Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De motverkar våld mot kvinnor i västra Ukraina

Medan Rysslands flygattacker pågår, fortsätter Women’s Perspectives i Ukraina att stötta våldsutsatta kvinnor. De fruktar att våld mot kvinnor inte kommer att prioriteras när den fullskaliga invasionen upphör.

Halyna Fedkovych och Marta Chumalo, tillsammans med tre andra kvinnor, grundade Women’s Perspectives för mer än 25 år sedan för att förbättra kvinnors ekonomiska egenmakt i Ukraina. Sedan dess har organisationen utvecklats och har nu våld mot kvinnor som sitt huvudfokus. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS
Halyna Fedkovych och Marta Chumalo, tillsammans med tre andra kvinnor, grundade Women’s Perspectives för mer än 25 år sedan för att förbättra kvinnors ekonomiska egenmakt i Ukraina. Sedan dess har organisationen utvecklats och har nu våld mot kvinnor som sitt huvudfokus. Foto: Jakub Bors/TOWER FILMS

I mer än 25 år har kvinnorättsorganisationen Women’s Perspectives arbetat för att främja kvinnors rättigheter i Ukraina. Med bas i Lviv fokuserar de på att bekämpa våld mot kvinnor, särskilt våld i hemmet, människohandel och diskriminering.

Organisationen arbetar med grupper i utsatta situationer och på olika nivåer. Till exempel erbjuder de tjänster som härbärgen, psykologtjänster och juridiskt stöd till överlevare av våld mot kvinnor. De samarbetar även med polisen för att förbättra deras bemötande vid våld i hemmet.

Ett annat fokusområde i Women’s Perspectives arbete är att förespråka förbättring och implementering av lagar gällande våld i hemmet och jämställdhet. För att stödja deras påverkansarbete bedriver de forskning och analyser. De stöttar också andra feministiska organisationer och kvinnorättsorganisationer i Ukraina.

Anpassar sig till nya utmaningar

Sedan början av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Women’s Perspectives varit tvungna att anpassa sin verksamhet för att möta behoven hos internflyktingar i Ukraina. Dessa anpassningar har krävt att de har tagit in fler psykologer, advokater och utbildare samt öppnat nya boenden för kvinnor och barn och överlevare av våld i nära relationer.

Organisationen har också sett en ökning av ansökningar kopplat till sexuellt våld – inklusive sexuellt våld i nära relationer och konfliktrelaterat sexuellt våld.

Förutom att ändra sitt tillvägagångssätt och den generella ökningen i arbetsbelastning, så har det varit en utmaning att hålla verksamheten flytande. Trots att de verkar i Lviv i västra Ukraina, ett område som inte drabbats lika mycket som östra Ukraina, så har Women’s Perspectives arbete påverkats av Rysslands upprepade flygattacker på staden.

– Förra vintern hade vi stora utmaningar med strömavbrott, säger Marta Chumalo, medgrundare och psykolog hos Women’s Perspectives.

Halyna Fedkovych, medgrundare och advokat hos Women’s Perspectives fortsätter:

– Vi hade inte de här problemen tidigare och det har varit en utmaning med alla batteripaket, generatorer och elelement. Vi hade många elelement men det fanns ingen el.

Utan ett slut på kriget i sikte förväntar de sig liknande utmaningar även denna vinter. När temperaturen sjunker under noll grader är de framför allt oroliga för missilattacker mot elinfrastruktur och eltjänster.

– Vårt arbete paralyseras i sådana situationer för våra klienter kan inte komma till ett kontor utan el, förklarar Marta.

Halyna beskriver hur människor har lärt sig identifiera de olika luftvarningarna och sirenerna och därefter bestämma sig för om de behöver söka skydd eller inte. Detta är deras nya verklighet som har pågått i mer än ett och ett halvt år.

Ökning av psykisk ohälsa

Marta och Halyna kan också se en ökning av psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos sina klienter.

– Alla är i konstant stress. På grund av dessa larmsirener sover du inte tillräckligt. Dessutom, våldet i hemmet… din hjärna tål det inte, säger Halyna.

