Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Serbien

I Serbien är den nationalism som förespråkar traditionella könsroller och begränsar kvinnorna, utbredd. Varje år mördas kvinnor i sina hem i Serbien. Kvinnoorganisationer i landet jobbar både med att stödja våldsutsatta kvinnor och med att arbeta för att de män som utsätter kvinnor för våld ska få sina straff. När du stödjer Kvinna till Kvinna bidrar du till att det viktiga arbetet kan fortsätta.

Serbiens kvinnorörelse är tätt sammankopplad med landets fredsrörelse. Kvinnor som arbetar för kvinnors rättigheter och för fredsarbete får utstå mycket hot och våld. Romska och lesbiska kvinnor är två minoritetsgrupper som är extra utsatta. Lokala kvinnoorganisationer som Kvinna till Kvinna stödjer, lägger mycket arbete på att utbilda om kvinnors mänskliga rättigheter.

Våld i nära relationer är ett stort problem

Serbiens kvinnorörelse var drivande i att ta fram den jämställdhetslag som finns i landet sedan 2006. Trots strategier för att minska mäns våld mot kvinnor finns oroande siffror som visar att mer behöver göras. Så mycket som varannan kvinna har blivit utsatt för våld i nära relationer och det finns varje år flera fall där män mördar sina partners. De jourverksamheter som finns för att skydda våldsutsatta kvinnor är underfinansierade. Ett projekt som Kvinna till Kvinna varit med och finansierat är en mobilapp som skyddar mot genusbaserat våld. Appen består bland annat av en karta där man kan se var närmaste polisstation, socialkontor, akutsjukvård och jourtelefon finns.

Kvinnorörelsen bygger fred

Serbiens ekonomi är fortfarande påverkad av krigen i forna Jugoslavien, och spänningar finns kvar gentemot flera grannländer. Kvinna till Kvinna stödjer projekt för samarbeten, till exempel mellan en organisation i södra Serbien och en i norra Kosovo med mål att fler kvinnor ska delta i den officiella dialogen mellan länderna. Flera tidigare samarbeten har vänt sig speciellt till unga kvinnor, för att ge dem stöd att delta i fredsbyggande arbete.

Kvinna till Kvinna har funnits i Serbien sedan 1994 och har kontor i Belgrad.

Din gåva är viktig!

Våra partnerorganisationer:

 • A 11 – Initiative for Economic and Social Rights
 • Alternative Girls’ Center
 • ASTRA – Anti-Trafficking Action
 • Autonomous Women’s Center
 • Centre for Women’s Studies
 • Impuls Tutin
 • Labris
 • Reconstruction Women’s Fund
 • Roma Center for Women and Children DAJE
 • ROZA – Association for Women’s Rights Association of Women
 • Pescanik (Sandglass)
 • Victimology Society of Serbia
 • Women in Black
 • Women’s Centre Uzice
 • Women’s Forum Prijepolje

Mer om Serbien:

Uppdaterad eller granskad 22 february 2024