Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Liberia

Vi vet precis som du att kvinnors deltagande kan vara avgörande för att skapa fred. Liberia är ett sånt exempel. Här gick kvinnorörelsen samman och lyckades tvinga fram ett slut på det brutala inbördeskriget 2003 och landet fick i de efterföljande fria valen också Afrikas första kvinnliga folkvalda president. Men Liberia är ett av Afrikas fattigaste länder. Det sexuella våldet drabbar flickor och kvinnor i hög grad och fortsatt stöd behövs.

Många kvinnor utsattes för grovt sexuellt våld under Liberias två inbördeskrig som pågick åren 1989 – 2003 och de som utsatts lider fortfarande av såväl fysiska skador som svåra trauman, och våldet mot kvinnor har fortsatt efter kriget. Ditt stöd till oss gör det möjligt för lokala organisationer att ordna mötesplatser för kvinnor där de kan tala om sina upplevelser. Vi och våra partnerorganisationer hjälper också våldsutsatta kvinnor att driva deras fall i olika rättsinstanser. De som våldtar kvinnor ska inte gå fria!

Fler kvinnor i politiken

Ellen Johnson-Sirleaf blev Liberias och Afrikas första folkvalda kvinnliga president 2005, två år efter inbördeskrigets slut. Även några av de kvinnor som varit tongivande i fredsrörelsen fick höga poster i det liberianska samhället, men antalet kvinnliga makthavare har inte ökat i den takt som många hoppades när landet fick en kvinnlig president.  Du kan hjälpa de lokala organisationer som arbetar för att fler kvinnor kommer in i den liberianska politiken.

Drabbade av ebola får stöd

Liberia är ett av två länder i Afrika som aldrig har varit en koloni, men nationen har ändå en lång historia av motsättningar mellan olika grupper. Kvinnorörelsen i Liberia är och har varit splittrad. Misstron mellan olika samhällsskikt i Liberia var också en bidragande orsak till att den ebolaepidemi som bröt ut i landet 2014 blev så pass omfattande. Aktiva från kvinnoorganisationerna tog stora risker i kampen mot ebolan och för att sprida livsviktig information om sjukdomen.

Kvinna till Kvinna har samarbetat med kvinnoorganisationer i Liberia sedan 2007. Vi öppnade ett kontor i huvudstaden Monrovia 2011, och är nu en av få svenska organisationer på plats i landet.

Din gåva är viktig!

Mer om Liberia:

Våra partnerorganisationer i Liberia:

  • Community Healthcare Initiative (CHI)
  • Lesbian & Gay Association of Liberia (LEGAL)
  • Liberia Female Law Enforcement Association (LIFLEA)
  • Liberian Women Empowerment Network (LIWEN)
  • Rural Women Right Structure (RWRS)
  • Southeastern Women Development Association (SEWODA)
  • West Point Women for Health and Development Organization (WPWHDO)
  • Women for Self-Employment (WE4SELF)
  • Women NGOs Secretariat of Liberia
  • Women Rights Watch (WORIWA)

På bilden: Ma Morlha Taylor och Annie Tambah. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall