Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De nätverkar för att motverka vattenbrist i Palestina

Bristande tillgång till vatten i Palestina skapar en dominoeffekt som påverkar alla aspekter av flickors och kvinnors liv. Men det finns de som arbetar för att det ska bli bättre – som landets första kvinnliga vattennätverk.

Eman Duwaik arbetar som koordinator på Palestinian Woman Water Practitioner Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Hanna Larsson
Eman Duwaik arbetar som koordinator på Palestinian Woman Water Practitioner Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Hanna Larsson

I dag är bara 4,5 procent av alla som arbetar med vatten, sanitet och hygien i Palestina kvinnor. För ett år sedan grundades nätverket Palestinian Woman Water Practitioner Network (PWWPN) av Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Palestinian Hydrology Group – en icke-statlig organisation som fokuserar på att utveckla och skydda vatten och naturens resurser.

En stark plattform

Nätverket är det första av sitt slag i Palestina, något som både är en möjlighet och en utmaning. Det är ett nätverk som inkluderar både kvinnor och män i alla åldrar inom vattensektorn som arbetar med att garantera kvinnors rättigheter att få tillgång till vatten.

Ett av dess främsta mål är dessutom att stärka kvinnors roll i vattenförvaltning, till exempel i beslutsfattande och fullt deltagande i vattensektorn på nationell, regional och internationell nivå.

PWWPN stöttar och stärker professionella arbetande kvinnor, marginaliserade kvinnor och kvinnor på landsbygden, kvinnliga akademiker, kvinnliga aktivister och kvinnliga experter inom vattensektorn lokalt, nationellt och internationellt.

Syftet med nätverket är att skapa en stark plattform för att utbyta kunskap och se till att man tar hänsyn till jämställdhetsfrågor i gränsöverskridande och regionala vattenprojekt och policyer med en mer inkluderande vatten- och miljösektor genom att engagera kvinnor i vattensektorn på alla nivåer (strategi- och policyformulering, vattenförvaltning och genomförande). Nätverket fokuserar också på forskning och policydokument som tar upp akuta frågor som klimatförändringar och konflikter.

PWWPN har redan åstadkommit förändring. De har till exempel tillsatt en styrkommitté för nätverket där bland annat medlemmar från ministeriet för kvinnofrågor, den palestinska vattenmyndigheten och miljönätverket Palestinian Environmental NGOs Network ingår.

– När vi satte samman kommittén ville vi inkludera intressenter i chefspositioner från alla relaterade sektorer, såväl statliga som icke-statliga organisationer, för att få in många olika perspektiv och erfarenheter i nätverket, berättar Eman Duwaik, koordinator på PWWPN.

Viktiga initiativ

En del av nätverkets uppdrag är att stötta kvinnliga initiativ inom vattensektorn både på Västbanken och i Gaza.

Ett initiativ rör kvinnorättsorganisationen Palestinian Women Development Center. PWWPN hjälpte centret att marknadsföra sin vision och uppdrag och uppnå sina mål. Centret har också fått stöd av nätverket i ansökningsprocesser för finansiering.

PWWPN har även stöttat drivs av Asmaa Tabanjah, en ung kvinnlig forskare som försöker skapa innovativa lösningar för vattenrening. Tanken med projektet är att använda frön från dadlar och oliver och aktivt kol som membran för rening av avloppsvatten. De första resultaten i pilotprojektet har varit mycket positiva och Asmaa kommer fortsätta sitt arbete för att kunna skala upp projektet.

Nätverket har även stöttat Izola, ett forum för foderproducenter. Nätverket har stöttat deras arbete med att odla foder till djur med mindre vattenförbrukning och hög produktivitet.

Den israeliska ockupationen

Tillgången till vatten är komplicerad på grund av den israeliska ockupationen.

– Vi har inte full tillgång till vatten för att det är kontrollerat av den israeliska ockupationen. De kontrollerar mer än 80 procent av vattnet på Västbanken och Gaza, säger Eman.

Eman fortsätter:

– Även förorenat vatten och byggnationer på palestinsk mark som i sin tur begränsar palestiniers tillgång till naturresurser, mark och rent vatten är stora utmaningar. Ockupationen påverkar även bondgårdar och grundvattnet.

Konsekvenser för flickor och kvinnor

Bristen på tillgång till vatten skapar en dominoeffekt som påverkar alla aspekter av flickors och kvinnors liv.

– Kvinnor är ansvariga för att säkra vatten hemma och till familjemedlemmarna, eftersom det är de som vanligtvis arbetar inom jordbruket i Palestina. De är de första som drabbas när det inte finns land och vatten och trots det ges kvinnor inte hela möjligheten att delta i processerna för att utveckla och skydda sina rättigheter att förvalta och ha tillgång till vatten och mark även om det påverkar kvinnor, säger Eman.

Hon fortsätter:

– När det inte finns något vatten kommer det att påverka deras hälsa och skapa fler sjukdomar vilket kvinnor är mer sårbara för. Bristen på vatten betyder även att det inte finns någon garanti för mat, vilket leder till mer våld som vi vet påverkar kvinnor.

 

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. Vi har arbetat med lokala kvinnorättsorganisationer i Palestina sedan 2001. Läs mer om vårt arbete i Mellanöstern.

Du kanske även är intresserad av