Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Ingen kvinna ska stanna kvar i en våldsam relation”

Kriget slog Dudija Hibics familj i spillror. Våldet kröp innanför hemmets väggar. Mot alla odds har Dudija byggt upp ett självständigt liv och i dag är hon en stark förespråkare för kvinnors rättigheter.

Dudija Hibics äldsta son dog i en bombattack under kriget på Balkan. Tillvaron gick i spillror. Hennes man hade varit våldsam redan innan kriget, men misshandeln eskalerade när familjen skulle försöka återgå till ett normalt liv. Utan utbildning eller egen inkomst var Dudija helt beroende av sin man och tvingades stanna kvar för att kunna försörja sina barn.

En vän övertalade henne att ta kontakt med Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Foundation United Women i staden Banja Luka, i Bosnien-Hercegovina. De jobbar bland annat med att förebygga och stoppa våld mot kvinnor.

Med personalens stöd lyckades hon lämna relationen. Dudija och hennes barn fick genomgå rehabilitering på ett skyddat boende.

– När jag insåg att jag inte var ensam, fick jag styrka att kämpa för ett normalt liv utan våld för mig och mina barn. Jag fick hjälp att förstå vad jag utsattes för, att bli självständig och att ta kontroll över mitt eget liv, säger Dudija.

Mödosam väg till ett självständigt liv

Tillsammans med Foundation United Women utarbetade Dudija en plan för familjens utslussning från det skyddade boendet, där hon bland annat fick hjälp att hitta ett nytt hem. Hon hankade sig fram på tunga jobb som städerska, personlig assistent och vårdare, och tog alla chanser hon fick för att själv kunna försörja sina barn. Under den här tiden fortsatte Foundation United Women att förse Dudija och hennes familj med humanitärt och juridiskt stöd.

– Det var inte enkelt – det är det fortfarande inte – men jag fortsätter att kämpa. Och jag har andra kvinnor som hjälper mig och mina barn, säger Dudija.

Juridisk hjälp för sin sjuke son

När familjen senare drabbades av tuberkolos, blev Dudijas yngste son Sherif blev mycket sjuk och fick svåra komplikationer efteråt. Han drabbades av en ovanlig sjukdom som krävde dyr sjukvård. Tillsammans med andra lokala civilsamhällesorganisationer har Foundation of United Women länge arbetat för att behandlingar för svårt sjuka patienter ska ersättas genom den statliga sjukförsäkringen.

Och deras arbete har fått resultat. I augusti beslutades att staten kommer att täcka den typen av kostnader. Det betyder att Dudijas son kommer att fortsätta att få den behandling han behöver.

En stark röst mot våldet

Ända sedan Dudija togs emot på det skyddade boendet har hon också själv jobbat för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor i samhället. Hon varit en stark röst för våldsutsatta kvinnor och medverkat i flertalet tv-sändningar och kampanjer.

– Ingen kvinna ska stanna kvar i en våldsam relation och hon är inte skyldig till någonting. Det är viktigt att kvinnogrupper finns för att stödja andra kvinnor i deras kamp och rehabilitering, säger hon.

Läs mer om Bosnien

Din gåva är viktig