Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Azerbajdzjan

Vi tror precis som du på en jämställd värld. Vi vill se ett framtida Azerbajdzjan där kvinnor får vara med och bestämma i fredsförhandlingarna, där kvinnors rättigheter respekteras och där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld.

Trots att det är förbjudet enligt lag, är tvångsäktenskap och våld mot kvinnor vanligt i Azerbajdzjan. Få kvinnor gör anmälningar och tillgången till juridisk hjälp är begränsad. Landets kvinnoorganisationer kämpar för att landets lagar om kvinnors rättigheter faktiskt ska implementeras och att arbetet med att skydda kvinnor mot våld och övergrepp ska få tillräckliga resurser.

Långsiktigt stöd är livsviktigt

Azerbajdzjan har stora brister när det kommer till yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter. Enligt Human Rights Watch används tortyr i fängelserna för att tvinga fram erkännanden. Det blir allt svårare för organisationer och privatpersoner i landet att uttrycka sina åsikter och läget är allvarligt.  Människohandel med kvinnor och barn är också ett stort problem. Många luras och blir offer för människohandel där de säljs vidare från Azerbajdzjan.

Kvinnorättsaktivister i Azerbajdzjan motarbetas, bland annat genom lagstiftning som gör det svårt för civilsamhället att verka i landet. I värsta fall tvingas lokala kvinnorättsorganisationer att stänga ner sin verksamhet.

Mer om Azerbajdzjan:

Internflyktingar, som tvingats fly sina hem på grund av konflikten kring Nagorno-Karabach är en av många grupper som är utsatta i Azerbajdzjan. De lever ofta under tuffa förhållanden och löper större risk än genomsnittet att drabbas av ohälsa och arbetslöshet. Sju procent av Azerbajdzjans befolkning – över en halv miljon människor – är internflyktingar.