge humanitärt stöd, evakuering och psykologiskt och juridiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar och mödrar till barn med funktionsnedsättningar. Från och med 2023 är de en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer.

Humanitärt stöd och evakueringshjälp

Fight For Right stöttar bland annat evakuering av personer med funktionsnedsättningar, inklusive de som behöver medicinsk utrustning eller medicinsk hjälp. De ger också akut humanitärt stöd, tillgodoser de evakuerade människornas grundläggande behov och beviljar ekonomiskt stöd.

Förra året förstördes 80 % av gasledningarna i Donetsk, en stad i östra Ukraina, och elnäten skadades kraftigt till följd av beskjutning. För att hjälpa till att mildra effekterna av bristen på uppvärmning och skadad energiinfrastruktur gav Fight For Right filtar, powerbanks, termosar och värmeflaskor till kvinnor, män och barn med funktionsnedsättningar som bor i små städer, byar och landsbygdsområden och/ eller nära stridigheterna.

I år vill de ge samma stöd igen. Den skadade infrastrukturen har ännu inte återställts helt och beskjutningen i vissa regioner nära frontlinjen fortsätter. Beroende på hur allvarliga vinterförhållandena är i år, förväntar sig Fight For Right också ström- och värmeavbrott i området.

– Vi skulle vilja säkerställa laddstationer för powerbanks, säger Maryna Tekuchova, chef för krisinsatsavdelningen hos Fight For Right.

– Under ett strömavbrott försvinner ofta internet och mobilkommunikation samtidigt. Med hjälp av powerbanks är det möjligt att hålla mobiler, datorer och andra enheter laddade, tillägger Viiktoria Kharchenko, påverkansansvarig hos Fight For Right.

Deras stöd förändrar liv

Förutom humanitärt stöd, erbjuder Fight For Right ekonomiskt, psykologiskt och juridiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar och mödrar till barn med funktionsnedsättningar.

De driver också grupper för internflyktingar med funktionsnedsättningar och mödrar till barn med funktionsnedsättningar i Dnipro. I dessa grupper kan deltagarna få psykologiskt stöd, engagera sig i konstterapi och skaffa vänner. Fight For Right planerar att starta nya grupper i Kiev och Lviv.

Det är också viktigt att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar har tillgång till rätt utrustning, till exempel hörapparater, rullstolar, kryckor och vita käppar. Det är inte ovanligt att människor förlorar sina hjälpmedel när de evakuerar och det är både riskabelt för deras säkerhet och hälsa och gör det svårt att vara självständig.

– Just nu är det ett stort problem i Ukraina. Vi är nog den enda organisationen som kan hjälpa till med hörapparater. Vi kan åtminstone täcka en liten del av dessa utgifter och köpa hjälpmedel, säger Maryna.

– Dessa hjälpmedel förändrar verkligen människors liv.

För att en person med funktionsnedsättning ska få hjälpmedel från staten, till exempel en rullstol, behöver de ha ett intyg som beskriver deras funktionsnedsättning tillsammans med andra dokument. Fight For Right erbjuder stöd i ärendehantering och juridiskt stöd för att vägleda människor genom den processen.

– Ärendehandläggare hos Fight For Right ger råd om alla delar i processen: vart de ska vända sig, vilka dokument som ska lämnas in och så vidare. Om det sker ett brott mot mänskliga rättigheter eller en person med funktionsnedsättning behöver juridiskt stöd kan de vända sig till en jurist för konsultation, säger Viiktoria.

Omedelbart stöd vid dammkollaps

I juni 2023 förstörde en explosion viktig infrastruktur i södra Ukraina – Kachovka-dammen. Fight For Right fick stöd från Kvinna till Kvinnas katastroffond och var en av de första organisationerna på plats som skickade omedelbar hjälp som livbåtar, rent vatten, hygienprodukter, medicin och utrustning för assistans.

– Efter att vattenkraftverket förstördes såg situationen verkligen hemsk ut. Vi har fortfarande mycket skador. Byggnaderna skadades direkt på grund av översvämningarna eller ökad luftfuktighet, säger Maryna.

Fight For Right visste precis vad som behövdes från dag ett och samarbetade med andra organisationer för att evakuera människor.

– Vi hade mycket information från personer, så vi hjälpte dem att evakuera. Vi fick dem att flytta till andra familjemedlemmar och vi organiserade humanitära- och evakueringsuppdrag.

De lokala myndigheterna tillhandahöll modulbyggnader, en typ av prefabricerade hem, som en kortsiktig lösning för de drabbade men det var tydligt att ingen kunde bo där under vintern. Dessutom var det svårt för många att lämna sina översvämmade hem bakom sig.

