Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 7: Vapen och militarism – varför är det feministiska frågor?

Om avsnittet

Utan kvinnorna hade det nog inte blivit någon fredsrörelse, inga Vietnamdemonstrationer och inga protester mot kärnvapen. Men varför hänger just kvinnorörelsen och fredsrörelsen ihop? Det reder vi ut i sjunde avsnittet av Femdefenderpodden.

Tidsstämplar från avsnittet

01.40 Om drivkrafterna bakom kvinnors engagemang för fred genom tiderna, både i Sverige och omvärlden.

04.55 Fred och jämställdhet hänger ihop även idag. Sambandet mellan militarisering och ojämställdhet är ofta tydligt, men inte alltid, som i exemplet USA.

07.25 Är kvinnor mer fredliga än män av naturen? Vad säger forskningen?

08.20 Fred och nedrustning är fortfarande viktiga för kvinnorörelsen men engagemanget ser annorlunda ut idag och är inte lika synligt. Det är skillnad mellan första vågens feminism och de senare.

15.55 Pandemin sätter fingret på vad mänsklig säkerhet innebär. Det är inte militär säkerhet som räddar oss från den. Ändå rustar världen upp mer än någonsin. De geopolitiska spänningarna har eskalerat, det blev inte mycket av ”build back better”.

19.35 Ju mer pengar länder lägger på det militära, ju mindre pengar går till kvinnors och flickors rättigheter.

20.30 Världens kostnader för militär kontra vad som läggs på bistånd. En analys borde läggas på t ex Afghanistan. Vad blev utfallet efter dessa enorma investeringar i militär kapacitet i det landet.

23.10 Vad kostar vapen kontra vård eller utbildning eller de pengar som går till världens feministiska rörelser. Hur drabbar militärkostnader den ekonomiska utvecklingen i ett land. Så mycket skulle det kosta att utrota fattigdom och säkra skolgång i världen.

26.00 Vi har alla levt så länge i föreställningen att militär och försvar måste gå före allt annat som t ex utbildning. Här kan ungdoms- och miljörörelsens ifrågasättande ändra samtalet. Alla är överens om att klimatkrisen är det största hotet.

32.30 Sverige är världens femtonde största vapenexportör och har samtidigt en feministisk utrikespolitik och prioriterar frågor om fred och nedrustning. Hur går det ihop?

34.30 Sverige räddar kvinnorättsförsvarare i Afghanistan från talibaner utrustade med pakistanska vapen – som sålts till Pakistan av Sverige. En icke hållbar paradox.

36.30 Månadens feminist eller antifeminist.