Stå upp för kvinnors rättigheter varje dag
Bli månadsgivare »
Ge en SMS-gåva

Kvinna till Kvinna i Rwanda

Rwanda har världens högsta andel kvinnor, 64 procent, i parlamentet. Men det finns fortfarande starka sociala och kulturella föreställningar som hindrar kvinnors faktiska deltagande. Precis som vi, vill du säkert att det ska ske en verklig förändring av kvinnors villkor i alla delar av samhället. Därför arbetar Kvinna till Kvinna sedan 2017 i Rwanda för att öka kvinnors inflytande politiskt, ekonomiskt och i konfliktlösning.

1994 ägde folkmordet rum i Rwanda. På tre månader mördades en miljon människor och tre miljoner tvingades på flykt. Rwandas kvinnorättsorganisationer hjälpte till att bygga upp samhället igen efter folkmordet. De var med om att ta fram en ny konstitution som garanterar att minst trettio procent av alla platser i beslutsfattande församlingar ska innehas av kvinnor.

En rad lagar som stärker kvinnors rättigheter och politiska deltagande har också stiftats sedan folkmordet. Till exempel får kvinnor ärva mark i lika hög utsträckning som män, men gamla traditioner gör att det ändå ofta är männen som ärver marken.

Tillsammans kämpar vi mot våldet

Våld mot kvinnor är ett annat område som Kvinna till Kvinna kommer att arbeta med i Rwanda. Enligt Rwandas Statistikbyrå har 41 procent av kvinnorna över femton år utsatts för fysiskt våld och en av fem har upplevt sexuellt våld. Oftast är förövaren en nära familjemedlem. Med ditt stöd kan vi kämpa för att våldet mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor ska vara med där besluten fattas och bli lyssnade på. Kvinnors rättigheter ska respekteras och kvinnor ska få möjlighet att ställa krav utan att riskera repressalier. ­Tillsammans stärker vi kvinnorörelsen och de organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

En rad lagar och policies har bidragit till att förbättra villkoren för kvinnor i Rwanda. Kvinna till Kvinna vill bidra till att utvecklingen fortsätter och att  alla kvinnor i landet inkluderas; att även de mest marginaliserade kvinnornas röster hörs.

Kvinna till Kvinna började jobba i Rwanda 2017. Vårt kontor i Rwanda ligger i huvudstaden Kigali. Vi har arbetat i Östra Kongo – som gränsar till Rwanda – sedan 2009.

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Mer om Rwanda: