Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Verksamhetsberättelse 2022

2022 var ett år med ökade konfliktnivåer i kombination med energi- och matkriser. Detta förutses leda till ökade fattigdomsnivåer, vilket förvärrar den svåra situationen för de fattigaste, som vanligtvis är kvinnor.

Världen hade dessutom knappt återhämtat sig från covid-19-pandemin när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina – en invasion med allvarliga konsekvenser över hela världen.

Vi ser hur kvinnorättsförsvarare och kvinnorättsorganisationer agerar snabbt under kriser. Till exempel kunde Kvinna till Kvinna snabbt stötta kvinnorättsorganisationer i Ukraina och Gaza förra året genom att lansera vår katastroffond.

Miljö- och klimaträttvisa har också stått högt på agendan under 2022. Vi släppte två rapporter som täcker hur klimatförändringar ökar ojämlikheten och hur jämställdhet och klimaträttvisa hänger ihop i Rwanda samt Mellanöstern och Nordafrika.

Ladda ner vår verksamhetsberättelse på engelska (pdf) »

Fler verksamhetsberättelser