Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Hon kräver rättvisa för tonårsmödrar i Rwanda

Hittills har organisationen Réseau des Femmes nått 180 unga mammor och de vill nå ut till över hundra flickor till. Möt Xavérine Uwimana, från Kvinna till Kvinnas partnerorganisaion, som jobbar för en bättre framtid för tonårsmödrar i Rwanda.

Xavérine Uwimana är nationell samordnare för Réseau des Femmes Oeuvrant pour le Développement Rural, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Rwanda. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti
Xavérine Uwimana är nationell samordnare för Réseau des Femmes Oeuvrant pour le Développement Rural, en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Rwanda. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Trauma, att bli utstött och inte kunna gå kvar i skolan. Det är vad en flicka som blir gravid i Rwanda i dag riskerar att bli utsatt för. Enligt lag är sex med en minderårig person alltid olagligt och klassas som våldtäkt. Många förövare hotar därför flickor som blivit utsatta för övergrepp så att de inte vågar berätta. Om flickan sedan blir gravid, blir hon ofta utstött av familj och vänner och kan inte gå klart skolan.

I flera år har Réseau des Femmes jobbat för att söka upp tonårsmödrar. De vill ge stöd till flickor för att de ska kunna ta makten över sina liv och fatta välgrundade beslut. De utbildar därför flickor om deras juridiska rättigheter och om deras sexuella och reproduktiva rättigheter och inte minst hälsa.

– Det är jätteviktigt, för då vet de hur de ska förebygga problem i framtiden, säger Xavérine Uwimana, Réseau des Femmes nationella samordnare.

– Vi vill att de ska förstå problematiken med oskyddat sex och att de ska lära sig om familjeplanering. Det är kunskap som de inte haft tidigare, men som de i sin tur kan lära sina barn.

Rättvisa för flickorna

Réseau des Femmes utbildar också flickor om deras juridiska rättigheter och stöttar dem att anmäla sexuella övergrepp till myndigheterna. Xavérine förklarar att det gör stor skillnad för flickorna att få upprättelse – det stärker deras självförtroende och möjliggör en bättre framtid.

Det tar tid att stötta en flicka att anmäla en förövare. Réseau des Femmes arbetar långsiktigt för att vinna flickornas förtroende och hjälpa dem hitta styrkan att våga berätta och stå upp för sina rättigheter. När flickorna är redo bjuder de in till ett möte där berörda myndigheter, tillsammans med representanter som finns där för att ge samtalsstöd, träffar flickorna för att påbörja en brottsanmälan.

– Vi uppmuntrar flickorna att fokusera på vilka rättigheter de har, inte vad de är rädda för, och vilken väg som kommer att leda dem framåt. När de väl träffar myndigheterna, är de inte längre rädda, säger Xavérine.

– De vet vad som kommer att hända och vilken typ av information de brottsbekämpande myndigheterna behöver fråga om, fortsätter hon.

Xavérine förklarar också att representanter från Réseau des Femmes finns vid flickornas sida genom hela processen, som ofta är utdragen och kan kännas skrämmande. Det är tyvärr inte ovanligt att föräldrar eller andra vårdnadshavare inte stöttar sina döttrar att anmäla. Att Réseau des Femmes då finns där i stället gör stor skillnad. Hittills har 32 förövare kunnat ställas inför rätta, tack vare deras arbete.

Med blicken fäst på framtiden

Av de 180 flickorna som nåtts av Réseau des Femmes insatser har lite över 50 kunnat återuppta sin skolgång. Efter eventuella rättsliga processer fortsätter nämligen Réseau des Femmes att stötta tonårsmödrar med utbildning i ekonomisk jämställdhet. Tack vare det har flickorna kunnat starta och driva företag, vilket i sin tur ger dem en inkomst så att de kan börja skolan igen.

Claire är en av 15 tonårsmödrar som tillsammans driver en svampodling. Hon har nu en månadslön som gör att hon klarar sig. Hennes mål är att återuppta sin utbildning.

– Även om jag tjänar tillräckligt mycket nu för att kunna försörja mitt barn så vill jag ta studenten och hitta ett bättre jobb. Det är min dröm. Mina drömmar kanske har saktats ner, men de är inte omöjliga. Jag vill börja skolan igen och driva företag på ett professionellt sätt för att vara en bra förebild för mitt barn, säger Claire.

Xavérine känner att organisationen har mycket mer arbete att uträtta.

– Vi måste nå fler kvinnor och flickor. Det finns så många som är utsatta och behöver vår hjälp. När vi reser runt i landet får vi alltid höra folk säga ”Vi har hört talas om er, varför finns ni inte här?”. Men vi behöver mer pengar, konstaterar Xavérine.

Målet är att stärka

Xavérine har jobbat för Réseau des Femmes sedan 1996 och fick en ledande position år 2016. Hon berättar att stödet från Kvinna till Kvinna har varit oerhört värdefullt, inte minst för att bygga organisationens kapacitet och nätverka med andra, liknande organisationen.

På frågan om vad som motiverar henne i sitt arbete, svarar Xavérine att hon alltid har känt sin driven av organisationens mission att stärka kvinnor och flickor på landsbygden. Hon bär med sig otaliga historier från modiga flickor som återtagit makten över sina liv.

– Jag känner mig lycklig när jag ser förändringen hos flickorna vi möter. När de är mår bra och kan gå vidare med sina liv.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i Rwanda sedan 2017. Vi stödjer och arbetar tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer för att stoppa våld mot kvinnor och försvara kvinnors mänskliga rättigheter. Réseau des Femmes Oeuvrant pour le Développement Rural jobbar för att stärka kvinnor och flickor på landsbygden i norra och östra Rwanda. Bland annat genom att stötta tonårsmödrar och jobba på samhällsnivå för att förebygga våld mot kvinnor och tonårsgraviditeter. Läs mer om vårt arbete i Rwanda

Fler berättelser från Rwanda