Se fler val

Georgien

Organisationer vi stödjer

Anti Violence Network of Georgia Tbilisi
Nätverk verksamt i nästan hela Georgien – genom skyddade boenden, stödlinjer och kriscentrum – men som har sitt säte i Tbilisi. Anti Violence Network of Georgia erbjuder gratis rådgivning till personer som utsatts för våld i hemmet, utbildar poliser kring lagstiftningen om våld mot kvinnor och arbetar med att sprida kunskap om och bidra till arbetet med ny lagstiftning för kvinnors rättigheter.

Association ”Imedi” IDP women’s movement for peace – Zugdidi
Organisationen fokuserar på internflyktingars situation och på fredssamtal. Imedi arbetar i Zugdidi, där cirka 60 000 internflyktingar från Abchazien lever under svåra förhållanden. Imedi anordnar kurser i konflikthantering och diskussioner om kvinnors deltagande i fredsprocessen. De ger också rättsligt och psykologiskt stöd till internflyktingar samt informerar om lagstiftningen gällande våld i hemmet och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Cultural-Humanitarian Fund ”Sukhumi” – Kutaisi
Arbetar tillsammans med organisationen Association of Women of Abkhazia i Abchazien. På varsin sida av den olösta konflikten kring regionen Abchazien samarbetar de för att öka kvinnors kunskap om konflikten. Detta görs genom träningar där kvinnor från respektive sidor får träffas. Cultural-Humanitarian Fund ”Sukhumi” jobbar med unga kvinnliga ledare i Kutaisi och närliggande områden för att de ska ta en mer aktiv roll i sina samhällen och arbeta för fred. Organisationen driver ett separat projekt där internflyktingar boende i Imeretiregionen får utbildning i konflikthantering och psykosocialt stöd.

Democrat Women’s Organisation of Samtskhe-Javakheti – Akhaltsikhe
Driver en gynekologklinik som erbjuder kostnadsfri konsultation med gynekolog, terapi och även juridisk rådgivning. Organisationen arbetar med frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, könsbaserat våld och kvinnors politiska deltagande, och driver ett skyddat boende för kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet. Democrat Women skapar även mötesplatser där georgiska och armeniska kvinnor kan mötas och arbeta politiskt tillsammans. Genom stödet till Democrat Women bedrivs även arbete av organisationen Women’s Hope, som stärker unga tjejer genom att informera dem om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

StudioMobile-Accent on Action – Tbilisi
Arbetar med frågor som hbtq-kvinnors rättigheter, våld mot kvinnor, barnäktenskap och kvinnors rättigheter inom etniska minoritetsgrupper, genom att producera och sprida filmer i utbildningssyfte. Organisationen anordnar även feministiska utbildningar inom film- och dokumentärproduktion.

Union of Wives of Invalids and Lost Warriors – Gori
Samarbetar med en oregistrerad grupp kvinnor i regionen Sydossetien, i ett projekt som syftar till att öka kvinnors inflytande och fredsbyggande kring den olösta Sydossetienkonflikten. Organisationen håller utbildningar, runda-bordssamtal och bilaterala möten mellan kvinnor från respektive sida, för att öka kvinnors kunskap om konflikthantering och för att återskapa tillit mellan parterna.

Women’s Fund in Georgia, WFG – Tbilisi
Stödjer och finansierar kvinnogrupper för att främja stärkandet av kvinnors rättigheter i Georgien. Organisationen arbetar för att öka resurserna till de underfinansierade delarna av kvinnorättsrörelsen, och för att nå kvinnor i otillgängliga regioner och i Georgiens konfliktzoner.

Women’s Initiatives Supporting Group, WISG – Tbilisi
Arbetar för att stärka homo- och bisexuella kvinnors och transpersoners position – både inom kvinnorörelsen och i samhället i stort. Organisationen driver ett kvinnorättsprogram som går ut på att homo- och bisexuella kvinnor och transpersoner ska kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare. Aktiviteter som ryms inom programmet är bland annat att öka allmänhetens medvetenhet om hbtq-frågor, förbättra lagar och dess implementering samt stärka hbtq-personer.

Utbrytarregionen Abchazien

Association of Women of Abkhazia, AWA – Sukhumi
Arbetar tillsammans med Cultural-Humanitarian Fund Sukhumi på varsin sida i Georgien/Abchazien-konflikten för att öka kvinnors kunskap om konflikten och för att skapa möten mellan kvinnor från respektive sida.

Cultural-Charity Centre ”World Without Violence” named after Zurab Achba – Sukhumi
Arbetar för att föra in frågor om jämställdhet i utbildningssystemet. Organisationen arrangerar kurser i jämställdhet för juridik-, lärar-, sjuksköterske- och läkarstudenter vid universitet och högskolor. De håller även kurser i jämställdhet och genus för lärare, för att försöka förändra attityder och beteenden hos yngre abchazier. World Without Violence ordnar även rundabordssamtal om kvinnors rättigheter till vilka de bjuder in experter och advokater.

Nongovernmental women’s organization ”Avangard” – Gali
Jobbar med att öka unga tjejers kunskaper om preventiv hälsovård och kvinnors rättigheter. Avangard erbjuder individuell rådgivning hos gynekolog och psykolog, och utbildningar om mänskliga rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Organisationen informerar även i skolor om SRHR, och ger kurser i data och engelska.

Development Center – Gagra (tidigare The Union of Business Women of Gagra)
Arrangerar kurser i jämställdhet och genus för studenter och lärare, och har ett nära samarbete med World Without Violence. Union of Business Women of Abkhazia ger även utbildning i datakunskap och engelska.

Utbrytarregionen Sydossetien

Union of Wives of Invalids and Lost Warriors samarbetar i ett projekt med en oregistrerad grupp kvinnor över konfliktgränsen. Projektet syftar dels till att öka antalet kvinnor i fredssamtalen genom ledarskaps- och konflikthanteringsutbildningar och lobbying och dels till att engagera människor i fredsarbete på lokal nivå och bygga förtroende. Genom bilaterala möten mellan kvinnor från respektive sida syftar samarbetet till att öka kvinnornas kunskap om konflikthantering och för att återskapa tillit mellan parterna.

 

Senast uppdaterad: 2016-06-29