Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Avsnitt 5: Spelet om aborträtten – den politiska kohandeln om kvinnors rätt till sin egen kropp

Tidsstämplar från avsnittet

1.10 Hur aborträtten ser ut globalt. Framför allt konservativa och religiösa länder totalförbjuder abort.

2.55 Att abort är förbjudet innebär inte att det blir färre aborter. Tusentals kvinnor dör eller skadas för livet av osäkra aborter. Fri abort är en hälsofråga och inte en moralfråga. Där abort är totalförbjudet är det ofta även hårda begränsningar på preventivmedel.

5.30 Det är svårt att driva aborträtten i t ex FN på grund av att bland annat Vatikanen motarbetar detta ofta i samarbete med t ex Iran. Även i EU får abortmotståndarna stort inflytande.

8.30 Den amerikanska kristna högerns inflytande på aborträtten i världen, som i Afrika. USA drar ofta in bistånd till organisationer som jobbar med aborträtt och hur detta är ett sätt att tillfredsställa den konservativa väljarbasen i USA.

11.55 Muslimska länder förbjuder aborter med ett undantag – Tunisien. En stark kvinnorörelse har gjort skillnad här.

13.05 Andra drivkrafter för att tillåta eller förbjuda abort kan vara att kvinnor behövs på arbetsmarknaden eller att det behövs födas fler barn. Stater vill kunna kontrollera sin befolkning.

15.00 En del länder svänger kraftigt i abortfrågan, som Polen. Orsakerna bakom detta och hur kvinnors kroppar blir en bricka i spelet.

17.50 Om den nya stränga abortlagen i Texas och medvinden för abortmotståndarna i USA.

22.15 Latinamerika går emot trenden. Kvinnorörelsens betydelse för att fler länder här tillåter abort. Men utvecklingen är inte entydig.

27.00 Sverige har en av de mer tillåtande abortlagstiftningarna i Europa – övriga Norden har vecka 12. Om risken att aborträtten begränsas även här.

32.00 Hur abortmotståndarna försöker begränsa aborträtten även utanför lagarna.

Mer om aborträtten