Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Att satsa på tjejer är viktigare än någonsin”

Stora pengar satsas på killar med migrationsbakgrund, men inte alls lika mycket når unga kvinnor med liknande bakgrund. ”Att satsa på tjejerna är viktigare nu än någonsin!”. Det säger Deniz Aghadai, en av totalt 20 deltagare i Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning.

Jelena Bogavac och Deniz Aghada, deltagare i Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning, på Almedalsveckan. Foto: Kvinna till Kvinna/Ida Svartveden.
Jelena Bogavac och Deniz Aghada, deltagare i Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning, på Almedalsveckan. Foto: Kvinna till Kvinna/Ida Svartveden.

Kvinna till Kvinna har arbetat internationellt i över 30 år med att stärka kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden. Sedan början av året driver organisationen även en ledarskapsutbildning i Sverige.

– Trots politiska beslut om jämställda insatser går huvuddelen av resurserna till män. Men vi vet vilken potential unga kvinnor har som förändringsaktörer. Det är viktigt att deras erfarenheter och kompetenser lyfts fram och bidrar till en lösning på de samhällsutmaningar som Sverige står inför, säger Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare.

Utbildningen riktar sig specifikt till kvinnor som bor eller verkar i områden som är påverkade av segregation, kriminalitet och otrygghet. Två av årets deltagare är Deniz Aghadai och Jelena Bogavac.

Varför tycker ni att det är viktigt att satsa på unga kvinnor med migrationsbakgrund?

– En större satsning på unga kvinnor med migrationsbakgrund är viktigare nu än någonsin eftersom samhället står inför tuffa förändringar. Satsningen skulle bidra till ett bredare kunskapsutbyte och tillföra nytänkande. Det är viktigt att upplevelser och perspektiv från unga med migrationsbakgrund också räknas in i stora som små samhällsbeslut, säger Deniz som bor i Norrköping, men jobbpendlar till Stockholm där hon jobbar som handläggare och samordnare på rättsenheten på Polismyndigheten.

Jelena, som jobbar som karriärsutvecklingsspecialist på ett konsultföretag i Stockholm, håller med:

– Det är viktigt att satsa på unga kvinnor med migrationsbakgrund för att främja mångfald och jämställdhet i samhället. Genom att stödja deras utbildning och karriärmöjligheter kan vi öka representationen och ge dem verktyg att utmana strukturella hinder. Detta främjar också integration och bidrar till en mer inkluderande samhällsutveckling. Att satsa på tjejer är en investering för framtiden! säger Jelena.

Panelsamtal under Almedalsveckan

Under årets politikervecka i Almedalen var Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning på plats och arrangerade panelsamtalet ”Glömda eller bortprioriterade – var är integrationssatsningarna på tjejerna?”.  På scen stod just Deniz och Jelena. Med i samtalet var även Camilla Mårtensson från Liberalerna, Sofia Amloh från Socialdemokraterna samt Malpuri Groth från Sveriges Kvinnoorganisationer.

Under Almedalsveckan arrangerade Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning ett panelsamtal om bristen på integrationssatsningar.

Under Almedalsveckan arrangerade Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning ett panelsamtal om bristen på integrationssatsningar. Foto: Kvinna till Kvinna/Ida Svartveden

– Eventet var en bra möjlighet för oss att ställa viktiga frågor till politiker och experter, inför publiken i Almedalen, säger Deniz.

På scen lyfte Jelena vikten av långsiktiga initiativ:

– Vi måste satsa på långsiktiga lösningar som tar vara på den här gruppens resurser, inte bara på projektnivå.

Jelena kände sig stolt över att stå på scen och representera ledarskapsutbildningen.

– Det är otroliga tjejer som deltar! De har sån potential, styrka och mod!

Både Jelena och Deniz tycker att det är viktigt att personer med migrationsbakgrund finns med i politiska samtal som handlar om integration och mångfald – något de saknat under Almedalsveckan.

Positiva projekt i en utmanade miljö

Alla deltagare i ledarskapsutbildningen driver ett individuellt projekt som ska bidra till positiv samhällsutveckling, om än i liten skala. Projektet ska genomföras i ett område som polisen klassar som ”utsatt”. Deniz genomför sitt projekt i områdena Hageby och Navestad i Norrköping.

– Mitt projekt kommer att genomföras med hjälp av kollegor inom rättsväsendet. Vi kommer att hålla i workshops för allmänheten, specifikt riktade till socialt utsatta områden. Tanken är att skapa en trygghetsbro mellan civilsamhället och rättsväsendet. Det känns viktigt med tanke på de våldsbrott som skett på senare tid i Norrköping. Jag vill skapa ett forum där medborgarnas frågor, funderingar, rädsla och oro kan bemötas av bland annat polis och åklagare, säger Deniz.

Jelena genomför sitt projekt i området Rinkeby i Stockholm. Hennes plan är att genomföra en serie workshops som syftar till att stödja och guida mammor med migrationsbakgrund i deras integrationsprocess.

– Varje workshop fokuserar på specifika ämnen såsom svenskkunskaper, studieteknik, karriärrådgivning, samhällsinformation och målsättning för framtiden. Genom dessa workshops får deltagarna verktyg och kunskap för att påverka sin framtid positivt och känna sig trygga i sin nya miljö, berättar Jelena.

Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen pågår under ett års tid och kommer att avslutas i december. Både Deniz och Jelena är nöjda hittills.

– Ledarskapsutbildningen är otroligt givande och öppnar dörrar för kunskap, utveckling och nätverkande. Det är en unik utbildning som ger unga kvinnor möjligheten att växa som ledare, säger Deniz.

– Jag är imponerad av ledarskapsutbildningen och den kunskap och de resurser vi fått tillgång till. Det ska bli spännande att se vilka resultat och effekter utbildningen kommer ha på min fortsatta utveckling och framtid, säger Jelena.

Få påminnelse när ansökan öppnar

Rekryteringen av deltagare och mentorer till ledarskapsutbildningen 2025 öppnar i slutet av sommaren 2024. Om du vill försäkra dig om att inte missa ansökan, börja prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter

Tack!

Kvinna till Kvinnas resa till Almedalen med ledarskapsutbildningen finansieras av Svenska Postkodlotteriet och Kronprinsessan Margaretas Minnesfond – tack för denna möjlighet! Tillsammans vill vi skapa framtidens kvinnliga förändringsaktörer som ska verka för en positiv samhällsutveckling i sina områden. Även tack till alla lottköpare som möjliggör att vi kan rusta unga kvinnor till att bli framtidens ledare!