Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Georgien – olösta konflikter och patriarkala strukturer

Georgien ligger i Södra Kaukasien, ett område som präglas av olösta konflikter och patriarkala strukturer. Landet har genomlidit ett antal väpnade konflikter sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991 – den senaste 2008.

Foto: Eana Korbezashvili
Foto: Eana Korbezashvili

Georgien har 3,7 miljoner invånare och är ungefär lika stort som Götaland. Det gränsar i väst till Svarta havet, i norr och nordost till Ryssland, i söder till Turkiet och Armenien, och i sydöst till Azerbajdzjan. Huvudstad är Tbilisi. I Georgien finns två utbrytarrepubliker: Abchazien och Sydossetien. Georgien anser att de två områdena är ockuperade av Ryssland. År 2016 förbjöd utbrytarrepubliken Abchazien abort under alla omständigheter förutom när fostret har dött under graviditeten.

Kvinnors rättigheter hotade

Våra lokala partnerorganisationer möter allt hårdare motstånd i kampen för kvinnors rättigheter och hållbar fred. Tillsammans med dem jobbar vi för ett framtida Georgien där kvinnor tillåts att delta fullt ut i samhället, utan att bli utsatta för diskriminering eller våld. Kvinnors rättigheter ska respekteras, inget barn ska giftas bort och kvinnor ska få vara med och bestämma i fredsförhandlingarna.

Samhället i Georgien och de två utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien genomsyras av stereotypa uppfattningar om kön, som att kvinnor förväntas ta hand om barn och hushållsarbete. Det hindrar kvinnor från att delta fullt ut i samhället och gör att georgiska kvinnor har begränsade möjligheter att arbeta, göra karriär och delta i politiken. Våra partnerorganisationer jobbar för att det ska förändras. Tack vare ditt stöd får fler kvinnor möjlighet att engagera sig i samhället och politiken.

Georgien har antagit en lag som bland annat ger hbtqi-personer skydd mot diskriminering. Men trots diskrimineringslagen har var tredje hbtqi-person blivit utsatt för våld och många tvingas dölja sina identiteter eller leva dubbelliv. Vi ger stöd till de lokala organisationer som jobbar för allas lika rättigheter.

Stöd ökar till våldsutsatta kvinnor

Våld i hemmet har länge setts som en privat angelägenhet i Georgien, men i de områden där våra georgiska partnerorganisationer arbetar är ämnet inte längre helt tabu. Genom påtryckningar från våra partnerorganisationer har attityderna kring mäns våld mot kvinnor börjat förändras och fler och fler förövare lagförs. Tack vare deras arbete har också stödet till kvinnor som utsätts för våld ökat. Ditt stöd möjliggör deras arbete och bidrar till att fler kvinnor vågar anmäla brott och söka hjälp.

I Georgien växer problemen kring surrogatmödraskap. Många av de kvinnor i Georgien som erbjuder sig att bli surrogatmammor lever i en redan utsatt situation och många har utsatts för våld. Tillsammans står vi upp för deras rättigheter.

Kvinna till Kvinna har varit verksamma i Georgien sedan 2002 och öppnade ett kontor i huvudstaden Tbilisi 2003.