Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 11: Den feministiska valkompassen – så jämställd är partipolitiken

Om avsnittet

Hur jämställd är partiernas politik? Alla ska vara medvetna om vad som står på spel. Vem som sitter vid makten i Sverige efter valet 2022 kommer att ha betydelse för jämställdhetsarbetet och för kvinnors och HBTQI-personers rättigheter. Därför har Kvinna till Kvinna tagit fram en feministisk valkompass som vi går igenom i avsnittet.

Innehåll

01.20 Abortfrågan. Officiellt står SD bakom den svenska abortlagen, men vad driver partiet i realiteten för slags politik härhemma och i EU-parlamentet?

4.30 Även KD står på papperet bakom abortlagstiftningen men har flera ledamöter som lägger abortkritiska förslag.

6.05 HBTQI-personers rättigheter. Hur SD motarbetar Pride-parader, regnbågsflaggor, HBTQI-certifieringar och förordar konverteringsterapi för homosexuella.

10.45 Jämställd familjepolitik. SD och KD vill helt ta bort de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen. M, L och C vill inte utöka antalet dagar eller fullt ut individualisera föräldraförsäkringen, utan är nöjda som det är.

14.55 Mäns våld mot kvinnor. Vilka partier har ett förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och för ett stärkt rättsväsende på området, och vilka har inte det? Ett parti sticker ut genom att inte någonstans prata om våld mot kvinnor i sitt program.

21.30 Altruistiskt surrogatmödraskap. Ett par partier som annars brukar vara noga med sin jämställdhetspolitik, driver på för att godkänna detta, trots att det är en form av exploatering av kvinnors kroppar.

26.50 Står alla partier bakom den svenska sexköpslagen? Ett parti motarbetar dessa frågor på EU-nivå.

27.40 Global solidaritet. Biståndets stora betydelse för flickors och kvinnors rättigheter. Ett par partier har som vallöfte att skära ner biståndet, men ett parti har redan konkret slaktat årets biståndsbudget.

31.05 Den feministiska utrikespolitiken. Alla partier står inte uttalat bakom denna. M, KD och SD har inte gett tydligt besked om de fortsätter med den feministiska utrikespolitiken om de får makten.

Mer om valkompassen