De möter kvinnor som ibland har förlorat allt i det pågående kriget. Deras hem, deras familjer. De lider ofta av depression och har inte styrkan att börja nya liv.

– Vi hör ofta ”när kriget är slut, då ska jag göra något”. Nu sätter de bara sitt liv på paus, säger Marta.

Män använder barn för att undvika mobilisering

Män i Ukraina mellan 18 och 60 år, och är relativt friska, kan kallas in till militärtjänst. Men det finns några undantag från detta. Kvinnorättsorganisationer har sett flera fall där män som tidigare inte bott med sina familjer plötsligt försöker tvinga sina barn att bo hos dem, eftersom män med barn i deras vårdnad (även om det inte är laglig vårdnad) kan inte bli inkallade. I vissa fall har män till och med kidnappat sina barn för att slippa mobiliseras.

– I början av kriget hade vi fall där mannen tog två barn från sin första fru och ett barn från sin andra fru, även om de hade separerat ett par år tidigare. Han bara tog alla barn i bilen och flydde, säger Halyna.

Tillsammans med polska kollegor kunde Women’s Perspectives hitta mannen och barnen. De har också sett andra exempel på vilka konsekvenser lagen har haft.

– Barn manipuleras och används för att undvika mobilisering. Vi har redan begreppet ”mobiliseringsgravididet”, till exempel kan föräldrar ha två barn och inte planerat att skaffa ett tredje, men genom att ha ett tredje barn kan pappan undvika mobilsering, säger Halyna.

– Men vi vet inte hur det var. Var det samtycke? Vi vet inte hur det var för den här frun eller kvinnan, fortsätter Marta.

Förövare inom militären hålls inte ansvariga

Women’s Perspectives kan också se en ökning av toxisk maskulinitet i samhället, en term som definieras som en uppsättning traditionella maskulina beteenden och som innebär dominans, konkurrens, våld, självtillit och känslomässigt förtryck. Detta sker även i rättssalarna och får förödande konsekvenser då förövaren av våld i hemmet inte ställs till svars för sina brott.

– Nu kan vi se att dessa trender i domstolspraxis när det gäller våld i hemmet där en förövare som är militär är inblandad. På grund av det faktum att han kämpade i kriget, beslutar domstolen att det inte var så illa och att skadan på överlevaren inte var så allvarlig, säger Halyna.

Women’s Perspectives försöker öka medvetenheten om detta problem och sätta ljus på att dessa män med krigserfarenheter och trauman inte får ordentlig psykologisk och psykiatrisk rehabilitering. De menar att domstolen har möjlighet att skriva in förövare till psykologprogram – men ofta väljer att inte göra det.

Tvärtom: de ser en trend där brottsbekämpande myndigheter och domstolar lägger ansvaret på överlevare som har utsatts för våld i hemmet av sin partner.

– De försöker förklara för överlevare: ”ni borde vara tillsammans. Du borde försöka mer för att hjälpa honom”, säger Halyna.

Våld mot kvinnor måste prioriteras

Det stöd som Women’s Perspectives får från Sverige och andra länder är livsviktigt. Under de senaste två åren säger Women’s Perspectives att det internationella samfundet har prioriterat att arbeta mot konfliktrelaterat sexuellt våld, till exempel genom specifika finansieringar och projekt. De är rädda för att våld mot kvinnor inte kommer att prioriteras på samma sätt när den fullskaliga invasionen upphör.

– Efter kriget kommer återuppbyggnaden av landet att prioriteras. Det är mycket viktigt att förstå att våld i hemmet och sexuellt våld mot kvinnor under kriget och efter kriget kommer att öka. Vi har sett dessa trender i andra länder och det är inte som att Ukraina är unikt, säger Halyna.

– I praktiken kan vi se att det kommer bli svårt att säkerställa rätt stöd och skydd för kvinnor.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Ukraina sedan 2014. Läs mer om vårt arbete i Ukraina »

Fler artiklar