Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Hope Kindergarten School, partnerorganisation WORIWA. Foto: Wolobah Sali

Kvinna till Kvinna i Liberia

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Liberia sedan 2010 och öppnade officiellt sitt landskontor 2011. Kvinnorörelsen spelade en betydande roll för att få slut på landets två inbördeskrig, men få eller inga kvinnor i maktpositioner fanns inom företag eller regeringen.

Kvinna till Kvinna tror på att främja jämställdhet nerifrån och upp och stötta kvinnor och kvinnoledda organisationer som är aktörer för förändring. Vi tror på att skapa trygga mötesplatser för utbyten och nätverkande. Enligt Women's NGO Secretariat of Liberia (WONGOSOL) finns det över 100 kvinnorättsorganisationer i Liberia, varav vi har samarbetat med över 20 av dem under åren.

Varför vi arbetar i Liberia

Liberias historia är fylld med våld och väpnade konflikter. Landets kvinnorörelse har spelat en stor roll i upprättandet av fred, speciellt 2003 då de bidrog till att få stopp på det andra inbördeskriget. I en kontext där många varit snabba med att ta till vapen utmärker sig rörelsen genom sin vägran att ta till våld.

Ett betydande symbol på liberianska kvinnors egenmakt och självständighet var när Ellen Johnson-Sirleaf valdes till Liberias första demokratiskt valda kvinnliga president. Trots denna positiva utveckling kvarstår den strukturella ojämlikheten.

Inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etappar från 1990–2003, fördrev miljoner människor på flykt, dödade upp till 250 000 människor och påverkade kvinnor kraftigt. Många kvinnor utsattes för sexuellt utnyttjande, övergrepp och tortyr om de vägrade att ge det som rebellerna krävde.

WHO rapporterar att under de 14 åren som konflikten pågick var förekomsten av våldtäkter hög bland kvinnor och flickor. Det uppskattas att mellan 61,4 och 77,4 procent av Liberias kvinnor och flickor våldtogs under kriget.

Kvinnors representation inom politiken är fortfarande låg. 84 % av platserna inom den lagstiftande församlingen innehas av män medan kvinnor utgör mindre än 11 % av de 103 platserna. Många kvinnor kämpar för att komma in på arbetsmarknaden eller få lån. De hålls ofta tillbaka av analfabetism och brist på utbildning, vilket gör att de fastnar i extrem fattigdom.

Könsbaserat våld är oroande utbrett i samhället – allt från våldtäkt och övergrepp i hemmet till skadliga traditionella metoder som kvinnlig könsstympning. I teorin har Liberia lagar för att skydda kvinnors rättigheter, inklusive en nationell handlingsplan för FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Men eftersom de flesta av dessa lagar inte implementeras, har de gjort liten skillnad i kvinnors dagliga liv.

Din gåva är viktig!

Mamie har fått stöd från vår partnerorganisation Rural Women's Rights Structures i Liberia. Foto: Kvinna till Kvinna/Vita W. Kwarbo

Hur vi stöttar kvinnor i Liberia

Tillsammans med våra partnerorganisationer:

 • stöttar vi kvinnors politiska deltagande, beslutsfattande och fredsbyggande.
 • involverar vi män i att stötta kvinnors ekonomiska egenmakt och belysa skadlig maskulinitet.
 • ger vi hbtqi-rörelsen och andra överlevare trygga platser, rättvisa och rättigheter för sexuell reproduktiv hälsa.
 • startar vi flick- och pojkklubbar i skolor för att prata om SRHR och stödja kvinnor och flickor kring SRHR.
 • stöttar vi kvinnor och ungdomar med HID/AIDS och ökar medvetenheten om sjukdomen.
 • nätverkar vi med utvalda aktörer som UN Women, nätverk för människorättsförsvarare och Liberias regering.
 • koordinerar vi med LINGO-forumet.
Gemama Peters, ledare och Community rights committee-chef för Watco Camp Community. Foto: Wolobah Sali

Våra partnerorganisationer i Liberia

 • Humanity Care Liberia (HCL)
 • Liberia National Rural Women Structure (LNRWS)
 • Liberian Women Empowerment Network (LIWEN)
 • Organization for Women and Children (ORWOCH)
 • Rural Women Right Structure (RWRS)
 • Sisters 4 Sisters
 • West Point Women for Health and Development Organization (WPWHDO)
 • Women for Self-Employment (WE4SELF)
 • Women NGOs Secretariat of Liberia (WONGOSOL)
 • Women Rights Watch (WORIWA)