Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Kosovo

Kosovo är ett bra exempel på hur kvinnorörelsen har varit betydande för hela landets väg mot en hållbar fred. Etniska konflikter är utbredda, men kvinnorörelsen har skapat samarbete över de olika grupperingarna. Detta är något som politiska ledare inte har lyckats med, och det är därför viktigt att kvinnoorganisationers arbete får fortsatt stöd.

Kosovo är fortfarande präglat av kriget i slutet av 90-talet. Kosovos status som land är omtvistad. I dag är landet erkänt av drygt 100 länder, men relationen till Serbien är fortsatt inte löst efter kriget. Spänningar mellan de etniska grupperna i Kosovo försvårar situationen. Kvinnorörelsen i Kosovo lyckas dock med sådant som inte beslutsfattare gör: Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i landet har visat under många år att samarbete över etniska gränser är möjligt. Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har varit med och ordnat möten och konferenser om fredsbyggande arbete både inom Kosovo och mellan länderna på Balkan.  Ett resultat av dessa möten är det nätverk för unga kvinnor från Kosovo och Serbien som vill arbeta för att främja fred mellan länderna.

Trots kvinnorörelsens arbete prioriteras kvinnor bort från de dialoginitiativ som äger rum för att normalisera relationen mellan Kosovo och Serbien. Det är därför viktigt att kvinnorörelsen får fortsatt stöd för att kunna bedriva sitt viktiga arbete för fred och kvinnors rättigheter.

Ny lag förbättrar ekonomin för våldsutsatta kvinnor

Lokala kvinnorättsorganisationer har länge arbetat för att personer som utsatts för sexuellt våld ska få upprättelse. 2014 antogs äntligen en lag som gör att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, på samma sätt som krigsveteraner. De som begått sexuella övergrepp går dock fortfarande ofta ostraffade. Av samma anledning är det också svårt för kvinnor att lämna våldsamma relationer. Organisationer som Kvinna till Kvinna samarbetar med, arbetar för att förebygga genusbaserat våld, och för att kvinnor som utsatts för trafficking ska få hjälp.

Kvinnligt deltagande ökar på flera arenor

De senaste åren har antalet kvinnor på beslutsfattande positioner ökat. En kvinnlig president och borgmästare är exempel på det. Valdeltagandet är dock fortfarande lägre hos kvinnor än hos män, och arbetslösheten är också mer utbredd bland kvinnor. Kvinnorörelsen i Kosovo fortsätter att arbeta för att kvinnor ska ta mer plats i myndigheter, så att de till exempel kan påverka landets EU-integration.

Kvinna till Kvinna har arbetat i Kosovo sedan 1994.

Konst som terapi

I Kosovo lider tusentals kvinnor fortfarande av det sexuella våld de utsattes för under kriget. Många lider i det tysta, och självmord förekommer alltför ofta. Men, det finns hjälp! Det finns hjältar som stöttar och ger nytt hopp. En sådan hjälte är Kvinna till Kvinnas tidigare partnerorganisation Medica Kosova. Organisationen erbjuder kvinnor juridiskt stöd och terapi av olika slag. Det är ett livsviktigt arbete, men det är svårt att hitta finansiering. ”Att nå ut till överlevare är inte längre svårt, men att få finansiering har blivit en av organisationens största utmaningar”, säger Veprore Shehu på Medica Kosova.
Medica Kosova startade 1999 och har sedan dess hjälpt 6 700 kvinnor och flickor.

Läs mer om Medica Kosovas arbete »

Medica Kosova använder sig bland annat av konstterapi för rehabilitering. Foto: Lyra Vula

Din gåva är viktig!

Våra partnerorganisationer:

  • Art and Community Center Artpolis
  • Kosova Women’s Network
  • Kosovar Gender Studies Center
  • Mitrovica Women’s Association for Human Rights

På bilden: Vår partnerorganisation Artpolis. Foto: Majlinda Hoxha

Mer om Kosovo:

14 april – dagen för överlevare av sexuellt våld från kriget i Kosovo

Nästan 20 år efter kriget i Kosovo väntar fortfarande mer än 20 000 överlevare av sexuellt våld på rättvisa. En av dem är Vasfije Krasniqi Goodman, som är bland de första kvinnor i landet att öppet tala om de brott som hon blivit utsatt för.

11 december 2023

Belyser kvinnors fredsarbete i Kosovo

I konfliktdrabbade Kosovo har kvinnorättsorganisationer historiskt sett hållit ihop och nått betydelsefulla segrar för jämställdhet tillsammans. Dafina Prekazi och hennes kollegor är bland dem som arbetar för att öka medvetenheten om rörelsens avgörande roll i fredsbyggande och att främja jämställdhet.

23 november 2023

Maraton för kvinnors rättigheter!

I juni sprang vår kollega Yllka Soba från Kosovo ”Stockholm Marathon” för att uppmärksamma att Kvinna till Kvinna fyller 25 år, och för att fira att hon jobbat inom organisationen i 15 år. ”Jag vill, som en av de kvinnor som överlevt kriget i Kosovo, fira att jag lever! Och jag vill visa världen det viktiga arbete som Kvinna till Kvinna gör. Stödet från svenska folket har förändrat mitt och många andra kvinnors liv i Kosovo!”, säger hon. Här skriver hon sin hälsning till Sverige.

9 juli 2018

”Kvinna till Kvinna blev vår röst och vårt verktyg”

Igballe ”Igo” Rogovas kontakt med Kvinna till Kvinna började redan i mitten av 90-talet. I dag leder hon kvinnorättsorganisationen Kosovo Women’s Network (KWN), som är en av våra partnerorganisationer i Kosovo. För oss berättar Igo om det motstånd hon stött på som kvinnorättsförsvarare, och vad som gjort att hon har kunnat fortsätta kampen.

4 maj 2018

”Jag känner mig inte marginaliserad längre”

Arbetslöshet, arrangerade äktenskap och våld i hemmet. Utmaningarna är stora för kvinnorna från Kosovos marginaliserade minoritetsgrupper. Men med stöd från Kvinna till Kvinnas partnerorganisation kan kvinnor som Lule Fila hitta både jobb och styrkan att kämpa för sina medsystrar.

30 januari 2018

”Jag hoppas att jag får fortsätta mina studier”

– Jag har skrivit om samma prov tre gånger och har underkänts varje gång. Min lärare har bett om sexuella tjänster i utbyte mot att få betyg, och har varit tydlig med att jag inte kommer att komma längre förrän jag ger med mig, säger 20-åriga Merita i Kosovo.

25 januari 2018