Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 9: Ukrainaspecial: Att jobba för fred kan ses som förräderi

Om avsnittet

I en akut kris som kriget i Ukraina har kvinnoorganisationer ofta en fantastisk förmåga att snabbt kunna ställa om till humanitärt arbete, men de möter också andra utmaningar och deras arbete kan ifrågasättas och hotas. Hur kan vi som vill hjälpa kvinnorättsförsvararna göra det på bästa sätt, och vilken roll har civilsamhället i dagens Ukraina?

Tidsstämplar från avsnittet

01.30 Martin Uggla, Östgruppen, om Ukrainas civilsamhälle i det akuta läget, de ger nödhjälp, tar över samhällsuppgifter, dokumenterar krigsbrott.

05.00 Kriget har pågått i åtta år, folk har varit förberedda men är ändå chockade. Sverige har stöttat det ukrainska civilsamhället som är ungt men ändå tongivande. Mänga av Ukrainas makthavare idag började där.

9.10 Civilsamhället har också problem, som med HBTQ-rättigheter, men det är stor skillnad mot det kvästa civilsamhället i Ryssland där alla protester bestraffas.

11.40 De som arbetat fredsbyggande kan ha vissa problem nu, men ingen hatpropaganda ännu. Nationen är enad.

13.40 Om det ukrainska och ryska civilsamhällets behov av hjälp och stöd just nu.

16.20 Eva Zillén och Klara Backman, Kvinna till Kvinna: Kvinnoorganisationer har stor krisberedskap och är snabba på att ställa om till humanitärt arbete.

20.00 Generellt behöver kvinnorättsförsvarare stöd om de drabbas av hot i krig och konflikt, om behovet av nödfonder, dokumentation och information samt säkra kanaler och plattformar för kommunikation.

22.00 Varför vill man stödja och vad behöver kvinnorättsförsvarare både i krisen och långsiktigt? Risken att inte orka med det långsiktiga arbetet.

25.45 Kvinnorättsförsvarare som har arbetat fredsbyggande kan ha svårt att stå emot ett militaristiskt och nationalistiskt narrativ. Anses som förrädare.

30.00 Att orka planera framåt mitt i kriget så att kvinnor kommer med i fredsprocesser. Om vikten att hålla fast vid internationella ramverk som säkerhetsrådsresolutioner.

34.10 Konflikten kan sprida sig till andra före detta Sovjetrepubliker som länder i Södra Kaukasien. Det finns en rädsla men också stor solidaritet med Ukraina.

37.10 Månadens feminist och antifeminist.

Mer om Ukraina