Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Att förändra könsnormer i Rwanda: ”Vi bryter cykeln sakta men säkert”

På Paper Crown Rwanda arbetar Clementine Nyirarukundo och hennes kollegor outtröttligt för att bekämpa ojämlikhet mellan könen och omvandla djupt rotade sociala normer i Rwanda. Genom ett unikt utbildningsprogram och att engagera unga människor vill de bryta våldscirkeln.

Clementine Nyirarukundo arbetar som program- och partnerskapschef på Paper Crown Rwanda, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer. Foto: Gloria Powell
Clementine Nyirarukundo arbetar som program- och partnerskapschef på Paper Crown Rwanda, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer. Foto: Gloria Powell

Att förändra könsnormer, utbilda unga människor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt utrusta flickor med kunskap och färdigheter för att motstå våld – det är vad Paper Crown Rwanda ville göra med sitt projekt ”My Voice, My Power”. Sedan 2014 arbetar organisationen med unga människor för att skapa långsiktig förändring på samhällsnivå. I dag är de en av Kvinna till Kvinnas lokala partnerorganisationer i Rwanda.

–  Vår huvudsakliga vision är att förändra könsnormer eftersom vi tror att de är grundorsakerna till ojämlikhet mellan könen, säger Clementine Nyirarukundo, som arbetar som program- och partnerskapschef på Paper Crown.

–  Och vi tror att om skadliga sociala normer är grundorsaken till ojämlikhet, då behöver vi arbeta med dessa normer för att skapa långsiktig förändring.

Implementering av en unik träningsmodell i Rwanda

Som program- och partnerskapschef arbetar Clementine för att se till att Paper Crowns projekt och program är i linje med organisationens övergripande vision och värderingar. Hon leder utvecklingen av partnerrelationer, samt genomförande och utvärdering av program.

’My Voice, My Power’ är ett av dessa program. Under loppet av sex månader utbildas unga flickor och pojkar om jämställdhet, våld mot kvinnor, och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Programmet är det första i sitt slag i Rwanda och innehåller dessutom en unik komponent: Girl Empowerment Self Defense (GESD), en del av läroplanen som är speciellt anpassad för tonårsflickor. Här utrustas tjejer med kunskap och praktiska färdigheter för självförsvar –dels fysiskt, dels genom verbala tekniker och stärkt självförtroende. Utbildningens högsta prioritet är att lära flickor hur de kan undkomma våldsamma situationer.

–  Flickor är inte ansvariga för våldet som de utsätts för. Men det tar tid att förändra sociala normer, och under tiden har tjejer rätt till att få med sig verktyg och kunskap för att kunna undkomma och navigera våldsamma situationer, säger Clementine.

”Kvinnor uppmuntras inte att säga ifrån”

Även om utbildningen inkluderar fysiska självförsvarstekniker är det en nyckelkomponent att lära flickor hur de sätter och verbaliserar tydliga gränser – till exempel genom att säga ’nej’.

–  Detta är anpassat till vår kontext i Rwanda, där kvinnor inte uppmuntras att stå upp för sina rättigheter eller uttrycka sina åsikter, säger Clementine.

–  Om man tittar på de skadliga sociala normer som flickor matas med från en ung ålder, inklusive jag och alla kvinnor som växer upp i en liknande miljö, så uppmuntras vi inte att använda vår röst.

Utbildningen fokuserar dessutom på att informera flickor om hur man kan förebygga våld. Detta inkluderar att lära sig om våldsmönster, att känna igen dem och att veta vad man ska göra i osäkra situationer.

Hittills har Clementine och hennes kollegor varit mycket nöjda med resultatet av programmet.

–  Jag önskar att jag hade haft [den här utbildningen] när jag var yngre, säger Clementine.

–  För att det är så viktigt och värdefullt att veta att man har en röst. Även om det finns lagar och regler som skyddar dig, så är de nästan värdelösa om du inte tror på att [du har dessa rättigheter] och inte kan uttrycka det.

Vikten av att inkludera män och pojkar i samtalet

Självförsvarsträningen är bara för tonårsflickor, men mycket av organisationens arbete – inklusive andra delar av ”My Voice, My Power”-programmet – är designat för både flickor och pojkar. Att engagera män och pojkar för att förändra djupt rotade normer som orsakar våld mot kvinnor och diskriminering är en nyckelaspekt för Paper Crown.

–  Vi tror att jämställdhet inte är en fråga för bara kvinnor eller flickor. Vi tror att det är en samhällsfråga. Och lika mycket som vi vill stärka flickor, så vill vi också hjälpa unga pojkar att inse konsekvenserna av ojämlikhet och våld, säger Clementine.

Paper Crown fokuserar därför på att utbilda unga människor, både flickor och pojkar, och på så sätt skapa långsiktig förändring. Detta innefattar att främja ledarskap och aktivism bland unga människor, till exempel genom att uppmuntra dem att dela vidare kunskapen om jämlikhet med andra.

–  Vi jobbar främst med unga eftersom de befinner sig i en kritisk ålder där de internaliserar vad de tror på, hur de ser på sig själva. Genom att utrusta dem med rätt information kan vi se till att de kommer att växa upp till en generation som har ett annat sätt att tänka, säger Clementine.

”Ju mer vi höjer vår röst, desto mer förändring sker”

Den mest givande aspekten med hennes arbete, säger Clementine, är att se förändringen hos de unga kvinnor och flickor som deltar i Paper Crowns program.

–  När jag först träffar dem kan de ofta inte se mig i ögonen och viskar när de pratar. Efter ett tag märks det hur de har stärkt sitt självförtroende och känner att de kan använda sin röst, säger hon.

–  Vi bryter cykeln sakta men säkert.

”My Voice, My Power” genomfördes först som ett pilotprojekt 2020. Sedan 2021 har det finansierats med stöd från Kvinna till Kvinna – ett partnerskap som har varit viktigt för det arbete Paper Crown gör, säger Clementine.

–  Att ha en partner som är hängiven, som vill hjälpa till, har tagit oss ett steg närmare dit vi vill vara, säger hon.

–  Utöver finansieringen är det också en stor hjälp för oss att kunna nätverka med andra organisationer, särskilt organisationer som arbetar med kvinnor. Att brainstorma och stärka våra gemensamma röster. Ju mer vi höjer vår röst, desto mer förändring sker.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Fler artiklar