Swisha en gåva till 90 18 003
Foto: Maja Janevska Ilieva

Kvinna till Kvinna i Nordmakedonien

Kvinnorörelsen i Nordmakedonien växte fram under 90-talets arbete för fred, och för att hjälpa de tusentals flyktingar som kom från Kosovo. Idag arbetar kvinnorättsaktivister i motvind. Det civila samhällets utrymme att agera har starkt begränsats under senare tid och samhället präglas av spänningar mellan etniska grupper. Men kvinnors aktivism har också gett resultat, bland annat i form av en vallag som säger att minst 40 procent i parlamentet ska vara kvinnor.

I Nordmakedonien finns fortfarande spänningar mellan etniska albaner och etniska makedonier, de lever segregerade i olika städer eller stadsdelar, går i olika skolor och med olika läroplaner. Kvinnorörelsen har länge arbetat över etniska gränser och gör det än idag. Ett av deras främsta mål handlar om att öka kvinnors politiska deltagande – även om kvotering finns till parlamentet så är exempelvis bara 4 procent av landets 80 kommuner ledda av en kvinnlig borgmästare (2017). Politik anses fortfarande vara en manlig syssla.

Alla former av våld mot kvinnor måste erkännas

Mäns våld mot kvinnor är utbrett i Nordmakedonien, trots anti-diskrimineringslag och familjelag som förbjuder våld i hemmet. De patriarkala värderingarna är starka och förändringar går långsamt. Samhällets stöd till misshandlade kvinnor är dåligt och det förebyggande arbetet svagt. Som i de flesta länderna på Balkan så är det framför allt lokala kvinnoorganisationer som ger stöd till våldsutsatta kvinnor. Särskilt utsatta är minoritetsgrupper, som romska kvinnor, som ofta saknar tillgång till hälsovård och där antalet tonårsgraviditeter är högt. Även homofobin är utbredd i Nordmakedonien. Det händer att homosexualitet beskrivs i läroböcker ända upp på universitetsnivå, som en ”sjukdom” eller ”sexuell avvikelse”.

Kvinna till Kvinnas goodwillambassadör Fanna Ndow Norrby besöker Shuto Orizari, en av de tio kommuner som tillsammans utgör huvudstaden Skopje i Nordmakedonien. Foto: Maja Janevska Ilieva

Kvinnorörelsen i motvind

Att vallagen kvoterar in kvinnor i parlamentet är en stor seger för kvinnorörelsen, men i andra frågor som rör kvinnors mänskliga rättigheter har Nordmakedonien de senaste åren tagit flera steg tillbaka. En abortlag från 2013 försämrade kraftigt kvinnors rättigheter. Samtidigt har regeringen i flera omgångar gått hårt åt NGO-ers möjligheter att verka, och gått så långt som att säga att det civila samhället ska ”rensas”. Abortlag och hårda restriktioner har dock lett till att kvinnorörelsen enats i sitt motstånd, och många av dem har fortsatt kampanja för att minska  fördomar bland unga, särskilt kring aborträtten och reproduktiva rättigheter.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Nordmakedonien sedan 1999.

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Våra partnerorganisationer i Nordmakedonien:

 • Active Citizens – Aktivo Veles
 • Association for Advancement of Gender Equality – Akcija Zdruzhenska
 • Association of persons with cerebral palsy – Veles
 • Coalition Sexual and Health Rights of Marginalised Communities Margins (Coalition Margins)
 • Citizens Initiative of Women Sveti Nikole
 • Educational Humanitarian Organization (EcHO)
 • Health Education and Research Association (HERA)
 • Helsinki Committee for Human Rights of Republic of Macedonia (MHC)
 • KHAM – Delčevo
 • National Network to End Violence Against Women and Domestic Violence
 • Organization of Women from Sveti Nikole
 • Peach Preach initiative
 • REACTOR – Research in Action

På bilden: Nordmakedonska kvinnoorganisationer deltar i den globala manifestationen One Billion Rising mot våld mot kvinnor. Foto: Kvinna till Kvinna/Johanna Arkåsen.

Aktuellt från Kvinna till Kvinna: