Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Rwanda

Enligt World Economic Forum har Rwanda rekordsmå löneskillnader mellan män och kvinnor, fler kvinnor än män har jobb och Rwanda har också världens högsta andel kvinnor i parlamentet, 61 procent.

1994 ägde folkmordet rum i Rwanda. På tre månader mördades en miljon människor och tre miljoner tvingades på flykt. Rwandas kvinnorättsorganisationer hjälpte till att bygga upp samhället igen och var med om att ta fram en ny konstitution som garanterar att kvinnor ska inneha minst trettio procent av alla platser i beslutsfattande församlingar.

Lagar som stärker kvinnors rättigheter och politiska deltagande har också stiftats sedan folkmordet. Till exempel får kvinnor ärva mark i lika hög utsträckning som män, men gamla traditioner gör att det ändå ofta är männen som ärver marken.

Det finns alltså fortfarande starka sociala och kulturella föreställningar som hindrar kvinnors faktiska deltagande. Därför stödjer Kvinna till Kvinna kvinnorättsorganisationer i Rwanda som vill förbättra kvinnors livsvillkor genom att stärka deras rättigheter och uppmärksamma och utmana traditioner och normer som trots lagstiftningen motverkar kvinnors delaktighet.

Våld mot kvinnor är ett annat område som Kvinna till Kvinna arbetar med i Rwanda. Enligt Rwandas Statistikbyrå har 41 procent av kvinnorna över femton år utsatts för fysiskt våld och en av fem har upplevt sexuellt våld. Ofta är förövaren en nära familjemedlem.

Kvinna till Kvinna började jobba i Rwanda 2017. Vårt kontor ligger i huvudstaden Kigali. Vi har arbetat i östra Kongo – som gränsar till Rwanda – sedan 2009.

Din gåva är viktig!

Partnerorganisationer i Rwanda

Kvinna till Kvinna arbetar med följande partnerorganisationer i Rwanda:

 • Association of Kigali Women in Sport (AKWOS)
 • Duhozanye
 • Empower Rwanda
 • Family Circle Love Lab
 • Haguruka
 • Paper Crown Rwanda
 • Réseau des Femmes
 • Rwanda Women’s Network (RWN)
 • Save Generation Organisation (SGO)
 • SEVOTA
 • UNABU

Mer om Rwanda: