Swisha en gåva till 90 18 003

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett samlingsbegrepp. Det betyder i korthet rätt till säker abort, gynekologisk hälsovård, mödravård, vård av nyfödda, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning.

Men SRHR också att kunna ha sex när, hur och med vem man vill, utan rädsla för sjukdomar, tvång eller våld. Det är också rätten att fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Helt enkelt rätten att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Läs mer

Fakta om aborträtt Sverige

Sedan 1975 har alla kvinnor i Sverige rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan.

I Sverige behövs i dag ingen anledning för att göra abort, det är alltid den gravida som bestämmer. En abort kostar som ett vanligt läkarbesök. Även asylsökande och papperslösa kvinnor och också utländska kvinnor har rätt till abort i Sverige, men den sista gruppen måste betala vad ingreppet faktiskt kostar.

En sen abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Det vanligaste skälet är att man upptäckt fosterskador, men den kan också beviljas av sociala orsaker – till exempel om den som är gravid är mycket ung, eller har ett missbruk.

Abort är inte tillåtet om fostret bedöms kunna överleva utanför kvinnans kropp, så i praktiken godkänns inte abort efter vecka 22 om fostret antas vara livsdugligt.

Om graviditeten hotar kvinnans liv kan den avbrytas även efter vecka 22 och man försöker då rädda barnet om det är möjligt. Läs gärna mer om aborter på RFSU:s hemsida här

Visste du att

0T
kvinnor och flickor dör varje år i världen av osäkra aborter
0M
tjejer varje år i världen blir mammor innan de fyllt 19
0M
aborter sker årligen i världen