– För många människor är det till och med psykiskt svårt att lämna sina hus för att evakuera. De säger att de har levt genom ockupationen, förstörelsen av kraftverket och översvämningarna, och de vill helt enkelt inte lämna, fortsätter Maryna.

Koalition mot konfliktrelaterat sexuellt våld

När det kommer till att ta itu med konfliktrelaterat sexuellt våld gör Fight For Right allt de kan för att stärka samhörigheten mellan personer med funktionsnedsättningar.

– Vi vill lära dem hur de kan säkra sina rättigheter, säger Viiktoria.

Fight For Right är en del av en stor koalition som heter Ukraine 5 A.M. koalition. Koalitionen har 30 medlemmar och har som mål att samla in all data och dokument om brott som har begåtts på territorier som är tillfälligt ockuperade av Ryssland. Enligt deras erfarenhet befinner sig personer med funktionsnedsättningar, generellt sett, i en mer utsatt situation i krig – även om det har visat sig vara svårt att samla in statistik under pågående fientligheter och ockupation.

– Vi vet inte hur många, till exempel, kvinnor med funktionsnedsättningar som utsatts för konfliktrelaterat sexuellt våld, men det betyder inte att det inte finns några sådana fall. Det innebär bara att det finns problem med datainsamlingen, säger Viiktoria.

Återhämtningsprocessen för Ukraina

Enligt Fight For Right förväntade sig ingen att kriget skulle pågå så länge som det har gjort och att det skulle resultera i så enorma skador. Personer med funktionsnedsättningar löper en högre risk att drabbas av de svårigheter som kommer ifrån kriget och krisen.

Fight For Right kommer att fortsätta sitt arbete för personer med funktionsnedsättningars rättigheter under återhämtningen av Ukraina. De förespråkar en inkluderande återhämtningsprocess för Ukraina – där kvinnor med funktionsnedsättningar får vara med och fatta besluten – och för mer transparens. Det är viktigt att titta på hur kriget har påverkat personer med funktionsnedsättningar.

– Transparent kommunikation från regeringen behövs om hur många personer med funktionsnedsättningar som faktiskt finns kvar i de tillfälligt ockuperade områdena [och] hur många människor som har tvångsförflyttats till de icke-kontrollerade territorierna i Ukraina och/eller Ryssland, säger Viiktoria.

– Och viktigast av allt, vad gör regeringen för att återvända alla dessa människor med funktionsnedsättningar och kommer de att få tillgång till en rättvis rättegång och skadestånd som offer för krigsförbrytelser?

Ukrainas anslutningsprocess till EU

Strax efter Rysslands fullskaliga invasion undertecknade Ukraina en officiell begäran om att gå med i EU. Ett EU-medlemskap skulle ha ekonomiska fördelar, men skulle också etablera Ukraina som en oberoende, suverän europeisk stat. För att bli ett medlemsland måste landet anta alla EU:s lagar och förordningar. För Fight For Right skulle detta vara ett viktigt steg mot förbättrad lagstiftning gällande personer med funktionsnedsättningars rättigheter. Ett exempel är EU:s socialpolitik om avinstitutionalisering, som säger att det inte ska finnas några stängda institutioner för personer med funktionsnedsättningar. Just nu uppfyller Ukraina inte detta krav.

– Det finns ett enormt system med flera grenar av slutna institutioner för personer med funktionsnedsättningar, inklusive kvinnor med funktionsnedsättningar. Tyvärr är det en plats där våld väldigt ofta sker. Det finns också fall av tvångsabort eller sterilisering, säger Viiktoria.

Många av dessa institutioner har skadats under den fullskaliga invasionen. För att vara i linje med EU:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar bör de inte byggas upp igen. Detta är motsatsen till vad som händer i verkligheten.

– Återhämtningen innebär inte bara att bygga om skadade hus eller broar. Återhämtningen omfattar också systemreformer. Just nu, när Ukraina försöker komma in i EU, måste [landet] förändras på systemnivå, säger Viiktoria.

– Vårt långsiktiga mål är att återuppbygga Ukraina på ett sätt som skulle vara inkluderande på EU-nivå. Det hoppas vi verkligen på, avslutar hon.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. Läs mer om vårt arbete i Ukraina »

Du behövs i kampen
mot det sexuella våldet

Kvinna till Kvinna arbetar för att stötta, stärka och skydda kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig och konflikter. Bland annat genom att ge psykologstöd och juridisk hjälp. Med ditt stöd kan vi fortsätta kämpa tillsammans, för att bygga jämställda samhällen.

Bli månadsgivare

Fler artiklar