Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Deltagare i Rwanda Women's Networks program. Foto: Gloria Powell

Varför Kvinna till Kvinna arbetar i Rwanda

1994 ägde folkmordet rum i Rwanda. På bara tre månader mördades mer än en miljon människor och många drevs på flykt. Kvinnor drabbades enormt: många våldtogs och smittades med hiv medan andra förlorade sina partners, och stod ensamma, utan inkomst med ansvar för barn och hushåll.

Efter folkmordet gjorde regeringen en samlad ansträngning för att bygga upp samhället igen. Kvinnor i Rwanda hade en nyckelroll i denna process. En av deras framgångar var att tillsammans skapa en progressiv ny konstitution som garanterar att kvinnor ska ha minst 30 % av positionerna i alla beslutsfattande församlingar i landet.

Detta har gjort att Rwanda har flest kvinnor i parlamentet i hela världen: 61 % av platserna innehas av kvinnor. Sedan folkmordet har även många lagar som stärker kvinnors rättigheter stiftats. Till exempel får kvinnor ärva mark i lika hög utsträckning som män.

Kvinnor står fortfarande inför utmaningar

Även om landet ligger i den globala framkanten när det gäller kvinnors representation i parlamentet, står många kvinnor fortfarande inför utmaningar när det gäller meningsfullt deltagande, frihet från våld och full tillgång till sina mänskliga rättigheter. De patriarkala strukturerna förstärker ojämlikheten mellan könen och kvinnor är fortfarande underrepresenterade på lägre nivåer i beslutsfattandet, till exempel i distrikt, sektorer, celler och byar.

Tonårsgraviditeter och våld mot kvinnor

Tonårsgraviditeterna har ökat på senare år och våld mot kvinnor är fortfarande ett problem i landet. Enligt Rwandas statistikbyrå har 36,1 % av kvinnorna utsatts för fysiskt våld.

Brist på ekonomisk jämställdhet

Det finns också fortfarande betydande utmaningar som hindrar kvinnor och flickor från att fullt ut delta i det ekonomiska beslutsfattandet och ha tillgång till ekonomiska möjligheter. Traditionella könsnormer och praxis är fortfarande djupt rotade på hushålls- och samhällsnivå, och kvinnor förväntas finna sig i sin roll som hustru och mödrar.

Därför stödjer Kvinna till Kvinna kvinnorättsorganisationer i Rwanda. Vi strävar efter jämställdhet så att alla kvinnor kan delta fullt ut i samhället.

Publicerad 30 maj 2024