Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnorättsförsvararen i Ukraina: “Vi räddar verkligen liv”

En bättre och säkrare värld för kvinnor och flickor – det var målet när organisationen Slavic Heart grundades. I dag erbjuder de juridiskt och psykosocialt stöd till offer och överlevare av våld i Ukraina.

Kateryna Khaneva, programansvarig på den feministiska organisationen Slavic Heart i Ukraina. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS
Kateryna Khaneva, programansvarig på den feministiska organisationen Slavic Heart i Ukraina. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS

När Ryssland först invaderade Ukraina 2014 fanns det ett stort behov av hjälp i Donetsk-regionen som ligger i den östra delen av landet. Det blev startskottet för Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Slavic Heart. Deras nätverk och aktiviteter startades av sex internflyktingar som ville göra världen bättre och säkrare för kvinnor och flickor.

– Vi tog emot många internflyktingar, till exempel äldre människor, gravida kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar, säger Kateryna Khaneva, programansvarig på Slavic Heart.

Trots att de hade sina egna utmaningar och problem lärde de sex grundarna känna varandra. De insåg att de behövde göra något för att hjälpa människor men just då visste de inte exakt vad. Humanitärt stöd och humanitärt arbete var främmande för dem – de visste bara att de ville hjälpa till.

Med stöd av sina befintliga nätverk nådde de ut till människor som verkligen kunde göra skillnad och så började deras arbete.

Arbetar mot våld mot kvinnor på olika plan

När Kateryna beskriver Slavic Hearts arbete säger hon att det kan delas in i tre olika aspekter: humanitärt stöd, skydd av mänskliga rättigheter kopplat till våld mot kvinnor och den fullskaliga invasionen samt skydd av barn och äldre.

När det kommer till våld mot kvinnor arbetar Slavic Heart på olika plan. Ett sätt de erbjuder stöd på är genom juridiskt stöd från advokater och jurister. Utsatta kvinnor kan också få psykosocialt stöd.

På ett annat plan fokuserar organisationen på att utbilda tjänstemän på myndigheter i könsstereotyper, ukrainsk lagstiftning och internationella ramverk. De tränas också i hur de ska bemöta fall av våld mot kvinnor och konfliktrelaterat sexuellt våld och anpassa sitt arbete för att ge bättre stöd till överlevare.

Den sista aspekten av deras arbete handlar om att mobilisera kvinnliga aktivister. Aktivisterna har grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, hur man identifierar om någon utsätts för genusbaserat våld och på vilket sätt de kan hjälpa till. De anordnar aktiviteter och trygga rum för olika grupper av kvinnor, till exempel äldre kvinnor, romska kvinnor, hbtq-kvinnor och kvinnor som lever med hiv, så att de kan träffas och dela erfarenheter. De har också särskilda aktiviteter för specifika grupper av kvinnor.

Rapporter om sexuellt våld

I början av den fullskaliga invasionen noterade Slavic Heart många fall av konfliktrelaterat sexuellt våld mot kvinnor och barn. Arbetet med att dokumentera övergrepp och öka medvetenheten om dessa brott hade bara börjat. Tyvärr är det svårt att veta det exakta antalet offer och överlevare av sexuellt våld. Kateryna tror att det finns en grupp kvinnor som inte är redo att prata om det de har blivit utsatta för – och kanske kommer de aldrig att göra det heller.

– Vi har inte tillräckligt med statliga mekanismer i vårt land för att kunna ge dem det professionella stöd de behöver. Det här är mycket specifika och känsliga fall.

Beroende på förövarens ursprung finns det olika utmaningar för kvinnorna att få rättvisa. Det kan till exempel vara lättare att hitta och namnge gärningsmannen om det är en ukrainsk soldat men de ses som hjältar i samhället, människor som dör för Ukrainas frihet, vilket gör det problematiskt.

– Vi känner till några fall då förövarna var ukrainska soldater och det var lättare att identifiera dem men jag tror inte att vårt land gör det. De kommer inte att ta upp den här frågan.

Kraften i starka nätverk

Kraften i att organisera sig och att kvinnor möts är något som genomsyrar hela Slavic Hearts arbete. Kateryna konstaterar att det är organisationens största framgång.

– När den fullskaliga invasionen startade lämnade alla internationella organisationer och givare Ukraina. […] Men vi samlades, kom samman för att hjälpa människor, och vi överlevde. Om vi ​​inte har det här bandet skulle vi dö.

Kateryna känner många kvinnor i olika städer och länder som stöttar varandra. De jobbar för att förändra sina samhällen på alla möjliga olika sätt. Alla kvinnliga aktivister i Slavic Hearts nätverk arbetar på volontärbasis. Många människor som har erfarenhet av professionell hjälp till våldsutsatta kvinnor har lämnat Ukraina. Det innebär att de aktivisterna som fortfarande är kvar kämpar för att ge stöd till offer och överlevare av våld mot kvinnor.

– De har inte tillräckligt med folk, kunskap eller pengar för att göra arbetet, eftersom nästan alla pengar går till andra prioriteringar, förklarar Kateryna.

Även om de internationella organisationerna kom tillbaka, säger Kateryna att de inte fokuserar specifikt på kvinnor och kvinnors behov.

– Det är därför vi måste samlas och vara kraftfulla. För att bli hörda, bli förstådda och berätta om våra behov. Tack vare stödet från Kvinna till Kvinna kan vi bygga och stödja dessa nätverk.

– När jag säger att vi räddar liv är det inte bildligt talat, vi räddar verkligen liv.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. Läs mer om vårt arbete i Ukraina »

Stoppa mäns våld mot kvinnor

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Fler artiklar