Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Många tonårsmammor i utvecklingsländerna

Nästan en tredjedel av alla kvinnor i utvecklingsländer blir mödrar innan de har fyllt 20. Av den gruppen är nästan hälften av förstföderskorna fortfarande barn – alltså sjutton år och yngre – när de blir mammor.

Illustration av gravid flicka/kvinna.
Illustration av gravid flicka/kvinna.

De nya siffrorna finns i en rapport från FN:s befolkningsfond UNFPA som kom i somras. De kvinnor som blir mödrar så här tidigt, går sedan igenom i snitt fem graviditeter innan de fyller 40 år. Att tidigt bli mamma leder alltså till fler födslar.

– Världen sviker flickor och unga kvinnor i utvecklingsländerna. De får inte information om sexuell och reproduktiv hälsa och inte heller den vård de behöver och därför blir de gravida gång på gång, säger UNFPA:s chef Natalia Kanem.

Flickor som tidigt blir mammor får ofta fler barn innan tonåren är över. Tre fjärdedelar av de som har blivit mödrar så tidigt som i 13–14-årsåldern, får ett andra barn innan de fyllt 20 år och så många som 40 procent får till och med tre barn under tonårstiden.

Mer utsatta för våld

Att dö i barnsäng eller av komplikationer under graviditeten är den allra vanligaste dödsorsaken för flickor och unga kvinnor i utvecklingsländer. Många får också svåra skador i underlivet som kan leda till handikapp livet ut. Att ofrivilligt bli mamma som mycket ung kan även leda till en svår social situation. Den gravida flickan kan stötas ut ur sin familj eller lokala gemenskap och tvingas att gifta sig tidigt. Om graviditeten är resultat av en våldtäkt så kan flickan tvingas gifta sig med sin förövare.

Väldigt unga kvinnor riskerar att oftare utsättas för våld och sexuellt våld i äktenskapet, speciellt som de gift sig med en betydligt äldre man. De lider också oftare av psykisk ohälsa. Ju yngre mamma – desto högre risk.

UNFPA är det FN-organ som arbetar med frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Befolkningsfonden ser som sin uppgift att skapa en värld där varje graviditet är önskad och varje förlossning är säker för mamman och barnet. UNFPA stödjer bland annat projekt för sexualundervisning, familjeplanering och kliniker för mödravård.

Går för långsamt

Globalt så faller annars födelsetalen och antalet tonårsmödrar blir sakta färre. Men utvecklingen går alldeles för långsamt. Tonårsgraviditeterna minskar bara med tre procent per årtionde, enligt chefen för FN:s befolkningsfond.

– Regeringar måste investera i flickors och unga kvinnors framtid och se till att dessa får fler möjligheter, mer utbildning och kan tillägna sig olika slags färdigheter. Allt detta kan hjälpa dem att undvika tidiga graviditeter, säger Natalia.

Rapporten listar också ett antal rekommendationer till beslutsfattare som vill förbättra för flickor och unga kvinnor i utsatta länder. Där ingår sexualundervisning för alla, mentorskap för unga, socialt stöd och god hälsovård. Vidare vill FN:s befolkningsfond också att utsatta familjer ska få ekonomiskt stöd och att lokala organisationer ska engageras i kampen för att få ner antalet tonårsgraviditeter. Viktigt är också att det kommer lagar på plats som erkänner unga kvinnors och flickors rättigheter och behov. Flickor och unga kvinnor tillhör den mest marginaliserade gruppen i många länder.

– När flickor kan bestämma över sitt eget liv på ett meningsfullt sätt, så kommer det också att vara sällsynt att barn blir mammor, säger Natalia.

26 september 2022

Lästips