Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

När straffriheten inte längre tolereras

Ansvar, rättvisa och skadestånd. Selma Korjenić har ägnat mer än ett decennium åt att kämpa för de rättigheter som personer utsatta för krigsbrott i Bosnien-Hercegovina har. Varje litet steg framåt ser hon som en seger för kvinnor och flickor världen över.

Selma Korjenić började jobba med mänskliga rättigheter på TRIAL International år 2010. Då ansvarade hon för att stötta offer och överlevare av sexuellt våld i krig. År 2014 tackade hon ja till tjänsten som programchef för Bosnien-Hercegovina. Sedan 2016 är TRIAL International en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina. Foto: Imrana Kapetanović
Selma Korjenić började jobba med mänskliga rättigheter på TRIAL International år 2010. Då ansvarade hon för att stötta offer och överlevare av sexuellt våld i krig. År 2014 tackade hon ja till tjänsten som programchef för Bosnien-Hercegovina. Sedan 2016 är TRIAL International en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina. Foto: Imrana Kapetanović

Alla människor är lika värda och har samma rättigheter. Det är en av principerna som vägleder personalen på TRIAL International. Organisationen grundades för 20 år sedan med visionen om en värld där straffrihet för internationella brott inte längre tolereras.

– Det innebär att förövare hålls ansvariga; för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, sexuella våldsbrott, tortyr och påtvingade försvinnanden; samt att offren får möjlighet att få rättvisa och skadestånd. Vi tror att det tillsammans avskräcker folk från att begå liknande brott i framtiden, säger Selma Korjenić, programchef i Bosnien-Hercegovina för TRIAL International.

TRIAL International står helt enkelt på offrens och överlevarnas sida och stödjer dem i att kampen för att uppnå rättvisa – bland annat genom juridisk expertis. Huvudkontoret ligger i Genève och 2007 började de arbeta i Bosnien-Hercegovina.

Skapa bestående förändring

Kort därefter började Selma arbeta på organisation, specifikt med offer och överlevare av sexuellt våld i krig och konflikt.

– Vi fokuserar på konfliktrelaterat sexuellt våld, särskilt gällande kvinnor, eftersom vi anser att det är ett avgörande område att ta itu med när det kommer till straffrihet och upprättelse. Vårt arbete kring skadestånd utgår också från den starka övertygelsen om att skadestånd som stödjer kvinnors självständighet kan bidra till att skipa rättvisa på mer än ett sätt. Det kan stärka kvinnors position i samhället och bryta med historiska mönster av underordning, säger Selma.

Samma sorts mönster som gör att kvinnor riskerar att utsättas för konfliktrelaterat sexuellt våld är nämligen också de mönster som kvarstår även efter kriget är över.

– Om vi lyckas bryta mönstren för sexuellt våld i krig, har vi också skapat förändring framåt. Vi kommer att ha skapat förutsättningar för att förebygga framtida brott, samtidigt som vi påverkat kvinnors och flickors vardag här och nu genom att de fått fler möjligheter i samhället, säger Selma.

Som exempel berättar hon hur TRIAL International har kämpat för offer och överlevares rätt till skadestånd av förövare för krigsbrott.

– Detta är en viktig praxis som uppmuntrar överlevare att ta sig igenom sina vittnesmål och hela rättsprocessen. Nu har den även börjat användas i fall som rör människohandel och förhoppningsvis kan det bli etablerat i ännu fler fall som rör våld mot kvinnor, säger Selma.

Växte upp under kriget

Selma växte upp i en liten stad i östra Bosnien-Hercegovina, där våldtäkt och våld var utbrett under kriget.

– Jag var tvungen att lämna min hemstad med min familj i början av kriget när jag var ung tonåring. Vi flydde till Sarajevo, vilket betyder att jag också bodde här under belägringen, säger Selma.

När hon blev äldre och så småningom gick på universitetet, kände Selma sig manad att undersöka varför dessa fruktansvärda brott var tvungna att hända. Det var trots allt del av hennes egen historia.

– Genom de hemska berättelserna från min familj, men senare också genom officiella register och information, fick jag reda på att dessa fruktansvärda brott hände särskilt kvinnor och flickor och inte bara i min hemstad utan över hela landet. Frågan som jag ställde till mig själv var varför kvinnor måste drabbas extra hårt av krig som de själva inte ens startar utan som startas av män.

I jakt på det goda

Som student i statsvetenskap och sociologi utforskade Selma vad som fick människor att begå sådana hemska brott. Ju mer hon studerade, desto mer av ett mönster såg hon.

– Vid den tiden användes våldtäkt som ett krigsvapen i Rwanda, och senare i Demokratiska republiken Kongo. Sedan dess har det använts i många länder globalt.

Selma kände till slut att hon ville göra något konkret åt saken. Hon drevs också av en längtan att hitta det goda i allt det hemska.

