Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Att utbilda jämnåriga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Rwanda

Genom att delta i Hagurukas program kunde Bosco öka sin kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nu organiserar han aktiviteter varje vecka och delar med sig av sina kunskaper till jämnåriga.

27-åriga Bosco är en av deltagarna i ett program för unga vuxna som fokuserar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Programmet organiseras av Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Haguruka i Rwanda. Foto: Gloria Powell
27-åriga Bosco är en av deltagarna i ett program för unga vuxna som fokuserar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Programmet organiseras av Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Haguruka i Rwanda. Foto: Gloria Powell

Under 2022 startade Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Haguruka ett program med samtalssessioner i Musanze- och Gasabo-distrikten i Rwanda. Dessa sessioner, som leddes av utbildad personal i samarbete med Haguruka, erbjöd en trygg plats för unga vuxna att diskutera ämnen kring jämställdhet, kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De valde dessutom att bjuda in både pojkar och flickor i blandade grupper, alla mellan 18 och 30 år, för att uppmuntra samtal mellan könen.

För 27-åriga deltagaren Bosco kom programmet precis i rätt tid. Han tycker att kunskapen han fått tack vare Haguruka har varit nödvändig för hans samhälle.

– Det finns saker vi visste och saker vi inte visste. Den kunskap jag har fått har varit till stor nytta för mig och för andra i min närhet, säger Bosco.

Trygga platser för samtal

Bosco bestämde sig för att delta i samtalssessionerna för att lära sig mer om jämställdhet och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nu vill han dela med sig av sina kunskaper till andra med målet att uppmuntra till fler öppna samtal. Han delar information till både yngre och jämnåriga, och svarar på deras frågor.

– Där vi bor har de flesta föräldrar inte dessa typer av diskussioner med sina barn. Vi ungdomar försöker prata med barnen och hjälpa till att förebygga vissa av de negativa effekter som kan uppstå på grund av brist på kunskap och information, säger han.

Även om viss information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lärs ut i skolan berättar Bosco att unga människor saknar trygga platser att ställa frågor fritt. De har ofta svårt att öppna sig för lärare på det sättet de kan göra med andra elever och kompisar.

Genom sitt initiativ hoppas Bosco bidra till att bland annat förebygga oönskade tonårsgraviditeter som är ett utbrett problem i Rwanda. Några av de främsta orsakerna är nämligen brist på information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt höga nivåer av våld mot kvinnor.

Öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor

Förutom att utbilda unga vuxna om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vill Haguruka även öka kunskapen om våld mot kvinnor. När det gäller våld mot kvinnor och flickor anser Bosco att ett bra sätt att öka medvetenheten är att inkludera män och pojkar i samtalet.

– Genom att utbilda män, som är de främsta förövarna, kan vi minska förekomsten av de övergrepp som kvinnor och flickor utsätts för, säger han.

Enligt Bosco har samtalen om våld mot kvinnor även hjälpt honom att tydligt kunna känna igen misshandel när han ser det.

– Nu vet jag att det är mitt ansvar att stoppa ett övergrepp när jag ser det, säger han.

Fler artiklar