Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

När överlevandet blir viktigare än mänskliga rättigheter

Det är 2024. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är nu inne på sitt tredje år. Flyglarmen ekar varje natt och attacker sker dygnet runt, många gånger med skadade och döda som följd. Men när överlevnad blir det primära, riskerar mänskliga rättigheter och jämställdhet att hamna i skuggan.

Att stå upp för mänskliga rättigheter är inte lätt mitt under brinnande krig. Det vet Anastasiia Anhelova som ansvarar för vår partnerorganisation Spheres program för att ge psykologstöd i Charkiv, Ukraina. Foto: Christina Pashkina.
Att stå upp för mänskliga rättigheter är inte lätt mitt under brinnande krig. Det vet Anastasiia Anhelova som ansvarar för vår partnerorganisation Spheres program för att ge psykologstöd i Charkiv, Ukraina. Foto: Christina Pashkina.

I staden Charkiv i östra Ukraina finns Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Sphere sedan mer än femton år. Här ansvarar Anastasiia Anhelova för att koordinera organisationens psykologinsatser för kvinnor som söker stöd, en del av Spheres verksamhet som har intensifierats sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Kvinnor är vardagshjältarna

Anastasiia Anhelova vill lyfta fram den del av livet som numera, när krigets behov är i fokus och tonläget hårdnar, riskerar att hamna i skuggan.

– Det som berör mig mest är de berättelser jag får höra. Kvinnor är hjältar som tar sig igenom vardagen och samtidigt de som håller ihop samhället, säger Anastasiia.

Hon menar att kvinnor ofta prioriterar att hjälpa andra före sig själva – en inställning som inte minskar under krigstider, snarare tvärtom. I en vardag som präglas av konstant press och osäkerhet försöker kvinnorna i Ukraina ändå upprätthålla det normala livet. Vardagen ska fungera, barn ska tas om hand och gå i skolan, trots att bomberna faller runt dem.

Kvinnors behov i krig

Även om deras insats inte uppmärksammas på samma sätt som det militära, fortsätter Sphere och andra kvinnorättsorganisationer runt om i Ukraina sitt viktiga arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter. De kämpar för att möta behoven hos olika grupper av kvinnor mitt under brinnande krig, att stödja överlevare av genusbaserat våld, att erbjuda hjälp till internflyktingar och att lyfta frågor kring kvinnors behov mot beslutsfattare.

– För mig är det viktigaste att vi kan fortsätta möta kvinnors behov i dessa tider av krig och osäkerhet. Vi måste också vara snällare mot varandra, och inte minst mot oss själva, säger Anastasiia på Sphere.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. Läs mer om vårt arbete i Ukraina »

Fler artiklar