Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Kvinna till Kvinna blev vår röst och vårt verktyg”

Igballe ”Igo” Rogovas kontakt med Kvinna till Kvinna började redan i mitten av 90-talet. I dag leder hon kvinnorättsorganisationen Kosovo Women’s Network (KWN), som är en av våra partnerorganisationer i Kosovo. För oss berättar Igo om det motstånd hon stött på som kvinnorättsförsvarare, och vad som gjort att hon har kunnat fortsätta kampen.

Igo Rogova tillsammans med Kvinna till Kvinnas goodwill-ambassadör Linnéa Claeson. Foto: Majlinda Hoxha
Igo Rogova tillsammans med Kvinna till Kvinnas goodwill-ambassadör Linnéa Claeson. Foto: Majlinda Hoxha

Igo minns tydligt ett av de första samtal hon förde med Kvinna till Kvinnas representanter i Kosovo.

– Den första frågan jag fick var Vad har ni för behov? Det märktes redan då att detta var en organisation med ett starkt förtroende för oss kvinnorättsaktivister på plats. Under en tid då förtroendet var svagt var detta betydelsefullt för att vi skulle kunna bedriva arbetet för kvinnors rättigheter i Kosovo, säger hon.

Kort därefter påbörjades ett mångårigt samarbete mellan Igos organisation KWN och Kvinna till Kvinna.

Kampen fortsatte som flykting

När kriget kom till Kosovo utvisades alla aktivister, inklusive Igo själv som hamnade i Makedonien som flykting. Men med stöd från Kvinna till Kvinna kunde arbetet för kvinnors rättigheter fortsätta även därifrån.

Igo belyser vikten av att det hela tiden fanns en tilltro för de lokala kvinnorättsorganisationerna, och arbetet som gjordes på plats. Detta bidrog till att det fanns utrymme för aktivisterna att agera utan att behöva ifrågasättas i sin roll, och för de metoder och verktyg de ansåg nödvändiga i arbetet.

– Kvinna till Kvinna blev vår röst och vårt verktyg till att kunna verka och synas, genom att lyssna på vad vi ville göra och hur vi ville göra det. Det fanns en stark övertygelse om att lokala kvinnorättsorganisationer visste bäst vad som behövde göras i det egna landet, säger Igo.

Ett nätverk blev till

När Igo så småningom uttalade behovet av att ett nätverk behövde bildas, möttes hon inte av några motsättningar. Nätverket som sedan bildades bestod då av 36 organisationer. Idag har det växt till totalt 126 stycken.

– Kvinna till Kvinnas stöd och tilltro till oss och vårt arbete under väldigt lång tid har lett till att andra givare också vågat göra densamma. Detta har gjort det möjligt för oss att fortsätta utvecklas, säger hon.

Text: Diana Lashgari

I februari 2019 bytte Makedonien namn till Nordmakedonien. 

Tillsammans är vi förändringen!

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter och mot våld och övergrepp i 25 år. Mycket har hänt under åren. Men vi är långt ifrån klara! Så länge kvinnor inte kan känna sig säkra i sina egna hem, på sina arbetsplatser eller på gatan – kommer vi att fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter världen över!

Din gåva kan vara en annan kvinnas räddning från våld. Swisha 25 kr till 90 18 003 – så är du med och skapar förändring!

Här kan du följa vårt arbete, och se en del av allt som hänt de senaste 25 åren. »

Läs mer:

Vi kräver ett stopp på våldet

25 år har gått sedan Kvinna till Kvinna bildades och vi samlades i ett upprop för att protestera mot de avskyvärda våldtäkter som kvinnor på Balkan utsattes för. Mycket har hänt sedan dess. Men vi är långt ifrån klara med arbetet för att kvinnor ska få makt över sina egna liv och för att få ett slut på sexuellt våld i krig. Därför sätter vi återigen problemet på agendan i ett upprop tillsammans med en rad framstående kvinnor.

18 april 2018

Mötet som blev en väckarklocka

Eva Zillén var med och grundade Kvinna till Kvinna och jobbar fortfarande inom organisationen. Här berättar hon om hur allting började för 25 år sedan, och varför organisationen heter som den gör.

18 april 2018

”Att kriget låg nära ledde till att hjälpinsatserna var stora”

Året var 1994 när Anna Nilsson Spets läste i tidningen om ett hjälpprojekt till stöd för kvinnor som drabbats av kriget i Bosnien-Hercegovina. Projektet organiserades av Kvinna till Kvinna och gick ut på att packa stödpaket som sedan skickades till kvinnliga internflyktingar.

18 april 2018

Maraton för kvinnors rättigheter!

I juni sprang vår kollega Yllka Soba från Kosovo ”Stockholm Marathon” för att uppmärksamma att Kvinna till Kvinna fyller 25 år, och för att fira att hon jobbat inom organisationen i 15 år. ”Jag vill, som en av de kvinnor som överlevt kriget i Kosovo, fira att jag lever! Och jag vill visa världen det viktiga arbete som Kvinna till Kvinna gör. Stödet från svenska folket har förändrat mitt och många andra kvinnors liv i Kosovo!”, säger hon. Här skriver hon sin hälsning till Sverige.

9 juli 2018

”Kvinna till Kvinna blev vår röst och vårt verktyg”

Igballe ”Igo” Rogovas kontakt med Kvinna till Kvinna började redan i mitten av 90-talet. I dag leder hon kvinnorättsorganisationen Kosovo Women’s Network (KWN), som är en av våra partnerorganisationer i Kosovo. För oss berättar Igo om det motstånd hon stött på som kvinnorättsförsvarare, och vad som gjort att hon har kunnat fortsätta kampen.

4 maj 2018