Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Jag känner mig inte marginaliserad längre”

Arbetslöshet, arrangerade äktenskap och våld i hemmet. Utmaningarna är stora för kvinnorna från Kosovos marginaliserade minoritetsgrupper. Men med stöd från Kvinna till Kvinnas partnerorganisation kan kvinnor som Lule Fila hitta både jobb och styrkan att kämpa för sina medsystrar.

Aktivisten Lule Fila har stärkts efter att ha deltagit i NRAEWOK:s aktiviteter. Foto: Driton Paqarada
Aktivisten Lule Fila har stärkts efter att ha deltagit i NRAEWOK:s aktiviteter. Foto: Driton Paqarada

Minoritetsgrupperna romer, ashkali och egyptier är marginaliserade i Kosovo. Utbildningsnivån är låg, vilket i sin tur gör det svårt att få jobb. Värst är det för kvinnorna. Många tvingas in i arrangerade äktenskap i tidig ålder och hoppar av skolan. De löper också högre risk för att utsättas för våld i hemmet.

Aktivisten Lule Fila från staden Gjakova berättar att hon själv har bevittnat genusbaserat våld vid ett flertal tillfällen, men att hon då varit för rädd för att agera.

– Det var smärtsamt att se, men jag visste inte vad jag skulle göra så jag gjorde ingenting, berättar hon.

Riktlinjer för inkludering

För att motverka problemen har regeringen tagit fram riktlinjer för hur de ska kunna inkludera minoritetsgrupper i samhället. Men dessa efterföljs inte i praktiken. Där spelar Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo (NRAEWOK) en viktig roll, som den enda icke-statliga verksamheten att rikta in sig på att stödja kvinnor från de tre minoritetsgrupperna.

Trots stora utmaningar har NRAEWOK:s insatser skapat stora förändringar. De har exempelvis kämpat för att inkludera ett genusperspektiv i regeringens riktlinjer i arbetet med till minoritetsgrupper. Och inte minst anordnar de aktiviteter för ungdomar.

Kämpar för minoriteters rättigheter

Lule har, som en av nästan 500 unga kvinnor, deltagit i deras program. Idag arbetar hon som sömmerska. Arbetet har gett henne nya möjligheter att påverka inte bara sin egen framtid.

– Jag känner mig inte marginaliserad längre. Organisationen har stärkt mig, och nu kan jag kämpa för mig själv och andra minoriteters rättigheter, säger hon.

Utöver sina program arbetar NRAEWOK också med påverkansarbete mot myndigheter, med rättsliga processer och med att informera befolkningen om hur genusbaserat våld och tvångsäktenskap drabbar kvinnor i minoritetsgrupper.

Idag har NRAEWOK etablerat ett bra samarbete med många institutioner och ofta följs deras rekommendationer. Men trots organisationens massiva arbete finns det mycket kvar att göra – både i civilsamhället och på regeringsnivå.

NRAEWOK kämpar för att öka utbildningsnivån bland kvinnor i minoritetsgrupper, så att de kan få jobb och försörja sig själva. Att organisationen gör skillnad är Lule ett bevis på. Idag har hon jobb som sömmerska. Foto: Driton Paqarada
NRAEWOK kämpar för att öka utbildningsnivån bland kvinnor i minoritetsgrupper, så att de kan få jobb och försörja sig själva. Att organisationen gör skillnad är Lule ett bevis på. Idag har hon jobb som sömmerska. Foto: Driton Paqarada

Visste du att...

Kosovo är ett av de länder där Kvinna till Kvinna har arbetat längst. I nära 25 år har vi funnits på plats för att stötta kvinnor. I Kosovo jobbar vi bland annat för att kvinnor som utsattes för sexuellt våld i samband med kriget ska få stöd och upprättelse. Vi kämpar också för att förhindra sexuella trakasserier.

Läs mer om vårt arbete och om kvinnors situation i Kosovo här »

Kvinnors ekonomiska jämställdhet

Kvinnors ekonomiska jämställdhet är central faktor i skapandet av en jämställd världKvinna till Kvinna och våra partners arbetar därför för att eliminera ojämställda strukturer som påverkar kvinnors ekonomiska självständighet.

Vi vill att kvinnor ges garanterad tillgång till och makt över mark, kapital och andra resurser, att obetalat arbete erkänns och fördelas jämställt, och att kvinnor ges tillgång till hållbart arbete med rättvisa villkor.  

Läs mer »

Visste du att?

  • Kvinnor utför tre gånger så mycket obetalt arbete som män.
  • Endast 50 procent av kvinnor över 15 år har ett betalt arbete.
  • Över 2,7 miljarder kvinnor hindras av juridiska skäl från att ta samma jobb som män.

Din gåva är viktig!

Mer om ekonomisk jämställdhet