Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnors rättigheter hotas i Demokratiska republiken Kongo

Med pågående konflikter i de östra delarna och klimatförändringar i södra fortsätter kvinnors rättigheter i Demokratiska republiken Kongo att hotas. Clarisse Abedi på Kvinna till Kvinnas kontor i Bukavu berättar om situationen för kvinnor i landet.

Clarisse Abedi, programansvarig på Kvinna till Kvinnas kontor i DR Kongo. Foto: Ley Uwera.
Clarisse Abedi, programansvarig på Kvinna till Kvinnas kontor i DR Kongo. Foto: Ley Uwera.

Situationen för kvinnor i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) är väldigt komplex med olika typer av hot beroende var i landet de befinner sig. Nordöstra delarna kantas fortfarande av pågående krig mellan olika grupper och södra delarna hotas av naturkatastrofer som översvämningar och vattenbrist på grund av klimatförändringar.

– När vi pratar om kvinnors situation i DR Kongo måste vi vara väldigt tydliga med vilken kontext det handlar om, både sett till vilken del av landet de befinner sig i och deras livssituation. Kvinnor som flytt från sina hem på grund av kriget är extra utsatta för våld och sexuellt våld, men gemensamt för många kvinnor är att deras problem beror på det patriarkala systemet, berättar Clarisse Abedi, programansvarig på Kvinna till Kvinna.

Djupt rotade patriarkala värderingar

Trots att kvinnors utsatthet förvärras av de pågående konflikterna och klimatförändringar är de också starkt förknippade med DR Kongos patriarkala strukturer. Många kvinnorättsaktivister och organisationer har därför länge arbetat tillsammans – för att skapa förändring och för att stärka kvinnors egenmakt.

– Vi samarbetar med flera olika organisationer både strategiskt och operativt. Vi är bland annat med i rörelsen Rien sans les Femmes som består av 300 aktivister. Vi arbetar för kvinnors politiska deltagande och för att montera ner patriarkatet, säger Clarisse.

Clarisse arbetar på Kvinna till Kvinna som programansvarig i DR Kongo och driver många av organisationens samarbeten och aktiviteter. Hennes dröm var länge att få arbeta för kvinnors rättigheter och motiverades av Kvinna till Kvinnas tillvägagångsätt.

– Jag arbetar inte bara för kvinnors rättigheter utan även för mina egna och jag får se på nära håll hur vi verkligen skapar förändring, säger hon.

Kampen för kvinnors rättigheter fortsätter

Stigmatiseringen av offer och överlevare gör att många kvinnor varken anmäler eller söker vård och Kvinna till Kvinna samarbetar med flera kvinnorättsorganisationer i DR Kongo för att bryta stigmat. En av dem är organisationen Association des Femmes Juristes Congolaises (AFEJUCO) som arbetar för att stötta våldsutsatta kvinnor att våga anmäla sin förövare och ger också stöd genom hela rättsprocessen.

– För många kvinnor på landsbygden är det väldigt svårt att anmäla och få upp sina fall i rätten. Men med hjälp av AFEJUCO kan de få upprättelse, säger Clarisse.

Men arbetet för kvinnors rättigheter i DR Kongo är inte utan fara. Clarisse själv har inte blivit utsatt men har pratat med flera av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer som har blivit hotade, samtidigt som utrymmet för kvinnorättsaktivister blir allt mindre. Trots detta är Clarisse och många med henne motiverade att fortsätta kampen.

– Det är nödvändigt att fortsätta arbeta för kvinnors rättigheter till dess att alla kvinnor har tillgång till sina rättigheter och mäns våld mot kvinnor får ett slut. Arbetet är långt från över, men att jag får jobba med ett team av engagerade feminister inspirerar mig att fortsätta. Tillsammans ser vi till att göra våra röster hörda och skapa långvarig förändring.

 

Kvinna till Kvinna har stöttat kvinnors rättigheter i DR Kongo sedan 2009. Läs mer om vårt arbete »

Fler artiklar