Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Så jobbar vi för kvinnors ekonomiska självständighet

Tänk dig att du inte har några egna pengar. Att varje gång du ska handla mat till familjen, bindor till dig själv eller byta ut ett par utslitna skor måste du be din man, din pappa eller din bror om pengar. Detta är en verklighet för många kvinnor runt om i världen i dag. Men ekonomisk jämställdhet handlar inte bara om att ha en inkomst.

– Det handlar om självförtroende, självständighet och möjligheten för kvinnor att fatta beslut över sina egna liv, säger Monica Erwér, rådgivare för Kvinna till Kvinnas arbetet med kvinnors ekonomiska egenmakt.

Hindras att jobba

Miljontals kvinnor världen över saknar ekonomisk självständighet – det som mer formellt brukar kallas för kvinnors ekonomiska egenmakt. Sociala normer och traditionella könsroller hindrar fortfarande alldeles för många kvinnor från att förvärvsarbeta. Även i länder där en stor del av kvinnorna är högutbildade.

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade områden där våld mot kvinnor ökar och samhällsinstitutioner är svaga. Då det sällan finns en stat att förlita sig på blir det än viktigare med ekonomisk egenmakt. Både för att kvinnor ska kunna organisera sig och ta sig ur och ifrån våldsamma relationer eller situationer.

– Även om vi kan se statistiskt att andelen kvinnor i arbete har ökat och att män i högre grad än tidigare blir arbetslösa så finns synen på mannen som försörjare kvar. Det är svårt att få tillstånd i familjen, inte bara att ta ett jobb utan ibland att ens gå utanför hemmet på egen hand, säger Monica Erwér.

Därför jobbar många av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer med att bryta normer och skapa trygga rum för diskussion. Inte minst handlar det om att jobba med frågor relaterade till genusbaserat våld – något som begränsar kvinnors frihet och självständighet på en grundläggande nivå.

Normer i samhället

– Vi vill göra kvinnor medvetna om att detta inte ligger på individnivå, utan de här normerna finns i hela samhället. Så att man kan se likheter och bli stärkt i det och sedan agera på det, säger Monica Erwér.

Som exempel lyfter hon Liberia, där kvinnor startat ”spargrupper” på bynivå. Grupperna ger kvinnorna en möjlighet att komma hemifrån, diskutera normer och våld i hemmet och stötta varandras företagande.

Många partnerorganisationer jobbar också med mentorskap i hur kvinnor kan bryta stereotyper. Exempelvis har kvinnor i några av våra samarbetsländer i Afrika och Mellanöstern gått in i journalistik, IT eller säkerhetssektorn – jobb som ses som traditionellt manliga. I Rwanda och Palestina jobbar partnerorganisationer med män för att skapa en större medvetenhet om att dela på hemarbetet.

Lägre lön och obetalt jobb

De kvinnor som väl jobbar stöter på andra utmaningar. Lönerna är ofta lägre än männens. Många gånger får kvinnorna inte behålla sin lön, utan den går direkt till mannen. En stor andel jobbar dessutom i den informella sektorn, där jobbsäkerhet saknas, arbetsmiljön sällan är anpassad efter kvinnors behov och ofta saknas lagstiftning kring sexuella trakasserier.

– Bara såna enkla saker som att det saknas toaletter för kvinnor på arbetsplatsen. Man hamnar lägst i hierarkin och åker först ut, säger Monica Erwér.

Här kan det handla om att stötta kvinnor som vill starta eget – och se till att de har den ekonomiska kunskapen som krävs. Men det kan också handla om att stärka arbetsrätten. Partnerorganisationen Kosovo Women’s Network har stött forskning om arbetsrätt och fackföreningar för att lyfta kvinnors frågor i det fackliga arbetet.

