Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Kosovo

Kosovo är ett bra exempel på hur kvinnorörelsen har varit betydande för hela landets väg mot en hållbar fred. Etniska konflikter är utbredda, men kvinnorörelsen har skapat samarbete över de olika grupperingarna. Detta är något som politiska ledare inte har lyckats med, och det är därför viktigt att kvinnoorganisationers arbete får fortsatt stöd.

Kosovo är fortfarande präglat av kriget i slutet av 90-talet. Kosovos status som land är omtvistad. I dag är landet erkänt av drygt 100 länder, men relationen till Serbien är fortsatt inte löst efter kriget. Spänningar mellan de etniska grupperna i Kosovo försvårar situationen. Kvinnorörelsen i Kosovo lyckas dock med sådant som inte beslutsfattare gör: Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i landet har visat under många år att samarbete över etniska gränser är möjligt. Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har varit med och ordnat möten och konferenser om fredsbyggande arbete både inom Kosovo och mellan länderna på Balkan.  Ett resultat av dessa möten är det nätverk för unga kvinnor från Kosovo och Serbien som vill arbeta för att främja fred mellan länderna.

Trots kvinnorörelsens arbete prioriteras kvinnor bort från de dialoginitiativ som äger rum för att normalisera relationen mellan Kosovo och Serbien. Det är därför viktigt att kvinnorörelsen får fortsatt stöd för att kunna bedriva sitt viktiga arbete för fred och kvinnors rättigheter.

Ny lag förbättrar ekonomin för våldsutsatta kvinnor

Lokala kvinnorättsorganisationer har länge arbetat för att personer som utsatts för sexuellt våld ska få upprättelse. 2014 antogs äntligen en lag som gör att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, på samma sätt som krigsveteraner. De som begått sexuella övergrepp går dock fortfarande ofta ostraffade. Av samma anledning är det också svårt för kvinnor att lämna våldsamma relationer. Organisationer som Kvinna till Kvinna samarbetar med, arbetar för att förebygga genusbaserat våld, och för att kvinnor som utsatts för trafficking ska få hjälp.

Kvinnligt deltagande ökar på flera arenor

De senaste åren har antalet kvinnor på beslutsfattande positioner ökat. En kvinnlig president och borgmästare är exempel på det. Valdeltagandet är dock fortfarande lägre hos kvinnor än hos män, och arbetslösheten är också mer utbredd bland kvinnor. Kvinnorörelsen i Kosovo fortsätter att arbeta för att kvinnor ska ta mer plats i myndigheter, så att de till exempel kan påverka landets EU-integration.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Kosovo sedan 1994.

Konst som terapi

I Kosovo lider tusentals kvinnor fortfarande av det sexuella våld de utsattes för under kriget. Många lider i det tysta, och självmord förekommer alltför ofta. Men, det finns hjälp! Det finns hjältar som stöttar och ger nytt hopp. En sådan hjälte är Kvinna till Kvinnas tidigare partnerorganisation Medica Kosova. Organisationen erbjuder kvinnor juridiskt stöd och terapi av olika slag. Det är ett livsviktigt arbete, men det är svårt att hitta finansiering. ”Att nå ut till överlevare är inte längre svårt, men att få finansiering har blivit en av organisationens största utmaningar”, säger Veprore Shehu på Medica Kosova.
Medica Kosova startade 1999 och har sedan dess hjälpt 6 700 kvinnor och flickor.

Läs mer om Medica Kosovas arbete »

Medica Kosova använder sig bland annat av konstterapi för rehabilitering. Foto: Lyra Vula

Din gåva är viktig!

Våra partnerorganisationer:

  • Art and Community Center Artpolis
  • Kosova Women’s Network
  • Kosovar Gender Studies Center
  • Mitrovica Women’s Association for Human Rights

På bilden: Vår partnerorganisation Artpolis. Foto: Majlinda Hoxha

Mer om Kosovo: