Swisha en gåva till 90 18 003

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett samlingsbegrepp. Det betyder i korthet rätt till säker abort, gynekologisk hälsovård, mödravård, vård av nyfödda, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning.

Men SRHR också att kunna ha sex när, hur och med vem man vill, utan rädsla för sjukdomar, tvång eller våld. Det är också rätten att fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Helt enkelt rätten att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Berättelser

Visste du att

0T
kvinnor och flickor dör varje år i världen av osäkra aborter
0M
tjejer varje år i världen blir mammor innan de fyllt 19
0M
aborter sker årligen i världen