Lagligt stöd för diskriminering

Det är inte bara samhällets outtalade normer som begränsar kvinnors liv. I många länder stöttas den dessutom av högst konkret – och könsdiskriminerande – lagstiftning. Över 2,7 miljarder kvinnor lever i länder där deras rätt att arbeta inom vissa jobb begränsas i lag, visar siffror från Världsbanken. I 18 länder har en man som vill förbjuda sin fru att jobba lagen bakom sig. Dessutom finns det i vissa länder rättsliga hinder för kvinnor att äga mark och att ärva sina släktningar.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har här spelat en stor roll i att driva på förändringar i sina hemländer. I Liberia har kvinnor sedan september 2018 rätt att köpa mark utan en mans godkännande, till stor del på grund av påverkansarbete från bland annat våra partnerorganisationer WONGOSOL och WANEP. I Georgien får kvinnor juridiskt stöd för att kunna driva frågor om exempelvis äganderätt och underhåll vid skilsmässa.

Vägen framåt

Det handlar om stora strukturella utmaningar – men det går att skapa förändring. Tillsammans jobbar kvinnoorganisationer världen över med att utmana normer och stärka självförtroende till att skapa konkreta arbetstillfällen, att ge kvinnor en röst i politiken och att stödja våldsutsatta kvinnor.

– Både ekonomi, politik och sociala rättigheter hänger ihop. Man måste se det som integrerat. Har man politiska möjligheter kan man också driva frågor kring ekonomi och för att kunna delta i politik behöver kvinnor egen ekonomi, säger Monica Erwér.

Kvinnors ekonomiska jämställdhet

Kvinnors ekonomiska jämställdhet är central faktor i skapandet av en jämställd världKvinna till Kvinna och våra partners arbetar därför för att eliminera ojämställda strukturer som påverkar kvinnors ekonomiska självständighet.

Vi vill att kvinnor ges garanterad tillgång till och makt över mark, kapital och andra resurser, att obetalat arbete erkänns och fördelas jämställt, och att kvinnor ges tillgång till hållbart arbete med rättvisa villkor.  

Läs mer »

Visste du att?

  • Kvinnor utför tre gånger så mycket obetalt arbete som män.
  • Endast 50 procent av kvinnor över 15 år har ett betalt arbete.
  • Över 2,7 miljarder kvinnor hindras av juridiska skäl från att ta samma jobb som män.

Din gåva är viktig!

Mer om ekonomisk jämställdhet

En hållbar framtid i Rwanda: Kvinnor kan bidra till positiv förändring

Germaine Ujeneza har alltid drömt om att starta ett eget företag. Med begränsade resurser blev hon tvungen att hitta nya sätt och använda det som fanns tillgängligt – och började göra smycken, kläder och inredningsdetaljer av återvunnet material. Idag utbildar hon andra kvinnor och kombinerar två av sina stora passioner: miljöskydd och kvinnors egenmakt.

21 april 2023

“Vi är inte djur”

Rodah Richard vet hur det är att inte känna till sina rättigheter. Som samhällsledare i Liberia vill hon få ett slut på diskrimineringen av kvinnor och flickor.

25 oktober 2021

“Nedstängningen kostade oss allt”

När covid-19 slog till mot Liberia, gick Tupee Nagbos företag i konkurs. Efter 25 år som fiskare tvingades hon lägga ner verksamheten till följd av restriktiva åtgärder under pandemin.

30 augusti 2021

De förändrar flickors och kvinnors liv i Rwanda

När Crescence var 15 bestämde hon sig för att förändra sitt liv genom att skaffa sig en egen inkomst. Idag är hon 55 och hjälper unga kvinnor att nå sina egna mål i livet genom Kvinna till Kvinnas partnerorganisation i Rwanda och projektet "Girls Champions".

27 februari 2019

Så jobbar vi för kvinnors ekonomiska självständighet

Tänk dig att du inte har några egna pengar. Att varje gång du ska handla mat till familjen, bindor till dig själv eller byta ut ett par utslitna skor måste du be din man, din pappa eller din bror om pengar. Detta är en verklighet för många kvinnor runt om i världen i dag. Men ekonomisk jämställdhet handlar inte bara om att ha en inkomst.

5 mars 2019

Nu får kvinnor äga mark i Liberia

Cecelia från byn Kabada i Liberia är nöjd. För första gången i sitt liv har hon kunnat köpa en bit mark utan att behöva fråga någon annan om lov, och hon har dessutom tjänat ihop till köpesumman alldeles själv. Allt tack vare envist arbete från tre av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer.

13 mars 2019