Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Varannan kvinna sexuellt trakasserad på jobbet

Miljontals kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i jobbet – till och med när det jobbet är på EU-nivå. Vi måste kräva en politik som tar kvinnors problem och utsatthet på allvar.

Metoo-vågen som svepte över Sverige och världen under 2017 och 2018 blottlade det som många kvinnor redan visste – att sexuella trakasserier förekommer på i princip alla arbetsplatser och inom alla branscher. En nationalistisk och konservativ politik som vill se kvinnor stanna hemma kommer aldrig att ta kvinnors problem och utsatthet i arbetslivet på allvar.

Kvinnor löper närmare tre gånger så stor risk som män att bli utsatta för sexuella trakasserier, enligt den Europeiska arbetsmiljöbyrån. Närmare hälften av alla kvinnor inom EU uppskattas ha utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Särskilt utsatta är kvinnor under 40 och kvinnor som jobbar inom mansdominerade branscher, som byggbranschen eller polisyrket.

Men också kvinnor som jobbar inom traditionellt ”kvinnliga” yrken, som serviceindustrin eller som sjuksköterskor. 61 procent av kvinnor inom serviceindustrin uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier i jobbet. Och det är inte bara kvinnor i lägre betalda yrken. 75 procent av kvinnor i chefsposition har också utsatts.

Trakasserier i Europaparlamentet

Inte ens EU:s korridorer är immuna mot övergreppen. Under 2017 vittnade Sveriges utrikesminister Margot Wallström om hur hon själv utsatts för sexuella trakasserier under en EU-middag. Inte mycket verkar ha förändrats. I februari i år lanserade anställda inom Europaparlamentet en kampanj för att få parlamentariker och kandidater till årets EU-val att lova att arbeta aktivt mot sexuella trakasserier. Kvinnor anställda på parlamentet har samlat in vittnesmål om trakasserier som nu publicerats anonymt under rubriken MeTooEP.

EU:s egna direktiv konstaterar att sexuella trakasserier är en form av diskriminering, som inte bara sker på arbetsplatser utan också påverkar kvinnor i arbetssökandeprocessen, under vidareutbildningar och vid befordring. Arbetsgivare uppmuntras att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa all form av könsdiskriminering enligt det egna landets lagar.

Men det krävs mer än uppmuntran. Vi behöver ett EU som tar sexuella trakasserier på allvar, och som arbetar aktivt för att kvinnors plats på arbetsmarknaden inte ska hindras av sexism och patriarkala hierarkier.

Din gåva är viktig!

Mer nyheter om EU