Se fler val

Palestina

Organisationer vi stödjer

Västbanken

Palestinian Working Women Society for Development, PWWSD
Finns i flera städer på Västbanken och arbetar för att öka kvinnors politiska deltagande och kvinnors tillgång till psykosocialt stöd och rättshjälp. Denna hjälp erbjuds på ett antal kvinnocenter som organisationen driver. Kvinna till Kvinna stödjer PWWSD:s center i Tulkarem på norra Västbanken. Centret fungerar som en viktig mötesplats för traktens kvinnor och ordnar bland annat utbildningar om kvinnors rättigheter. PWWSD organiserar även demonstrationer och seminarier för att föra fram kvinnors röster i samhället.

Palestinian Centre for Peace and Democracy
Stödjer gräsrotsorganisationer och unga kvinnliga ledare i det civila samhället i Jenin, Betlehem, Nablus, Tulkarem, Ramallah och Betlehem på Västbanken. Organisationen håller utbildningar om kvinnors rättigheter, demokrati, organisationsutveckling och ledarskap. Verksamheten genomförs främst i traditionella jordbruksområden, där kvinnor lever isolerat med små möjligheter till egen inkomst och eget livsutrymme.

SAWA, All the Women Together, Today and Tomorrow – Jerusalem och Ramallah
Arbetar mot sexuellt våld, ett ämne som i hög grad är tabubelagt i det palestinska samhället. SAWA utbildar volontärer och driver en telefonjour för att bemöta kvinnor och unga flickor som utsatts för sexuellt och könsbaserat våld. Telefonjouren tar emot cirka 18 000 samtal om året från kvinnor och barn över hela Palestina, inklusive Gaza. SAWA utbildar också myndigheter för att vidga deras förståelse av våld mot kvinnor, och få dem att sluta utgå från stereotypa idéer som till exempel att våldet är kvinnans fel.

Women’s Studies Center
Bedriver ett traumabearbetningsprojekt för palestinska kvinnor på Västbanken, vars familjemedlemmar dödats eller sitter fängslade som en följd av ockupationen. Genom samtalsgrupper i östra Jerusalem, Betlehem, Jenin och Nablus hjälper organisationen kvinnorna till en drägligare tillvaro. Flera av deltagarna utbildas för att själva kunna hjälpa kvinnor i kris. Organisationen håller även föreläsningar om psykisk hälsa för unga kvinnor och män.

Stars of Hope
Organisation som drivs av och för kvinnor med funktionshinder. Kvinnor med funktionshinder är en extremt marginaliserad grupp i det palestinska samhället. Stars of Hope arbetar för att synliggöra kvinnor med funktionshinder och stödjer medlemmarnas rätt till sjukvård, utbildning och deltagande på arbetsmarknaden. Stars of Hope bedriver även påverkansarbete gentemot lokala och nationella myndigheter och håller kurser för att öka kunskapen om funktionshindrade kvinnors villkor.

Gaza

Aisha Association for Woman and Child Protection.
Aisha bildades 2009. Organisationens jobbar för ökad jämställdhet genom att stärka kvinnor ekonomiskt och få kvinnor att bli mer aktiva i lokalsamhället. Aisha ger även psykosocialt stöd till marginaliserade grupper i Gaza city och på norra Gazaremsan. Organisationen vänder sig till kvinnor och barn som utsatts för våld, skolrådgivare, lärare och läkare. Parallellt med psykosocialt stöd arbetar Aisha även med att arrangera kurser för kvinnor så att de ska få möjlighet till egen försörjning och därmed ökad självständighet.

Palestinian Center for Human Rights, PCHR
Arbetar med mänskliga rättigheter på Gazaremsan. Kvinna till Kvinna stöder PCHR:s kvinnoenhet, som arbetar med utbildningar om kvinnors rättigheter enligt familjelagen. Enheten arbetar även mot våld mot kvinnor, bland annat genom individuell rådgivning och kostnadsfri rättshjälp till kvinnor som drabbats. PCHR jobbar årligen med över 1 400 fall i Gazas Shar’iadomstolar, främst genom att ge rättsligt stöd. De besöker även kvinnliga fångar och utbildar unga Shar’iaadvokater. 2013 fick Raji Sourani från PCHR motta Right Livelihood Award, det alternativa Nobelpriset.

Women’s Affairs Center, WAC
Har fokus på kvinnors organisering i Gaza. I samarbete med lokala kvinnoorganisationer ordnar de utbildningar bland annat om våld mot kvinnor, problemen med tidiga äktenskap och kvinnors mänskliga rättigheter. WAC stärker även de lokala organisationerna i att bli bättre på strategisk planering, projektutveckling och insamling. Genom utbildningarna eftersträvar WAC att organisationerna ska kunna bedriva mer opinionsarbete om kvinnors rättigheter i sina samhällen, i stället för att fokusera helt och hållet på hjälp och stöd.

Senast uppdaterad: 2016-09-29