Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Unga palestinska kvinnor utmanar förtryck

Unga palestinska kvinnor i Israel är en grupp som ofta glöms bort av samhället och som begränsas av förtryck från flera olika håll. Därför driver vår samarbetsorganisation al-Tufula ett projekt för att stärka unga kvinnor och uppmuntra dem till att studera vidare. Resultatet: en ny generation kvinnliga ledare som förändrar samhället.

Genom al-Tufulas program åker unga aktivister runt i en mobil konstbuss som reser runt till palestinska byar och ger barn chansen att måla, pyssla och skapa tillsammans. Foto: al-Tufula
Genom al-Tufulas program åker unga aktivister runt i en mobil konstbuss som reser runt till palestinska byar och ger barn chansen att måla, pyssla och skapa tillsammans. Foto: al-Tufula

– Jag trodde inte att jag var en sådan som kunde skapa förändring i samhället. Men i dag vet jag att jag kan vara en del av förändringen. Beviset på att förändring är möjlig är att jag i dag ser många sociala begränsningar försvinna. Det har förändrat min syn livet, säger Aghsan Khalilihe.

Aghsan är en av deltagarna i organisationen al-Tufulas program för att stärka unga palestinska kvinnor i Israel och deras inflytande i samhället. al-Tufula är en av Kvinna till Kvinnas palestinska samarbetsorganisationer i Israel. Sedan 2007 har de stöttat unga palestinska kvinnor i Nazareth till att börja tro på sig själva och sina förmågor.

Kvinnorna får delta i volontärverksamheter, ledarskapsträning och andra aktiviteter som uppmuntrar dem till att ta en aktiv del i samhället. Organisationen jobbar också för att uppmuntra fler unga kvinnor till att studera vidare på universitet och högskola för att kunna öka sin självständighet.

Unga kvinnor en utsatt grupp

Nadera Saadi är projektledare för al-Tufulas program som startade för nio år sedan. Då hade hon och kollegorna insett hur lite stöd och uppmärksamhet kvinnor mellan 17 – 21 fick i samhället. Trots att just den åldern är avgörande för om de unga kvinnorna finner sin egen väg i livet eller underkastar sig familjens och samhällets förväntningar.

– Vi skapade programmet för att möta behoven hos unga kvinnor i och efter gymnasiet. De får stöd och råd kring utbildningsfrågor, kapacitetsträning, möjligheten att utveckla sin politiska och sociala medvetenhet, och får delta i volontärarbete för att förbättra vårt samhälle, säger Nadera Saadi.

Diskriminering från flera håll

Serine Hasan var med i programmet när hon slutade gymnasiet för sex år sedan. Nu tar hon snart en examen i arkitektur från universitetet i Tel Aviv. Hon ser många hinder för unga palestinska kvinnor i Israel.

– Sociala stereotyper är ett enormt hinder för unga kvinnor i ett patriarkalt samhälle. Därtill kommer de svårigheter vi möter som en minoritetsgrupp i Israel. Det är inte lätt att vara en driven kvinna med egna mål, särskilt inte när du också är palestinier, säger Serine.

Al-Tufulas program stärkte henne och hon fick stöd i att möta och överkomma dessa hinder. Tillsammans med de andra unga kvinnorna får Serine bland annat träffa programmets mentorer en gång i veckan för att samtala om akademiska studier, framtidsval, identitet och självständighet.

– Programmet gav mig en stadig grund så att jag kunde starta en ny fas i mitt liv och börja studera. Jag har alltid velat vara självständig och ha inflytande i samhället. Genom programmet fick jag stärka den sidan av mig själv, säger Serine.

En ny generation kvinnliga ledare

De unga kvinnorna får träffa andra utsatta grupper i det palestinska samhället inklusive Västbanken genom volontärarbete. Abeer Bishtawi deltog i programmet dess andra år, och värdesätter fortfarande de lärdomar hon fick.

– Jag arbetade med barn på en mobil konstbuss, en buss som åker runt i Palestina med flyttbara bord, stolar och konstnärsmaterial till barnen. Genom volontärarbetet lärde jag mig vikten av att göra något för andra men det gav mig också viktiga ledarskapsfärdigheter, säger Abeer.

Projektledaren Nadera Saadi är nöjd med resultatet som hon har sett under programmets nio år och utvecklingen som deltagarna i al-Tufulas program har genomgått.

– Många av de unga kvinnorna tar examen från universitetet, berättar hon. Vi ser nu en ny generation av kvinnliga ledare som arbetar för att förändra sitt samhälle.

Cecilia Samuelsson

Fler artiklar