Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Jag är redo att kräva mina rättigheter”

Marcianna Nikuze föddes med en funktionsnedsättning, något som i Rwanda ofta medför ett svårt liv i utanförskap. Hon utsattes för trakasserier och nekades både sjukvård och utbildning. Vändningen kom när Marcianna upptäckte Kvinna till Kvinnas lokala partnerorganisation UNABU.

Foto: Jacques Nkinzingabo
Foto: Jacques Nkinzingabo

Sedan födseln har Marcianna och hennes mamma utsatts för trakasserier från den övriga familjen. Marciannas pappa menade att funktionsnedsättningen måste komma från mammans sida eftersom hans släkt inte haft några tidigare fall, och det var därför hennes fel.

Marcianna fick ingen tillgång till vård och föräldrarna vägrade betala för hennes utbildning, hon tvingades istället vara hemma och ta hand om sina syskon. Här klev den religiösa organisationen Caritas in och gjorde det möjligt för henne att gå i en skola för barn med funktionsnedsättning.

Tyvärr var stödet bara för lågstadiet, och föräldrarna fortsatte att vägra betala Marciannas skolavgifter. Hon tvingades tillbaka in i hemmet.

När organisationen UNABU etablerade sig i området, kom en ny chans för Marcianna. Hon blev volontär för satsningen ”Bygga kapacitet för kvinnor med funktionsnedsättning för att kräva deras inkludering”.

Hon bildade påverkansgrupper där över etthundra kvinnor och flickor med funktionsnedsättning fick utbildning om till exempel könsbaserat våld och mänskliga rättigheter. Marcianna kände snabbt att utbildningen behövde utvecklas och även inkludera ekonomisk egenmakt. Deltagarna började därför lära ut olika yrkeskunskaper till varandra och sälja produkter de tillverkat.

Nyligen fick två av hennes påverkansgrupper ta del av en satsning som Kvinna till Kvinna är med och stödjer, för att rikta fokus på kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och det våld och förtryck som de möter. Satsningen handlar om att fortsätta stärka kvinnor ekonomiskt, så att dessa har möjlighet att lämna och anmäla förövare. Många gånger är kvinnor och flickor finansiellt beroende av personerna som utsätter dem för våld.

Marcianna ser positivt på framtiden

”Jag tror att ett bättre liv är möjligt, även om jag har en funktionsnedsättning. Jag är redo att kräva mina rättigheter, och jag har bestämt mig för att vara en röst för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning och kämpa mot det våld som de fortfarande utsätts för.”

 

 

Om projektet

”My Choice and Voice Out Project” är ett samarbete mellan Kvinna till Kvinna och UNABU. Projektet fokuserar på att stärka kvinnor och flickor genom utbildning om ekonomi. Kvinnor och flickors utsatthet ökar ofta vid funktionsnedsättning, och fattigdom och ekonomiskt beroende är nyckelfaktorer kring könsbaserat våld.

Mer om UNABU »

Lästips!

Kvinna till Kvinna i Rwanda

Kvinna till Kvinna har arbetat i Rwanda sedan 2017. Målet är att främja rwandiska kvinnors inflytande politiskt, ekonomiskt och i konfliktlösning samt stoppa mäns våld mot kvinnor. Nästan hälften av Rwandas kvinnorna har utsatts för fysiskt våld och en fjärdedel har upplevt sexuellt våld. Kvinna till Kvinna vill bidra till förändring, så att alla kvinnor i landet har möjlighet att leva fria och självständiga liv.

Läs mer om Rwanda »

 

Din gåva är viktig