Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i DR Kongo

Vi vill se en värld där kvinnor är trygga och får sina röster hörda på alla nivåer i samhället. Demokratiska Republiken Kongo är ett av de länder där det är farligast att vara kvinna. Konflikter har länge funnits i landet, och sexuellt våld är vanligt.

Enligt FN:s beräkningar kommer två av tre kongolesiska kvinnor att utsättas för våld, inklusive sexuellt våld under sin livstid. Det är den högsta siffran i världen bland de länder som gör sådana här mätningar. Kvinna till Kvinna kämpar tillsammans med lokala organisationer för att förhindra det sexuella våldet och för att utbilda om kvinnors rättigheter. En av våra partnerorganisationer, AFEM, arbetar med radio för att prata om och sprida kunskap om kvinnors rättigheter. Det är ett viktigt sätt att nå ut med information i ett land där läskunnigheten är låg.

Ett samhälle där en kvinna inte har rätt att höja rösten

Att driva frågor om kvinnors mänskliga rättigheter och makt i samhället är kontroversiellt i ett samhälle där en kvinna inte anses ha rätt att höja rösten mot en man. På grund av rådande normer och värderingar förväntas kvinnor sköta hushållssysslor, medan mannen fattar beslut.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat i DR Kongo sedan 2009. Vårt kontor i DR Kongo ligger i Bukavu. 

Din gåva är viktig!

Mer om DR Kongo:

Under 20 år av krig och konflikter i DR Kongo har runt fem miljoner människor mist livet och 3,7 miljoner gjorts till internflyktingar. Ofta är det kvinnor som drabbas. Enligt FN:s beräkningar kommer två av tre kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo att utsättas för våld eller sexuellt våld under sin livstid.

Våra partnerorganisationer i DR Kongo:

  • AFEM
  • CEDEJ-GL

På bilden: Francine Kasimba som är engagerad i Kvinna till Kvinnas partnerorganisation CEDEJ-GL i DR Kongo. Foto: Bertin Mungombe.

Läs en intervju med Francine här. »