Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Lady Gael, deltagare i en workshop arrangerad av Kvinna till Kvinna. Foto: Sandra Simbakwira

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i DR Kongo

DR Kongo har sett över 20 år av krig och våldsamma konflikter som krävt mer än 5 miljoner liv. Det pågår fortfarande konflikt i östra DR Kongo där Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med partners, samtidigt som över 120 rebellgrupper fortfarande är närvarande i regionen.

Komplexa orsaker

De grundläggande orsakerna till, och dynamiken i, konflikten är många och komplexa och inkluderar orättvis tillgång till mark och naturresurser, brist på lika möjligheter att få tillgång till politisk makt, omfattande korruption, spridning av handeldvapen samt underliggande ojämlikhet och missnöje mellan identitetsgrupper. Det system som präglar DR Kongos politik och samhället i stort grundar sig i ojämlikhet mellan könen samt de strikta och traditionella könsnormer som finns bland familjer och samhällena.

Brist på kvinnors politiska och ekonomiska deltagande

Som ett resultat av detta är kvinnors politiska deltagande oroväckande lågt, endast 13 % av parlamentarikerna är kvinnor. Men vi ser framsteg – i april 2024 utsågs Judith Suminwa till landets första kvinnliga premiärminister.

Ekonomiskt sett är kvinnors inflytande också begränsat. Hela 60 % av kvinnorna i DR Kongo lever under fattigdomsgränsen. Inom jordbrukssektorn är kvinnor överrepresenterade men tvingas fortfarande förlita sig på män för att få tillgång till mark.

Våld mot kvinnor

Även våld mot kvinnor är ett stort problem i landet. FN uppskattar att två av tre kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Det vanligaste är att våldet sker i hemmet och utövas av en nära partner.

Utbildningsgap och barnäktenskap

Ojämlikheten mellan könen visar sig också i utbildningsklyftan och antalet flickor som hoppar av skolan i tonåren (källa: UNICEF). Bland unga kvinnor var nästan en av tre gifta innan de fyllt 18 år. Dessa höga siffror underblåses av tidiga och oönskade graviditeter (ibland på grund av den höga förekomsten av sexuellt våld och våldtäkt), fattigdom (eftersom barnäktenskap blir ett sätt att hjälpa till att lindra familjens desperata ekonomiska situation) och de våldsamma konflikterna i östra DR Kongo, inklusive medlemmar i väpnade grupper som med våld tar unga kvinnor till hustrur.

Förändring genom rörelsen Rien sans les Femmes

Kvinnorättsorganisationer och andra organisationer i DR Kongo har gått samman och bildat rörelsen Rien sans les Femmes (Ingenting utan kvinnor) för att främja lika representation inom statliga institutioner. Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har framgångsrikt arbetat för förändrad lagstiftning när det gäller kvinnors deltagande, och fortsätter att kämpa för kvinnors rättigheter i hela DR Kongo.

Publicerad 31 maj 2024