Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Utsätts för våld – hamnar i fängelse

Aseel var bara fjorton år första gången hon gifte sig. I korta, beslutsamma meningar berättar hon hur hon helst vill glömma äktenskapet, misshandeln och allra mest de långa månaderna i fängelset.

Det finns få skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor i Jordanien. De kvinnor som hotas med hedersvåld har ofta ingenstans att ta vägen. Många hamnar därför i fängelse. En av dem är Aseel, som spenderade sju månader i fängelse efter att ha misshandlats av sin familj. Foto: Christopher Herwig
Det finns få skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor i Jordanien. De kvinnor som hotas med hedersvåld har ofta ingenstans att ta vägen. Många hamnar därför i fängelse. En av dem är Aseel, som spenderade sju månader i fängelse efter att ha misshandlats av sin familj. Foto: Christopher Herwig

– Min man hade andra kvinnor och brydde sig varken om mig eller barnen. Vi levde under mycket dåliga förhållanden, säger Aseel.

Efter åtta år skilde hon sig och levde istället med sin styvmor och bröder, men ingenting förändrades till det bättre. Aseel blev utsatt för misshandel och slag. Desperat att undkomma rymde hon. Och sattes i förvar i fängelse.

Enligt Jordaniens lag om brottsförebyggande från 1954 kan nämligen kvinnor som riskerar att utsättas för hedersbrott förvaras i fängelse i månader eller år. Även om ett fåtal skyddsboenden finns i Jordanien för kvinnor som utsatts för våld så tar boendena inte in de kvinnor vars familjer är mycket hotfulla, då det skulle innebära en säkerhetsrisk för boendet.

Många mord leder till nya krav på reformer

Mellan januari och november 2016 mördades 38 kvinnor och flickor i Jordanien på grund av hedersrelaterade orsaker. Mer än dubbelt så många som året innan.

Kvinnorättsorganisationer i Jordanien ställer nu fler krav på skärpt lagstiftning kring hedersvåld. De vill framför allt ändra de artiklar i strafflagstiftningen som ger förövaren mildare straff om kvinnan som mördades begått ”äktenskapsbrott”. Idag ses det också som förmildrande om förövaren hade ett vredesutbrott när han utförde mordet.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisation SIGI har därför tillsammans med andra organisationer skapat ett upprop under parollen ”Stoppa morden på kvinnor och flickor”. Uppropet kräver bland annat att man inte ska behöva fängslas av skyddsskäl.

7 månader i fängelse

Aseel satt sju månader i ”Juweida women´s correctional and rehabilitation centre”. Till en början upplevde Aseel tillvaron i fängelset som bättre än misshandeln där hemma.

– Jag var åtminstone trygg. Men det var väldigt kallt och det fanns inga filtar. Det fanns inget att sysselsätta sig med så jag ägnade all tid åt att oroa mig, säger Aseel.

Kvinna till Kvinna stödjer programmet ”Access to Justice for Women” där SIGI erbjuder de fängslade kvinnorna juridiskt, ekonomiskt och psykosocialt stöd samt arbetar för att myndigheterna ska låta kvinnorna lämna fängelset.

Giftermål – en väg ut ur fängelset

Men det finns också de kvinnor som skadats eller dödats sedan de lämnat fängelset, till och med på polisstationen. För Aseel blev giftermål den säkraste vägen ut ur fängelset, precis som för många andra kvinnor. En vän erbjöd sig att presentera henne för en potentiell make.

–  Jag hade inget val. Det var antingen att stanna i fängelset eller att gifta mig. Jag valde att gifta mig, säger Aseel som i dag mår bättre och vars nye make behandlar henne väl.

– Jag vill berätta min historia för jag vill inte att fler kvinnor ska behöva lida som jag gjort.

Olivia Cuthbert

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i Jordanien sedan 2006. Läs mer om vårt arbete i Jordanien »

Sisterhood is Global Institute (SIGI)

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation SIGI driver ett kvinnocenter för våldsutsatta kvinnor (the Arab Regional Resource Center on Violence Against Women).

De är en viktig regional aktör och håller bland annat utbildningar för gräsrotsorganisationer i Jordanien.

Deras arbete och kampanjer har ökat medvetenheten och debatten kring hederskultur och våld mot kvinnor i Jordanien.

Din gåva är viktig!

Läs mer: