Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Anti-genusrörelsen – ett hot mot sexualundervisning

De senaste åren har anti-genusrörelsen fått fäste i Nordmakedonien och sexualundervisningen hotas. För att motverka detta arbetar organisationen HERA för att höja kunskapen om hur viktig sexualundervisning är – och hur farlig anti-genusrörelsen är.

Andrijana Papic Mancheva, kommunikationskoordinator på HERA – Health Education and Research Association, deltar i ett panelsamtal på Femdefenders Day. Foto: Maja Janevska Ilieva
Andrijana Papic Mancheva, kommunikationskoordinator på HERA – Health Education and Research Association, deltar i ett panelsamtal på Femdefenders Day. Foto: Maja Janevska Ilieva

Health Education and Research Association (HERA) är en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Nordmakedonien. De har arbetat med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i mer än 20 år. De senaste åren har de sett att anti-genusrörelsen vuxit i landet.

Vad är anti-genusrörelsen?

Anti-genusrörelsen är en ohelig allians av nationalister, högerextrema, fundamentalister och andra aktörer som enas i sitt motstånd mot jämställdhet och det de kallar “genusflum”.

Ett hot mot jämställdheten

Anti-genusrörelsen dök upp i landet i slutet av 2020 samtidigt som regeringen gick ut med en ny utbildningsreform av grundskolan. Utbildningsreformen innebär att omfattande sexualundervisning endast ska bli en del av skolplanen som ett valfritt ämne för barn mellan 13 och 14 år. För att barnen ska kunna delta i de klasserna behöver de skriftliga samtycken från sina föräldrar.

Anti-genusrörelsen fokuserar på sexualundervisningen och är ett hot mot alla framgångar som har gjorts för jämställdhet hittills.

– Anti-genusrörelsen är starkt emot reformen då de tror att den kommer att sexualisera barn. De har spridit falsk information, till och med falska översättningar av internationella dokument, manipulerat och agerat provocerande för att skapa mer rädsla och panik, säger Andrijana Papic Mancheva, kommunikatonskoordinator på HERA.

Viktigt att synas i media

HERA försöker öka kunskapen om rörelsen inom den egna organisationen och hos deras partnerorganisationer. De försöker även prata om sexualundervisning i media så mycket som möjligt och ser bristen på källkritik som ett stort problem. För att motverka detta utvecklade de en hemsida förra året dedikerad till sexualundervisning där de visar vad man lär sig under varje del.

– Jag är säker på att när en förälder läser detta, så är det ingen som kommer säga ”nej, jag vill inte att mina barn lär sig detta”, säger Andrijana.

Sociala medier som främsta plattform

I Nordmakedonien finns det flera Facebookinitiativ startade av anti-genusrörelsen, men endast två är formellt registrerade. En av grupperna kallas There must be schoolbooks and teaching och har över 80 000 medlemmar.

– Gruppen är startad av en kvinna som har barn i grundskolan. Under pandemin startade hon ett annat initiativ mot digitalisering i skolan och, vid något tillfälle, började de lobba mot sexualundervisning och nu är det en av deras fokusfrågor, berättar Andrijana.

HERA misstänker att det finns en grupp personer som är redo att agera när en motståndare kommenterar i anti-genusrörelsens Facebookgrupper eller Facebooksidor. När Andrijana kommenterade på inlägg i gruppen fick hon ofta kommentarer tillbaka om att inte kommentera om hon inte höll med. Hon möttes även av personangrepp med syfte att misskreditera henne som person. Denna typ av mobilisering är även något som Andrijana märker av i HERAs egna kanaler.

– Genom inläggen som de publicerar kan jag se att de följer varenda steg vi tar, säger Andrijana.

Det politiska läget

Om det politiska läget i landet var annorlunda hade anti-genusrörelsen kunnat växa ännu mer.

– Förra året såg vi att ett politiskt parti som kallas Levica vuxit. Det betyder vänsterkanten, men de driver inte vänsterpolitik, säger Andrijana.

Hon berättar att partiet använder samma retorik och narrativ som den förra regimen, vilket ledde till att aktivister kunde få dödshot. I början av 2022 attackerades HERAs ungdomscenter och de tror att attacken är ett resultat av retoriken som partiet använder.

– Vi har arbetat för sexualundervisning i tio år och vi kommer inte att backa nu på grund av det rådande läget. Vi kommer definitivt övervaka anti-genusrörelsen noga, avslutar Andrijana.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer i Nordmakedonien sedan 1999.