– Det var viktigt för mig att också leta efter de goda handlingar som gjordes under kriget. Det är inte så att alla är onda och dåliga. Jag var ganska säker på att det skulle finnas exempel på människor som räddade varandras liv, för att de inte brydde sig om etniska eller nationella tillhörigheter. Och jag hittade många sådana historier om grannar som räddade varandra. Det gav mig något att tro på och det är det som har varit min drivkraft under alla dessa år, säger Selma.

Frusen konflikt

Motivationen är viktig för det är inte lätt att kämpa för rättvisa i efterdyningarna av ett krig.

– Rättsstatsprincipen fungerar inte som den ska i landet; inte bara för överlevare av krigsbrott, som medborgare känner man sig inte trygg, rent psykiskt. Man känner inte att staten skyddar en. Offer för krigsbrott, särskilt kvinnor, känner sig övergivna, säger Selma.

I ett land som Bosnien-Hercegovina, där fällande domar mot krigsförbrytare kan vara ett kontroversiellt ämne, är offer och överlevare rädda för att bli fysiskt attackerade när de vittnar.

– Vi har haft situationer där överlevare ringer oss och ber oss om råd eftersom de behöver gå till domstolen och vittna men känner sig inte trygga. De kanske bor i ett samhälle omgivet av anhängare till krigsförbrytaren och är rädda för att de inte kommer att skyddas, säger Selma.

Hon förklarar att landet fortfarande har mycket att bygga upp, inte bara gällande till straffrätt, utan också kopplat till social och ekonomisk rättvisa. Konflikten är fortfarande frusen och läget mellan olika grupper spänt, till och med nästan 30 år efter krigets slut.

– Att vinna sitt rättsfall är en sak. När vi pratar med överlevare som har fått upprättelse är de glada över domen. Men deras trauman utlöses fortfarande varje dag i samhället, eftersom det kommer påminnelser från politiker, eller i media, om konflikten. Tjänstemän i offentliga myndigheter kan säga: ”Vi vill inte leva med varandra.” Eller så hyllar de krigsförbrytare eller hotar med ett nytt krig. För den som inte bor i Bosnien-Hercegovina skulle det nog vara lättare att stänga boken efter domen, men här utlöses traumat om och om igen, säger Selma.

Global solidaritet

Kvinna till Kvinna har stöttat TRIAL Internationals program i Bosnien-Hercegovina sedan 2016.

– För en långsiktig kamp behövs en långsiktig partner som förstår att förändring är möjlig och att den inte kommer över en natt. Stödet från Kvinna till Kvinna gör det möjligt för oss att kontinuerligt kunna arbeta med att förbättra rättigheterna för krigsoffer, inklusive kvinnor som överlevt våld. Det innebär att kämpa för deras erkännande och stärka deras rättigheter, särskilt när det kommer till att förändra institutionella tillvägagångssätt och rättslig praxis. Till exempel när det gäller att få skadestånd eller kräva åtal av dem som begått brott mot kvinnor, säger Selma.

Hon är också övertygad om att det arbete TRIAL International gör i Bosnien-Hercegovina sträcker sig bortom landsgränserna.

– Jag tror verkligen på att varje litet steg i att förbättra och förändra livet för kvinnor och flickor innebär ett steg framåt för oss alla. Vi arbetar med att stödja överlevare av sexuellt våld i krig, och kvinnor i allmänhet som drabbats av kriget, här i Bosnien-Hercegovina och jag tror att vi bidrar till att förbättra livet för kvinnor och flickor globalt, i andra konfliktdrabbade områden i världen.

– För mig betyder kampen för att hjälpa de bosniska kvinnor som utsatts för övergrepp bakåt i tiden inte bara att kämpa för deras rättigheter, utan för alla flickor och alla de som ännu inte är födda. Att skapa någon form av rätt väg och möjligheter för dem att leva i ett samhälle som aldrig kommer att låta något sådant som det som hände här i Bosnien-Hercegovina på 90-talet hända igen.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i Bosnien-Hercegovina sedan 1993. Kriget i Bosnien-Hercegovina tog visserligen slut 1995 men lämnade ett samhälle i spillror efter sig. På pappret är jämställdhetslagstiftningen progressiv men i verkligheten implementeras inte alla lagar. Kvinnor tjänar mindre pengar och det finns alltför få kvinnor på beslutsfattande positioner i politiken. Våld mot kvinnor är också utbrett. Den bosniska kvinnorörelsen arbetar för att främja fred, att förövare av krigsförbrytelser ska hållas ansvariga och att våld mot kvinnor ska stoppas. Kvinna till Kvinna stödjer flera partnerorganisationer som arbetar för ett mer jämställt samhälle.

Läs mer om vårt arbete i Bosnien-Hercegovina »

Du behövs i kampen
mot det sexuella våldet

Kvinna till Kvinna arbetar för att stötta, stärka och skydda kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig och konflikter. Bland annat genom att ge psykologstöd och juridisk hjälp. Med ditt stöd kan vi fortsätta kämpa tillsammans, för att bygga jämställda samhällen.

Bli månadsgivare nu.

Bli månadsgivare nu.

Läs mer