Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Belyser kvinnors fredsarbete i Kosovo

I konfliktdrabbade Kosovo har kvinnorättsorganisationer historiskt sett hållit ihop och nått betydelsefulla segrar för jämställdhet tillsammans. Dafina Prekazi och hennes kollegor är bland dem som arbetar för att öka medvetenheten om rörelsens avgörande roll i fredsbyggande och att främja jämställdhet.

Dafina Prekazi arbetar som programchef hos Kosovo Gender Studies Center, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Kosovo. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall
Dafina Prekazi arbetar som programchef hos Kosovo Gender Studies Center, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Kosovo. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall

I skuggan av kriget i forna Jugoslavien förklarade Kosovo självständighet från Serbien. Eftersom detta inte erkänns av Serbien befinner sig Kosovo i ovisshet och kämpar med etniska spänningar. Mitt i denna osäkerhet har kvinnorörelsen hållit ihop och uppnått viktiga segrar, inklusive ersättning till offer och överlevare av sexuellt våld under kriget. Den har också varit en av de få aktörer som framgångsrikt har överskridit etniska gränser för att engagera sig i dialog för fred.

I dag inkluderar landets kvinnoorganisationer grupper som Pristina-baserade Kosovo Gender Studies Center (KGSC) – en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer. Här arbetar programchefen Dafina Prekazi och hennes kollegor för att främja jämställdhet i Kosovo och överbrygga klyftan mellan gräsrotsrörelser och beslutsfattare.

Brist på resurser och genomförande

Sedan Kosovos självständighet har landet ansträngt sig för att främja jämställdhet. Ändå berättar Dafina att det finns mycket kvar att göra, särskilt när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Våld mot kvinnor ökar trots att vi instiftade en lag 2019 som gör detta till ett särskilt brott. Vi är ett av få länder på Västra Balkan som har en sådan lagstiftning på plats, och det är endast tack vare kvinnors rättighetsorganisationer som kämpar för det! Men under pandemin och nu även efteråt så ser vi en ökning av antalet fall, men vi vet inte om det faktiskt är fler utsatta eller om kvinnor oftare anmäler, säger hon.

Bristen på genomförande av lagar och policys om jämställdhet är ett av de största hindren för att uppnå fullständig jämställdhet i Kosovo, menar Dafina – kombinerat med bristen på resurser för kvinnorättsorganisationer som KGSC. För dem skulle mer ekonomiska medel ge möjlighet att utvidga sin räckvidd och sitt arbete:

– Vi vill bli ännu mer tillgängliga för unga feminister och kunna ordna fler trygga mötesplatser för kvinnor. Populism och högerradikalisering ökar just nu i Kosovo, och därför blir det allt svårare att kunna mötas på ett säkert sätt, säger Dafina.

”Kvinnor syns inte överhuvudtaget”

Förutom att påverka beslutsfattare i Kosovo att bry sig mer om jämställdhet och vara en kunskapscentral för feminister, är en viktig uppgift för KGSC att dokumentera vad kvinnorörelse har gjort i landet – framför allt för fredsarbetet efter kriget på 90-talet. Enligt Dafina har denna historia suddats ut från Kosovos politiska och kollektiva minne.

– Om du googlar kommer du bara att se att män bidrog till freden i Kosovo. Kvinnor syns överhuvudtaget inte. Vi lyfter fram vad de bidrog med, det är viktigt för berättelsen, säger hon.

– Yngre generationer känner inte till detta. De måste få lära sig om kvinnors uppoffringar och allt de gjorde för fredsarbetet i Kosovo. Vi måste alla dra lärdom av detta inför kommande konflikter och när freden ska byggas igen, säger Dafina.

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter

» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Fler artiklar