Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Deltagare på en intergenerational exchange workshop arrangerad av Kvinna till Kvinna. Foto: Sandra Simbakwira

Kvinna till Kvinna i Demokratiska republiken Kongo

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) sedan 2009. Kvinnor i DR Kongo står inför betydande hinder för att få tillgång till politisk makt, ekonomiska resurser och grundläggande tjänster. Dessutom utsätts två av tre kvinnor för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våra partners arbetar för att utmana diskriminerande könsnormer och öka respekten för kvinnors rättigheter.

Varför vi arbetar i Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo har sett över 20 år av krig och våldsamma konflikter och krävt mer än 5 miljoner liv. Numera förekommer fortfarande våldsepisoder i hela landet. Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med partners i bland annat östra Demokratiska republiken Kongo där det fortfarande finns 120 rebellgrupper närvarande.

En anledning till våldet är exklusiva och dysfunktionella former av styrning. Dessa kommer från maktsystem som rättfärdigar manlig dominans över kvinnor och hindrar kvinnor från att påverka beslut som direkt påverkar dem.

Som ett resultat av detta är kvinnors politiska deltagande oroväckande lågt. Mindre än 8 % av beslutsfattarna på nationell nivå är kvinnor. Ekonomiskt sett är deras inflytande också begränsat. Hela 60 % av kvinnorna i DR Kongo lever under fattigdomsgränsen. Inom jordbrukssektorn är kvinnor överrepresenterade men tvingas fortfarande förlita sig på män för att få tillgång till mark.

Även våld mot kvinnor är ett problem i landet. FN uppskattar att två av tre kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Det vanligaste är att våldet sker i hemmet och utövas av en nära partner.

Kvinnorättsorganisationer och andra organisationer i DR Kongo har gått samma och bildat rörelsen Rien sans les Femmes (Ingenting utan kvinnor) för att främja lika representation inom statliga institutioner.

Din gåva är viktig!

Lady Gael, deltagare i en workshop arrangerad av Kvinna till Kvinna. Foto: Sandra Simbakwira

Hur vi stöttar kvinnor i DR Kongo

Tillsammans med våra partnerorganisationer:

 • ger vi lokala kvinnorättsorganisationer möjligheter att delta i lärandeutbyten.
 • finansierar vi specifika aktiviteter kopplat till Rien sans les femmes-rörelsen.
 • stöttar vi kvinnors politiska deltagande.
 • stöttar vi kvinnors ekonomiska egenmakt.
 • förebygger vi våld mot kvinnor.
 • främjar vi utbyten mellan kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare som tillhör olika generationer.
Solange Lwashiga, nationell talesperson för Rien sans les Femmes. Foto: Bertin Mungombe

Våra partnerorganisationer i DR Kongo

 • Association des Femmes des Médias du Sud-Kivu (AFEM)
 • Association des Femmes Juristes Congolaises (AFEJUCO)
 • Caucus des Femmes
 • Cercle d’Échange pour le Développement des Jeunes dans la région des Grands Lacs (CEDEJ-GL)
 • Rien Sans Les Femmes (RSLF)

Nyheter