Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De förändrar flickors och kvinnors liv i Rwanda

När Crescence var 15 bestämde hon sig för att förändra sitt liv genom att skaffa sig en egen inkomst. Idag är hon 55 och hjälper unga kvinnor att nå sina egna mål i livet genom Kvinna till Kvinnas partnerorganisation i Rwanda och projektet "Girls Champions".

”Girls Champions” syftar till att förbättra unga kvinnors självkänsla och självförtroende och hjälpa dem nå sina mål i livet. Barnen på bilden är inte deltagare i projektet.
”Girls Champions” syftar till att förbättra unga kvinnors självkänsla och självförtroende och hjälpa dem nå sina mål i livet. Barnen på bilden är inte deltagare i projektet.

Crescence växte upp under knappa förhållanden där pappan tog ut frustrationen på mamman och misshandlade henne. Han hotade ofta med att slänga ut Crescence och hennes syskon och till slut tog han sig en andra fru och flyttade ut. Crescences mamma blev ensam försörjare och familjen sjönk ännu djupare ner i fattigdom.

Då började Crescence på allvar fundera över hur hon kunde förbättra livet för sig och sin familj. Med hjälp av en granne började hon sälja frukt och andra varor och kunde göra en liten vinst.

– Jag var bara femton när jag bestämde mig för att aktivt förändra mitt liv och mina villkor. Jag insåg att jag hade egen kraft att göra detta.

Förändrar unga kvinnors livsvillkor

Kvinna till Kvinnas partner Rwanda Women’s Network driver ett projekt som kallas ”Girls Champions” och som syftar till att förbättra unga kvinnors självkänsla och självförtroende och hjälpa dem nå sina mål i livet. ”Girls Champions” ska också stödja flickor och unga kvinnor att långsiktigt kunna arbeta för att förändra sina egna och andra kvinnors livsvillkor.

Idag är Crescence 55 år, lantbrukare och har en egen familj. Hon är ledare i ett projekt inom ”Girls Champions” som heter ”Tree of Life” där kvinnor ger varandra tips på strategier och konkreta vägar för att komma ur svåra situationer, både ekonomiska och andra.

– Jag hoppas att jag kan förmedla hopp till flickor och kvinnor som har blivit utstötta och stigmatiserade av sin familj och sin omgivning. Det går att hitta den inre styrkan att göra något åt sin situation. Jag vet det eftersom jag lyckades själv.

Hon förstod att hon hade makt

Crescence och Alice som båda deltar i projektet har olika ålder och bakgrund, men delar i mycket samma erfarenheter.

Alices pappa var missnöjd med att han inte fick några söner. Han försköt sina döttrar och hotade med att hans släktingar skulle få ärva istället och detta ledde till ständiga konflikter i familjen. I samband med ett större familjebråk tog Alice mod till sig och sökte hjälp hos omgivningen och det fick hennes pappa att börja förändra sitt beteende. Plötsligt förstod Alice att hon hade makt.

När hon sen som 21-åring kom att delta i ”Tree of Life” mindes hon episoden från barndomen och den hjälpte henne att sätta nya mål i livet. Först planerar Alice och hennes syster att sälja frukt för att på så sätt få ihop pengar till att starta en liten sy-fabrik i form av ett kooperativ. Deras långsiktiga mål är att bli självförsörjande och bli just en förebild för andra unga kvinnor.

Crescence och Alice heter egentligen något annat.

27 februari 2019

Kvinnors ekonomiska jämställdhet

Kvinnors ekonomiska jämställdhet är central faktor i skapandet av en jämställd världKvinna till Kvinna och våra partners arbetar därför för att eliminera ojämställda strukturer som påverkar kvinnors ekonomiska självständighet.

Vi vill att kvinnor ges garanterad tillgång till och makt över mark, kapital och andra resurser, att obetalat arbete erkänns och fördelas jämställt, och att kvinnor ges tillgång till hållbart arbete med rättvisa villkor.  

Läs mer »

Visste du att?

  • Kvinnor utför tre gånger så mycket obetalt arbete som män.
  • Endast 50 procent av kvinnor över 15 år har ett betalt arbete.
  • Över 2,7 miljarder kvinnor hindras av juridiska skäl från att ta samma jobb som män.

Din gåva är viktig!

Mer om ekonomisk jämställdhet