Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Georgien

Vi jobbar för ett framtida Georgien där kvinnor tillåts att delta fullt ut i samhället, utan att bli utsatta för diskriminering eller våld. Kvinnors rättigheter ska respekteras, inget barn ska giftas bort och kvinnor ska få vara med och bestämma i fredsförhandlingarna.

Samhället i Georgien och de två utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien genomsyras av stereotypa uppfattningar om kön, som att kvinnor förväntas ta hand om barn och hushållsarbete. Det hindrar kvinnor från att delta fullt ut i samhället och gör att georgiska kvinnor har begränsade möjligheter att arbeta, göra karriär och delta i politiken. Våra partnerorganisationer jobbar för att det ska förändras. Tack vare ditt stöd får fler kvinnor möjlighet att engagera sig i samhället och politiken.

Vi ger stöd till personer som utsatts för våld

Georgien har antagit en lag som bland annat ger hbtqi-personer skydd mot diskriminering. Men trots diskrimineringslagen har var tredje hbtqi-person blivit utsatt för våld och många tvingas dölja sina identiteter eller leva dubbelliv. Vi ger stöd till de lokala organisationer som jobbar för allas lika rättigheter.

Våld i hemmet har länge setts som en privat angelägenhet i Georgien, men i de områden där våra georgiska partnerorganisationer arbetar är ämnet inte längre helt tabu. Genom påtryckningar från våra partnerorganisationer har attityderna kring mäns våld mot kvinnor börjat förändras och fler och fler förövare lagförs. Tack vare deras arbete har också stödet till kvinnor som utsätts för våld ökat. Ditt stöd möjliggör deras arbete och bidrar till att fler kvinnor vågar anmäla brott och söka hjälp.

Vi står upp för surrogatmödrarnas rättigheter

I Georgien växer problemen kring surrogatmödraskap. Många av de kvinnor i Georgien som erbjuder sig att bli surrogatmammor lever i en redan utsatt situation och många har utsatts för våld. Tillsammans står vi upp för deras rättigheter.

Kvinna till Kvinna har varit verksamma i Georgien sedan 2002 och öppnade ett kontor i huvudstaden Tbilisi 2003.

Fakta: Abchazien

Situationen i utbrytarregionerna Abchazien är instabil och det är svårt för kvinnoorganisationer att verka där. Här finns inga lagar mot våld i hemmet. Abchazien har antagit en jämställdhetslag, men det saknas politisk vilja att implementera lagen. År 2016 förbjöd Abchazien abort under alla omständigheter förutom när fostret har dött under graviditeten.

Din gåva är viktig!

Våra partnerorganisationer i Georgien och utbrytarregionen Abchazien:

  • Anti-Violence Network of Georgia
  • Association ”Imedi” IDP women’s movement for peace
  • Association of Women of Abkhazia
  • Cultural – Humanitarian Fund ”Sukhumi”
  • Democrat Women’s Organization of Samtskhe-Javakheti
  • StudioMobile – Accent on Action
  • Development Center Gagra
  • Union of Wives of Invalids and Lost Warriors
  • Women’s Fund for Development
  • Women’s Initiatives Supporting Group

På bilden: Unga kvinnor hos Women’s Hope, som bland annat informerar om sexuella och reproduktiva rättigheter. Foto: Maria Steen/Moment

Mer om Georgien:

En blåtira på bröllopsdagen

Mariam utsattes för brudkidnappning och tvingades gifta sig med förövaren. När han hotade med att döda barnen lämnade hon honom trots att hon var livrädd.

28 oktober 2020

Könssjukdomar och osäkra aborter stort problem på landsbygden i Georgien

I den isolerade regionen Samtskhe-Javakheti i Georgien är könssjukdomar, tonårsgraviditeter och osäkra aborter vanligt. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Democratic Women's Organisation jobbar förebyggande och hjälper kvinnor och flickor med gratis undersökningar och vård.

1 april 2020

Att se barnen misshandlas är droppen

Det skyddade boendet i Tbilisi är bara två år gammalt men redan överbelagt. Officiellt finns här plats för 20 kvinnor och barn, men i nuläget bor 24 kvinnor och närmare 50 barn i lokalerna. De allra yngsta invånarna är ett par nyfödda tvillingpojkar.

18 november 2019

”Ärren påminner om tiden som varit”

Irma drömde om att bli journalist. Hon studerade på universitet i Georgien när hon blev kidnappad av en 15 år äldre man. En man som hon sedan tvingades gifta sig med. Det blev starten på flera års helvete.

18 november 2019

Klimatet hårdnar för hbtqi-personer i Georgien

Transkvinnan Nata har varit med om otaliga fysiska angrepp och attacker på grund av sin identitet. Mer än 100 av dessa har dokumenterats av polisen. Trots att Georgien på pappret har hbtq-vänliga lagar är verkligheten en annan. Opinionen mot hbtqi-personer blir allt starkare och ribban för hatattacker är låg.

20 juni 2019

Georgien – olösta konflikter och patriarkala strukturer

Georgien ligger i Södra Kaukasien, ett område som präglas av olösta konflikter och patriarkala strukturer. Landet har genomlidit ett antal väpnade konflikter sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991 – den senaste 2008.

20 juni 2019