Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 6: Mäns våld mot kvinnor – vad kan EU göra åt det?

Om avsnittet

Mäns våld mot kvinnor – när tar det någonsin stopp? Anmälningar leder inte till fällande domar. Lagstiftning fungerar inte. Själva viljan hos regimer att sätta stopp för fenomenet verkar bristfällig men nu kan förändring vara på gång i EU.

I våras drog sig Turkiet ur den så kallade Istanbulkonventionen som är det första juridiskt bindande avtalet någonsin om att avskaffa våld mot kvinnor i Europa, och Polen hotar att göra detsamma.

I podden pratar vi med Socialdemokraternas europaparlamentariker Evin Incir om ansträngningarna att på olika vägar få till en bindande lagstiftning mot våld mot kvinnor för EU:s alla medlemsländer. Vi diskuterar också orsakerna bakom våld mot kvinnor och vilka som globalt motarbetar att detta ska ses som ett brott.

Tidsstämplar från avsnittet

01.15: Om begreppet GBV – Gender Based Violence – och hur detta skiljer sig från begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.

03.00: Hur omfattande är GBV och hur påverkas både män och kvinnor av en våldskultur.

5.00: Evin Incir, europaparlamentariker(S) om hur samhället påverkas av våld mot kvinnor och hur lagstiftning och arbetet mot GBV ser ut globalt.

7.00: Om läget bland EU-länderna kring GBV och lagstiftning mot våldet, och problemet med den bristande implementeringen av lagstiftningen.

10.45: Hur förbättra implementeringen? Polis och myndigheter men samhället i stort måste förändra normerna och bemötandet av våldsutsatta kvinnor.

14.00: Evin Incir pratar om hur arbetet med normer måste börja tidigt i skolan och hur ekonomiskt våld mot kvinnor kan lösas.

15.50: Istanbulkonventionen är fortfarande ett viktigt dokument för Europas läder, men sex EU-länder står utanför. Därför behövs också en övergripande EU-lagstiftning.

21.30: Förslaget till EU-lagstiftning har drivits av S och V i Europaparlamentet, men flera partigrupper i parlamentet är motståndare till förslaget.

24.20: Därför är det viktigt att EU tar på sig ledartröjan i den globala kampen mot mäns våld mot kvinnor.