Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

“Nedstängningen kostade oss allt”

När covid-19 slog till mot Liberia, gick Tupee Nagbos företag i konkurs. Efter 25 år som fiskare tvingades hon lägga ner verksamheten till följd av restriktiva åtgärder under pandemin.

Tupee Nagbo, som är mamma till sju barn, står mitt ibland det som återstår av hennes fiskeverksamhet. Hon gick i konkurs under pandemin, efter 25 år som fiskare. Foto: Wolobah Sali
Tupee Nagbo, som är mamma till sju barn, står mitt ibland det som återstår av hennes fiskeverksamhet. Hon gick i konkurs under pandemin, efter 25 år som fiskare. Foto: Wolobah Sali

Tupee Nagbo är en av många kvinnor i världen som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. När Liberia införde restriktioner och nedstängningar, minskade försäljningen kraftigt. Tupee förlorade också värdefull utrustning i en olycka som skedde i nära anslutning till utegångsförbudet.

– När pojkarna kom tillbaka från fisket, såg de att det var hål i kanoten. Men det fanns ingen som kunde hjälpa dem att få upp båten på land. De tvingades lämna den i vatten, hoppa i och simma i land för att ta sig hem, säger Tupee.

Eftersom kanoten lämnades vind för våg så sprack den. Det var, enligt Tupee, en av de värsta dagarna i hennes liv. En kanot kostar ungefär 15 000 kronor och Tupee hade jobbat i mer än tio år för att få ihop till en kanot och fiskeutrustning. Allt det har nu gått förlorat.

– Nedstängningen kostade oss allt. Ingen köpte fisk och allt bara ruttnade, säger hon.

Efter att ha drivit sitt eget företag i 25 år, tvingades Tupee lägga ner sin verksamhet. Hon är ensamstående mamma till sju barn och har nu svårt att få ekonomin att gå ihop.

Ojämlika ekonomiska förutsättningar

Tupee vill att fler ska få veta, och förstå, hur den globala pandemin har påverkat kvinnor. Oxfam släppte nyligen en rapport som visar att 112 miljoner kvinnor riskerar att förlora sin inkomst på grund av ojämlika förutsättningar på jobbmarknaden. Vissa sektorer har nämligen drabbats extra hårt av coronakrisen. Till exempel har små familjeföretag, som där försörjningen är jordbruk eller fiske, varit en av de kategorierna som drabbats extra hårt under den ekonomiska krisen.

– Många kvinnor förlitade sig på mitt företag, de livnärde sig på att sälja fisk från min verksamhet. Sen jag förlorade min kanot, har många av dem ingen inkomst. Pandemin har drabbat oss hårt, säger Tupee.

Ledare i samhället

Tupee är ordförande för Fanti Town Community och det är i den rollen som hon kommit i kontakt med Kvinna till Kvinnas partnerorganisation WORIWA. Genom dem har hon kunnat få tillgång till flertalet ledarskapsutbildningar.

– WORIWA kom till vårt samhälle och startade en ”Community Right Committee” för att utbilda kvinnor om deras rättigheter. Vi har fått all möjlig träning, också kring hur vi ska involvera män, sager Tupee.

Hon förklarar att män vanligtvis försöker underminera kvinnor i ledarroller. Sen hon började använda sig av verktygen från utbildningarna har hon haft mycket större framgång i sitt ordförandeskap.

Trots de tuffa omständigheterna kring pandemin, fortsätter nämligen Tupee att sträva efter att vara en förebild och hon vill sprida hopp bland andra.

– Jag vill uppmuntra kvinnor att se sig om efter nytt arbete, även om det är en svår tid nu. Vi måste fortsätta tro och hoppas, säger hon.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i Liberia sedan 2007 och vi har ett kontor i Monrovia. Vi stöder och arbetar tillsammans med flera lokala partnerorganisationer, inklusive WORIWA, för att försvara kvinnors rättigheter och stärka deras möjligheter att ta del av samhället. Läs mer om vårt arbete i Liberia.

Stöd världens kvinnorättskämpar
– ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättskämpars arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med.

Ge en gåva