Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 8: Fuckoff-kapital, landägande och den genusblinda Världsbanken

Om avsnittet

Kvinnors ekonomiska rättigheter är grundbulten i jämställdheten. Kvinnor globalt tjänar 82 procent av männens löner för samma jobb. I över 100 länder finns det lagar som försvårar för just kvinnor på arbetsmarknaden och bara 15 procent av världens landägare är kvinnor. Vad kan vi göra åt detta – och annat? Vi pratar problem och lösningar med Monica Erwer, Kvinna till Kvinnas expert på ämnet.

Tidsstämplar från avsnittet

1.00 Förklaring av kvinnors ekonomiska rättigheter – lön, lagstiftning, arbetsmarknad, ägande och s.k. ekonomisk egenmakt.

3.00 Varför just kvinnors ekonomiska rättigheter är så viktigt. Klassfrågan, obetalt arbete och traditionella normer. Ojämställd lagstiftning kring arv och ägande.

6.20 Hur landägande och våld mot kvinnor hänger ihop. Svenska fideikommiss-systemet. Statistik kring kvinnors och mäns arbete och den osäkra informella arbetsmarknaden.

10.15 Hur krig och konflikt påverkar kvinnors ekonomiska rättigheter.

12.15 Hur kvinnors ekonomiska rättigheter hänger ihop med sexuella och reproduktiva rättigheter.

13.30 Ekonomiskt svagare kvinnor blir underordnade män och riskerar exploatering.

15.35 Världsbanken och Internationella Valutafonden är genusblinda. T ex slår räntehöjningen på covidstöden hårdast mot kvinnor.

17.00 Utan välfärdssektor ingen jämställdhet. Det är en myt att ökad ekonomisk tillväxt ger ökad jämställdhet. Däremot gäller det omvända.

20.30 Lagstiftning och politik kan förändra förlegade könsroller. Exempel från våra partners arbete.

22.40 Pandemin har varit förödande för kvinnors ekonomi. Upp till en halv miljard människor kastas tillbaka i fattigdom och kvinnor blir först av med jobbet. Fler exempel på vad våra partners gör åt ekonomisk ojämställdhet.

26.40 Sverige har ingen lag som hindrar svenska företag att kränka mänskliga rättigheter i andra länder. Finns i t ex England och Frankrike. Kvinnor kan stärka sina ekonomiska rättigheter genom att bygga allianser med fackförenings- och miljörörelsen.

29.35 Månadens feminist eller antifeminist.