Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vad händer med #metoo i Rwanda?

I Sverige beskrivs Metoo-rörelsen som en revolution. Men hur stort genomslag har #metoo haft i andra länder? Vi har pratat med kvinnorättsförsvararen Ninette Umurerwa om vad metoo-rörelsen betytt för kvinnor i Rwanda och om vad som behöver göras.

"Det skulle behövas en kampanj i Rwanda för att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp och vad det är", säger Ninette Umurerwa som jobbar på organisationen Haguruka i Rwanda.

Hur ser #metoo-rörelsen ut i Rwanda? Är det något alla pratar om?

– #Metoo är ganska nytt i Rwanda. Det är främst en fråga för folk som har tillgång till sociala medier, långtifrån alla har det i Rwanda. Nyss trädde en hel del personer fram och namngav förövare på sociala medier, men eftersom det inte fanns bevis för övergreppen och dessutom en skepsis från allmänheten kring sådana här anklagelser, så hände ingenting. Det skulle behövas en kampanj i Rwanda för att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp och vad det är, säger Ninette Umurerwa.

Vilka kvinnor har engagerat sig?

– Framför allt erfarna feminister och opinionsbildare som är på sociala medier.

Är det farligt att ta ställning för detta i Rwanda?

– Nej, men vi har lång väg kvar och en mängd hinder som vi måste övervinna. Då tänker jag på patriarkala normer, kunskap om våldtäkt och sexuella övergrepp och negativa uppfattningar om offren.

Vad har #metoo betytt för enskilda kvinnor i landet?

– De har vågat kliva fram och dela sina erfarenheter, men än så länge är de flesta berättelser anonyma eftersom det pågår polisundersökningar kring fallen.

Har #metoo betytt något för kvinnorörelsen i Rwanda?

– Absolut, men än så länge är det få som har kunskap om #metoo, så det är svårt att säga exakt hur viktig den kommer att vara för kvinnorörelsen i längden.

Har politiker och makthavare i Rwanda reagerat på #metoo – och i så fall hur?

– Det har inte tagits några politiska beslut hittills. Den rwandiska polisen har tipstelefoner där folk anonymt kan rapportera om sexuellt våld och sexuella övergrepp, men den hjälplinjen fanns redan tidigare.

Kvinna till Kvinna i Rwanda

Rwanda har världens högsta andel kvinnor, 64 procent, i parlamentet. Men det finns fortfarande starka sociala och kulturella föreställningar som hindrar kvinnors faktiska deltagande. Kvinna till Kvinna arbetar sedan 2017 i Rwanda för att öka kvinnors inflytande politiskt, ekonomiskt och i konfliktlösning.

Här kan du läsa mer » 

Din gåva är viktig!

Läs mer om #metoo